Nazwisko i imię:
Kochanowski (Korwin-Kochanowski) Jan Karol (profesor Uniw. Warszawskiego; 1869—1949).
Tytuł:
Witold Wielki Książę Litewski. Studyum Historyczne.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1900,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 207, 2 nl.; kor. 3. Czart. — Gdańsk — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn. Un. — Tor.Ks.M. — Tor.Un.
Całość:
Kochanowski (Korwin-Kochanowski) Jan Karol (profesor Uniw. Warszawskiego; 1869—1949).
Witold Wielki Książę Litewski. Studyum Historyczne.
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1900,
w 8ce, str. 4 nl., 207, 2 nl.; kor. 3.
Czart. — Gdańsk — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn. Un. — Tor.Ks.M. — Tor.Un.