Nazwisko i imię:
Kondratowicz Ludwik (1823—1862).
Tytuł:
Poezye ... (Władysława Syrokomli). Wydanie zupełne na rzecz wdowy i sierot autora. Tom I.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1872,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., X, 2 nl., 357, 2 nl., tabl. 1 (portret autora). Na str. I—X: Wincenty Korotyński: Przedmowa. Zawartość: Dzieła oryginalne. Dział I. Utwory epickie: Błogosławiony Sadoch. Legenda krajowa (1260 r.); Pocztylion. Gawęda gminna; Trzy gwiazdki. Gawęda gminna; O chwale Bożej i chwale królewskiej. Gawęda z żebrackiego żywota; Dyfferencya. Gawęda zaściankowa; Chodyka. Gawęda z tradycyi poleskiej; Kradzione. Przypowieść szlachecka. (Podsłuchano); Zalotnicy. Gawęda; Grabarz. Gawęda; Urodzony Jan Dęboróg. Dzieje jego rodu, głowy i serca, przez niego samego opowiadane; Zaścianek Podkowa. Gawęda szlachecka z 1812 roku; Żebrak-fundator. Gawęda klasztorna; O skarbcu zaklętym. Gawęda gminna; Lalka. Gawęda dziecinna; Hetman polny. Gawęda staro-żołnierska; Czartowy bród. Ułamek; Wieś Lubraniec. Fragment; Ułamek gawędy; Kanonik Przemyski. Gawęda historyczna; Żywot poczciwego człowieka. Gawęda; O Zabłockim i mydle. Przypowieść szlachecka; Ułamek Filipa z Konopi; Kojec z kurczęty; Ułamek powieści historycznej; Spowiedź Pana Korsaka, chorążego połockiego. Gawęda; Pan Marek w Piekle. Przypowieść szlachecka. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Tom II. Tamże, 1872, w 8ce, str. 4 nl., 353, 2 nl. Zawartość: Dzieła oryginalne. Dział I. Utwory epickie: Margier, poemat z dziejów Litwy; Kęs chleba. Gawęda z pól nadniemeńskich; Fragmenta o Filipie z Konopi. Z noty na okładce starego kalendarza, spisane rytmem; Żebrak z rzemiosła. Gawęda; Matysek. Gawęda; Kapral Terefera i kapitan Szerpentyna. Gawęda żołnierska; Córa Piastów. Powieść z dziejów litewskich — 1282 r.; Zgon Acerna. Chwila z XVII wieku. (1608 roku); Trędzlowe. Gawęda ku szlacheckiemu zbudowaniu; Wielki Czwartek. Obraz wioskowy; Garść pszenna. Gawęda ludowa; Cieśla. Gawęda ludowa; Rycerz na czatach czyli pieśń rycerska o herbie Łżawa. Z podania heraldycznego. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Tom III. Tamże, 1872, w 8ce, str. 4 nl., 359, 1 nl. Zawartość: Dzieła oryginalne. Dział I. Utwory epickie: Stare wrota. Poemat (poprzedzony wierszowaną dedykacją w formie listu: Do Pana Ignacego Chodźki); Janko Cmentarnik. Gawęda ludowa; Królewscy lutniści. Obrazek z przeszłości; Najmłodszy z Toporczyków. Urywek poematu; Nocleg hetmański. Gawęda na tle historyczném; Starosta kopanicki Więzień w Sonnenburgu. Ustęp z pierwszych lat panowania Augusta III; Ułas, sielanka bojowa z błot poleskich; Sejm Lubelski. Początek poematu; Folwark Stara Niwa. Ułamek; Czarno i biało. Obrazek; Szkolne czasy. Nowe opowiadanie Jana Dęboroga. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Tom IV. Tamże, 1872, w 8ce, str. 4 nl., 351, 1 nl. Zawartość: Dzieła oryginalne. Dział I. Utwory epickie: Stella Fornarina. Ustęp z życia Rafaela; Illuminacya. Wspomnienie z deszczu. Gawęda ludowa; Widzenie pustelnika. Legenda; Trzy córki Litwina. Opowieść; Dzieje karty papieru; Księgarz uliczny. Gawęda; Marcin Studzieński. Kartka z kroniki Wilna; Dziewiczy wieczór; Dokumenta. Gawęda baby Lulki; Szkoła wiejska. Gawęda; Pieśń o Świętosławie. Ułamek; Ułamek powieści; Tandeciarz; Błogosławiony szewc Świętosław. 1480 r.; Dwa obrazy. Opowiadanie o promiennej chwili w niebie i na ziemi. — Dzieła oryginalne. Dział II. Utwory dramatyczne: Cygani. Ułamek; Rok w pieśńi. Kantata do muzyki S. Moniuszki; Margier. Ułamek libretta do opery; Chatka w lesie. Dziwactwo dramatyczne w pięciu ustępach; Chatka w lesie. Dziwactwo dramatyczne. Część druga. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Tom V. Tamże, 1872, w 8ce, str. 4 nl., 317, 3 nl. Zawartość: Dzieła oryginalne. Dział II. Utwory dramatyczne: Hrabia na Wątorach. Krotochwila wierszem z XVI wieku; Kalejdoskop jarmarkowy. Studyum fantastyczne; Franciszek z Assisu. Kantata; Kasper Karliński. Dramat historyczny w trzech aktach; Wiejscy politycy. Komedya w trzech aktach wierszem; Wyrok Jana Kazimierza. Dramat historyczny w IV aktach; Bohdan. Ułamek libretta do opery; Natura wilka wyciąga z lasu; Marko. Ułamek. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un.—Wrocł.Un. — toż. Tom VI. Tamże, 1872, w 8ce, str. 2 nl., 364. Zawartość: Dzieła oryginalne. Dział II. Utwory dramatyczne: Możnowładcy i sierota. Zofia księżniczka słucka. Dramat historyczny z XVII wieku w czterech aktach, a pięciu odsłonach; — Dzieła oryginalne. Dział III. Utwory liryczne. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Tom VII. Tamże, 1872, w 8ce, str. 4 nl., 330. Zawartość: Dzieła oryginalne. Dział III. Utwory liryczne. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Tom. VIII. Tamże, 1872, w 8ce, str. 4 nl., 348. Zawartość: Tłómaczenia: Dział I. Przekłady poetów polsko-łacińskich epoki Zygmuntowskiej: Poemata Klemensa Janickiego (poprzedzone Słówkiem o Autorze): Elegij ksiąg dwoje; Dyalog o niestałej rozmaitości odzieży u Polaków, Epigramatów księga jedna; Epitalamion Najjaśniejszemu królowi polskiemu Zygmuntowi Augustowi; — Rymy łacińskie Jana Kochanowskiego: I. Elegie; II. Wieczerze w gościnie (Foricoenia) czyli Fraszek księga jedna; III. Pieśń zwycięzka (Epinicion). Do Stefana Batorego króla polskiego, po zwycięztwie i odzyskaniu Inflant w r. po N.C. 1582; IV. Pieśńi liryczne. Księga jedna; V. Rymy rozmaite; IV (! zamiast VI) Wiersz makaroniczny. O wyborze stanu żywota; — Ziemie Czerwonej Rusi (Roxolania) poemat Sebastyana Klonowicza (poprzedzony Słowkiem o Klonowiczu i jego obecnym utworze); O czasie. Tegoż autora; — Pienia liryczne Mikołaja Smoguleckiego na cześć Zygmunta III. kr. pol. przypisywane Sarbiewskiemu (poprzedzone Wiadomością o Smoguleckim); — Poezye Joachima Bielskiego; — Z poezyj Wojciecha Inesa. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Tom IX. Tamże, 1872, w 8ce, str. 4 nl., 380. Zawartość: Tłómaczenia. Dział I. Przekłady poetów polsko-łacińskich epoki Zygmuntowskiéj: Poezye ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (poprzedzone przedmową pt.: Ks. Maciej Sarbiewski): Pienia liryczne. Księga pierwsza — księga piąta; Zabawy leśne (Silviludia); Dzieła pośmiertne (opera posthuma); Epigramata; Dodatek do Sarbiewskiego; — Z poezyj Szymona Szymonowicza Bendońskiego; — Pieśń starożytna na cześć Bolesława Krzywoustego. (Z kroniki Gallusa); — Pieśń o Albercie wójcie krakowskim. 1311 r.; — Nagrobek Królowej Jadwidze. (Z historyi Długosza) 1399 r.; — Poezye Adama Świnki; — Hymn św. Kazimierza do Najświętszej Panny; — Wawrzyńca Korwina Apostrofa do Krakowa, 1502 r.; — Jana z Wiślicy Urywek poematu Wojna Pruska. 1516 r.; — Z poezyj Jana Dantyszka; — Z poezyj Jędrzeja Krzyckiego; — Jakóba Przyłuskiego Wiersz żałobny po zgonie Elżbiety Austryackiej, pierwszej żony Zygmunta Augusta, zmarłej w r. 1545 w Wilnie. Urywek; — Z poezyj Grzegorza Samborczyka; — Z poezyj Jana Derszniaka z Rokitnicy; — z Sebastyana Klonowicza. Urywki z poematu Zwycięstwo bogów; — Z poezyj Joachima Bielskiego. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Tom X. Tamże, 1872, w 8ce, str. 4 nl., 396; przedpłata rub. 7, cena sklepowa rub. 8, opraw. rub. 11 kop. 50. Zawartość: Tłómaczenia. Dział II. Przekłady z rozmaitych języków. Przekłady z łacińskiego: Fragmenta z ksiąg Hioba; Urywki i parafrazy z Ekklezyastyka; Z Rudolfa Agrykoli; Z Konrada Celtesa; Z poezyj Tychona Brahego; Franciszka Hunyada Urywek dziennika podróży kardynała Andrzeja Batorego (1556 r.); Adama Schrötera Urywek z poematu O żupach solnych wielickich; — Przekłady z francuzkiego: Piosenki J. P. Berangera; Z Piotra Kornela (P. Comeille'a). Urywek z Cyda.— Przekłady z niemieckiego: Poezye Goethego; — Przekłady z angielskiego: Pieśń emigrantów irlandzkich; Stary żeglarz. Z Coleridge'a; Tom O'Shanter. Z Burnsa; — Przekłady ze szwedzkiego: Ptaki wędrowne. (Myśl ze Stagneliusa); Pieśń rycerza norwezkiego Harolda. Do Elżbiety córki Jarosława ks. kijowskiego; Babunia. Z Andersena. Urywek; — Przekład z hiszpańskiego. Gwarinos. Stara hiszpańska ballada; Przekłady z rossyjskiego: Gracze. Obrazek. Forma i myśl z Puszkina; Orzeł z Puszkina; Laik klasztorny. Z Lermontowa; Przyjaciel ludzkości. Myśl z Niekrasowa; Wróg-Kusiciel. Powieść wierszowana Pawła Kukolnika; Albion. Z Pawła Kukolnika; Dzień 18 lipca 1857 r. (Data zgonu Berangera) z Kuroczkina; Na Wołdze. (Dziecinne lata Wależnikowa). Z Niekrasowa; Cmentarz z Nikitina; — Przekłady z małoruskiego: Kobzarz Szewczenki; — Przekład z czeskiego: Śmierć Agi Izmaela Czengisa. Poemat Jana Mazuranicza (Mažuranicia) napisany po serbsku. Z czeskiego tłómaczenia Kollara (Josefa Kolářa); Dodatek. W t. II pierwszego wydania Bibliografii Polskiej (Kraków, 1874, str. 418) uwaga: „Przedpłata w r. 1872 na X Tomów dzieł przyniosła w Królestwie Polskiem i Rossyi egzemplarzy 3391, z dochodem 18 650 rub.; w Galicyi egzempl. 245, z dochodem 2774 złr.; w W. Księstwie Poznańskiem egzempl. 49, z dochodem 247 tal.” Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Kondratowicz Ludwik (1823—1862).
Poezye ... (Władysława Syrokomli). Wydanie zupełne na rzecz wdowy i sierot autora. Tom I.
Warszawa, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1872,
w 8ce, str. 4 nl., X, 2 nl., 357, 2 nl., tabl. 1 (portret autora).
Na str. I—X: Wincenty Korotyński: Przedmowa.
Zawartość: Dzieła oryginalne. Dział I. Utwory epickie: Błogosławiony Sadoch. Legenda krajowa (1260 r.); Pocztylion. Gawęda gminna; Trzy gwiazdki. Gawęda gminna; O chwale Bożej i chwale królewskiej. Gawęda z żebrackiego żywota; Dyfferencya. Gawęda zaściankowa; Chodyka. Gawęda z tradycyi poleskiej; Kradzione. Przypowieść szlachecka. (Podsłuchano); Zalotnicy. Gawęda; Grabarz. Gawęda; Urodzony Jan Dęboróg. Dzieje jego rodu, głowy i serca, przez niego samego opowiadane; Zaścianek Podkowa. Gawęda szlachecka z 1812 roku; Żebrak-fundator. Gawęda klasztorna; O skarbcu zaklętym. Gawęda gminna; Lalka. Gawęda dziecinna; Hetman polny. Gawęda staro-żołnierska; Czartowy bród. Ułamek; Wieś Lubraniec. Fragment; Ułamek gawędy; Kanonik Przemyski. Gawęda historyczna; Żywot poczciwego człowieka. Gawęda; O Zabłockim i mydle. Przypowieść szlachecka; Ułamek Filipa z Konopi; Kojec z kurczęty; Ułamek powieści historycznej; Spowiedź Pana Korsaka, chorążego połockiego. Gawęda; Pan Marek w Piekle. Przypowieść szlachecka.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Tom II. Tamże, 1872, w 8ce, str. 4 nl., 353, 2 nl.
Zawartość: Dzieła oryginalne. Dział I. Utwory epickie: Margier, poemat z dziejów Litwy; Kęs chleba. Gawęda z pól nadniemeńskich; Fragmenta o Filipie z Konopi. Z noty na okładce starego kalendarza, spisane rytmem; Żebrak z rzemiosła. Gawęda; Matysek. Gawęda; Kapral Terefera i kapitan Szerpentyna. Gawęda żołnierska; Córa Piastów. Powieść z dziejów litewskich — 1282 r.; Zgon Acerna. Chwila z XVII wieku. (1608 roku); Trędzlowe. Gawęda ku szlacheckiemu zbudowaniu; Wielki Czwartek. Obraz wioskowy; Garść pszenna. Gawęda ludowa; Cieśla. Gawęda ludowa; Rycerz na czatach czyli pieśń rycerska o herbie Łżawa. Z podania heraldycznego.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Tom III. Tamże, 1872, w 8ce, str. 4 nl., 359, 1 nl.
Zawartość: Dzieła oryginalne. Dział I. Utwory epickie: Stare wrota. Poemat (poprzedzony wierszowaną dedykacją w formie listu: Do Pana Ignacego Chodźki); Janko Cmentarnik. Gawęda ludowa; Królewscy lutniści. Obrazek z przeszłości; Najmłodszy z Toporczyków. Urywek poematu; Nocleg hetmański. Gawęda na tle historyczném; Starosta kopanicki Więzień w Sonnenburgu. Ustęp z pierwszych lat panowania Augusta III; Ułas, sielanka bojowa z błot poleskich; Sejm Lubelski. Początek poematu; Folwark Stara Niwa. Ułamek; Czarno i biało. Obrazek; Szkolne czasy. Nowe opowiadanie Jana Dęboroga.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Tom IV. Tamże, 1872, w 8ce, str. 4 nl., 351, 1 nl.
Zawartość: Dzieła oryginalne. Dział I. Utwory epickie: Stella Fornarina. Ustęp z życia Rafaela; Illuminacya. Wspomnienie z deszczu. Gawęda ludowa; Widzenie pustelnika. Legenda; Trzy córki Litwina. Opowieść; Dzieje karty papieru; Księgarz uliczny. Gawęda; Marcin Studzieński. Kartka z kroniki Wilna; Dziewiczy wieczór; Dokumenta. Gawęda baby Lulki; Szkoła wiejska. Gawęda; Pieśń o Świętosławie. Ułamek; Ułamek powieści; Tandeciarz; Błogosławiony szewc Świętosław. 1480 r.; Dwa obrazy. Opowiadanie o promiennej chwili w niebie i na ziemi. — Dzieła oryginalne. Dział II. Utwory dramatyczne: Cygani. Ułamek; Rok w pieśńi. Kantata do muzyki S. Moniuszki; Margier. Ułamek libretta do opery; Chatka w lesie. Dziwactwo dramatyczne w pięciu ustępach; Chatka w lesie. Dziwactwo dramatyczne. Część druga.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Tom V. Tamże, 1872, w 8ce, str. 4 nl., 317, 3 nl.
Zawartość: Dzieła oryginalne. Dział II. Utwory dramatyczne: Hrabia na Wątorach. Krotochwila wierszem z XVI wieku; Kalejdoskop jarmarkowy. Studyum fantastyczne; Franciszek z Assisu. Kantata; Kasper Karliński. Dramat historyczny w trzech aktach; Wiejscy politycy. Komedya w trzech aktach wierszem; Wyrok Jana Kazimierza. Dramat historyczny w IV aktach; Bohdan. Ułamek libretta do opery; Natura wilka wyciąga z lasu; Marko. Ułamek.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un.—Wrocł.Un.
— toż. Tom VI. Tamże, 1872, w 8ce, str. 2 nl., 364.
Zawartość: Dzieła oryginalne. Dział II. Utwory dramatyczne: Możnowładcy i sierota. Zofia księżniczka słucka. Dramat historyczny z XVII wieku w czterech aktach, a pięciu odsłonach; — Dzieła oryginalne. Dział III. Utwory liryczne.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. —
Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Tom VII. Tamże, 1872, w 8ce, str. 4 nl., 330.
Zawartość: Dzieła oryginalne. Dział III. Utwory liryczne.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Tom. VIII. Tamże, 1872, w 8ce, str. 4 nl., 348.
Zawartość: Tłómaczenia: Dział I.
Przekłady poetów polsko-łacińskich epoki Zygmuntowskiej: Poemata Klemensa Janickiego (poprzedzone Słówkiem o Autorze): Elegij ksiąg dwoje; Dyalog o niestałej rozmaitości odzieży u Polaków, Epigramatów księga jedna; Epitalamion Najjaśniejszemu królowi polskiemu Zygmuntowi Augustowi; — Rymy łacińskie Jana Kochanowskiego: I. Elegie; II. Wieczerze w gościnie (Foricoenia) czyli Fraszek księga jedna; III. Pieśń zwycięzka (Epinicion). Do Stefana Batorego króla polskiego, po zwycięztwie i odzyskaniu Inflant w r. po N.C. 1582; IV. Pieśńi liryczne. Księga jedna; V. Rymy rozmaite; IV (! zamiast VI) Wiersz makaroniczny. O wyborze stanu żywota; — Ziemie Czerwonej Rusi (Roxolania) poemat Sebastyana Klonowicza (poprzedzony Słowkiem o Klonowiczu i jego obecnym utworze); O czasie. Tegoż autora; — Pienia liryczne Mikołaja Smoguleckiego na cześć Zygmunta III. kr. pol. przypisywane Sarbiewskiemu (poprzedzone Wiadomością o Smoguleckim); — Poezye Joachima Bielskiego; — Z poezyj Wojciecha Inesa.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Tom IX. Tamże, 1872, w 8ce, str. 4 nl., 380.
Zawartość: Tłómaczenia. Dział I.
Przekłady poetów polsko-łacińskich epoki Zygmuntowskiéj: Poezye ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (poprzedzone przedmową pt.: Ks. Maciej Sarbiewski): Pienia liryczne. Księga pierwsza — księga piąta; Zabawy leśne (Silviludia); Dzieła pośmiertne (opera posthuma); Epigramata; Dodatek do Sarbiewskiego; — Z poezyj Szymona Szymonowicza Bendońskiego; — Pieśń starożytna na cześć Bolesława Krzywoustego. (Z kroniki Gallusa); — Pieśń o Albercie wójcie krakowskim. 1311 r.; — Nagrobek Królowej Jadwidze. (Z historyi Długosza) 1399 r.; — Poezye Adama Świnki; — Hymn św. Kazimierza do Najświętszej Panny; — Wawrzyńca Korwina Apostrofa do Krakowa, 1502 r.; — Jana z Wiślicy Urywek poematu Wojna Pruska. 1516 r.; — Z poezyj Jana Dantyszka; — Z poezyj Jędrzeja Krzyckiego; — Jakóba Przyłuskiego Wiersz żałobny po zgonie Elżbiety Austryackiej, pierwszej żony Zygmunta Augusta, zmarłej w r. 1545 w Wilnie. Urywek; — Z poezyj Grzegorza Samborczyka; — Z poezyj Jana Derszniaka z Rokitnicy; — z Sebastyana Klonowicza. Urywki z poematu Zwycięstwo bogów; — Z poezyj Joachima Bielskiego.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Tom X. Tamże, 1872, w 8ce, str. 4 nl., 396; przedpłata rub. 7, cena sklepowa rub. 8, opraw. rub. 11 kop. 50.
Zawartość: Tłómaczenia. Dział II.
Przekłady z rozmaitych języków. Przekłady z łacińskiego: Fragmenta z ksiąg Hioba; Urywki i parafrazy z Ekklezyastyka; Z Rudolfa Agrykoli; Z Konrada Celtesa; Z poezyj Tychona Brahego; Franciszka Hunyada Urywek dziennika podróży kardynała Andrzeja Batorego (1556 r.); Adama Schrötera Urywek z poematu O żupach solnych wielickich; — Przekłady z francuzkiego: Piosenki J. P. Berangera; Z Piotra Kornela (P. Comeille'a). Urywek z Cyda.— Przekłady z niemieckiego: Poezye Goethego; — Przekłady z angielskiego: Pieśń emigrantów irlandzkich; Stary żeglarz. Z Coleridge'a; Tom O'Shanter. Z Burnsa; — Przekłady ze szwedzkiego: Ptaki wędrowne. (Myśl ze Stagneliusa); Pieśń rycerza norwezkiego Harolda. Do Elżbiety córki Jarosława ks. kijowskiego; Babunia. Z Andersena. Urywek; — Przekład z hiszpańskiego. Gwarinos. Stara hiszpańska ballada; Przekłady z rossyjskiego: Gracze. Obrazek. Forma i myśl z Puszkina; Orzeł z Puszkina; Laik klasztorny. Z Lermontowa; Przyjaciel ludzkości. Myśl z Niekrasowa; Wróg-Kusiciel. Powieść wierszowana Pawła Kukolnika; Albion. Z Pawła Kukolnika; Dzień 18 lipca 1857 r. (Data zgonu Berangera) z Kuroczkina; Na Wołdze. (Dziecinne lata Wależnikowa). Z Niekrasowa; Cmentarz z Nikitina; — Przekłady z małoruskiego: Kobzarz Szewczenki; — Przekład z czeskiego: Śmierć Agi Izmaela Czengisa. Poemat Jana Mazuranicza (Mažuranicia) napisany po serbsku. Z czeskiego tłómaczenia Kollara (Josefa Kolářa); Dodatek.
W t. II pierwszego wydania Bibliografii Polskiej (Kraków, 1874, str. 418) uwaga: „Przedpłata w r. 1872 na X Tomów dzieł przyniosła w Królestwie Polskiem i Rossyi egzemplarzy 3391, z dochodem 18 650 rub.; w Galicyi egzempl. 245, z dochodem 2774 złr.; w W. Księstwie Poznańskiem egzempl. 49, z dochodem 247 tal.”
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.