Nazwisko i imię:
Kniżka (Pamiatnaja) Wilenskago Uczebnago Okruga.
Tytuł:
Pamiatnaja Kniżka Wilenskago Uczebnago Okruga na 1881/82 uczebnyj god. Izdanije uprawlenija Wilenskago uczebnago okruga. (Priłoż. k 10 No Cirk. po Wilen. uczebn. okrugu za 1882 g.). (Cz. I — Cz. II. Narodnyja i sielskija prichodskija ucziliszcza).
Miejsce i rok wydania:
Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1882,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8 nl., 227, 1 nl.; 14 nl., 519. W Bibl. Uniwersytetu Warszawskiego tylko Cz. I. Warsz.Un. — toż na 1882/83 uczebnyj god. Izdanije uprawlenija Wilenskago uczebnago okruga. (Priłoż. k No 4 Cirk. po Wilen. uczebn. okr. za 1883 g.). (Cz. I — Cz. II. Narodnyja i sielskija prichodskija ucziliszcza). Tamże, 1883, w 8ce, str. 10 nl., 248; XVI, 521. Warsz.Un. — toż na 1883/4 uczebnyj god. Izdanije uprawlenija Wilenskago uczebnago okruga. (Cz. I. Priłoż. k No 2 Cirk. po Wilen. uczebn. okr. za 1884 g. — Cz. II. Priłoż. k No 4 Cirk. po Wilen. uczebn. okr. za 1884 g.). Tamże, 1884, w 8ce, str. 6 nl., 151; XIX, 302. Warsz.Un. — toż na lata 1884/5, 1885/6
Całość:
Kniżka (Pamiatnaja) Wilenskago Uczebnago Okruga.
Pamiatnaja Kniżka Wilenskago Uczebnago Okruga na 1881/82 uczebnyj god. Izdanije uprawlenija Wilenskago uczebnago okruga. (Priłoż. k 10 No Cirk. po Wilen. uczebn. okrugu za 1882 g.). (Cz. I — Cz. II. Narodnyja i sielskija prichodskija ucziliszcza).
Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1882,
w 8ce, str. 8 nl., 227, 1 nl.; 14 nl., 519.
W Bibl. Uniwersytetu Warszawskiego tylko Cz. I.
Warsz.Un.
— toż na 1882/83 uczebnyj god. Izdanije uprawlenija Wilenskago uczebnago okruga. (Priłoż. k No 4 Cirk. po Wilen. uczebn. okr. za 1883 g.). (Cz. I — Cz. II. Narodnyja i sielskija prichodskija ucziliszcza). Tamże, 1883, w 8ce, str. 10 nl., 248; XVI, 521.
Warsz.Un.
— toż na 1883/4 uczebnyj god. Izdanije uprawlenija Wilenskago uczebnago okruga. (Cz. I. Priłoż. k No 2 Cirk. po Wilen. uczebn. okr. za 1884 g. — Cz. II. Priłoż. k No 4 Cirk. po Wilen. uczebn. okr. za 1884 g.). Tamże, 1884, w 8ce, str. 6 nl., 151; XIX, 302.
Warsz.Un.
— toż na lata 1884/5, 1885/6