Nazwisko i imię:
Kniżka (Sprawocznaja) dla załoga.
Tytuł:
Sprawocznaja Kniżka dla załoga ziemiel i gorodskich niedwiżymych imuszczestw w Wilenskom Ziemielnom Bankie.
Miejsce i rok wydania:
Wilna, w tipografii Wilenskago Gubiernskago Prawlenija, 1872,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 41, tabl. 1. Ak.
Całość:
Kniżka (Sprawocznaja) dla załoga.
Sprawocznaja Kniżka dla załoga ziemiel i gorodskich niedwiżymych imuszczestw w Wilenskom Ziemielnom Bankie.
Wilna, w tipografii Wilenskago Gubiernskago Prawlenija, 1872,
w 8ce małej, str. 41, tabl. 1.
Ak.