Nazwisko i imię:
Komenský (Comenius, Komeniusz, Komeński) Jan Ámos (1592—1670).
Tytuł:
Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum Pictura et Nomenclatura, Latina, Polonica, Gallica, et Germanica. (Tytuł polski:) To iest Jana Amosza Kommeniusza Świat malowany rzeczy widocznych pod zmysły podpadaiących w czterech językach czyli wszelkich rzeczy na świecie i działań ludzkich wyobrażenie i wymienienie po łacinie, po polsku, po francusku i po niemiecku.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1805,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 32 nl., 542. Na str. 3 nl.—4 nl.: W. B. Korn: Przedmowa Wydawcy, na str. 5 nl.—14 nl.: Przedmowa autora, na str. 15 nl.— 22 nl.: Vorrede des Verfassers. W tomie II pierwszego wydania Bibliografii Polskiej (Kraków, 1874, str. 412) uwaga: „Wydał poprawnie J. S. Bandtkie według La Contellego”. Czart. — Gdańsk — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Płock — Śl. — Tor.Un. — toż. Tamże, 1809, z rycinami.
Całość:
Komenský (Comenius, Komeniusz, Komeński) Jan Ámos (1592—1670).
Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum Pictura et Nomenclatura, Latina, Polonica, Gallica, et Germanica. (Tytuł polski:) To iest Jana Amosza Kommeniusza Świat malowany rzeczy widocznych pod zmysły podpadaiących w czterech językach czyli wszelkich rzeczy na świecie i działań ludzkich wyobrażenie i wymienienie po łacinie, po polsku, po francusku i po niemiecku.
Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1805,
w 8ce, str. 32 nl., 542.
Na str. 3 nl.—4 nl.: W. B. Korn: Przedmowa Wydawcy, na str. 5 nl.—14 nl.: Przedmowa autora, na str. 15 nl.— 22 nl.: Vorrede des Verfassers.
W tomie II pierwszego wydania Bibliografii Polskiej (Kraków, 1874, str. 412) uwaga: „Wydał poprawnie J. S. Bandtkie według La Contellego”.
Czart. — Gdańsk — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Płock — Śl. — Tor.Un.
— toż. Tamże, 1809, z rycinami.