Nazwisko i imię:
Kniga (Piscowaja) grodnienskoj ekonomii.
Tytuł:
Piscowaja Kniga grodnienskoj ekonomii s pribawlenijami, izdannaja Wilenskoju Kommissijeju dla Razbora Driewnich Aktow. Czast' pierwaja.
Miejsce i rok wydania:
Wilna, tipografija A. G. Syrkina, 1881,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. XXIII, 1 nl., 592. Na odwrocie karty tytułowej: Sostaw (Wilenskoj) Kommissii (dla Razbora Driewnich Aktow): Priedsiedatiel Ja. F. Gołowackij (Hołowaćkyj), Czleny: K. I. Snitko, S. W. Szołkowicz, I. Ja. Sprogis. Na str. III—XXIII: S. Szołkowicz: Priedisłowije. — Tom I zawiera (m. in.): Regestr pomiary wlok, miast y wolossci Grodzien., to est: Krynek, Kotry, Skidlia, Mostow, Milkowczyzny, Nowe Dwora Ssweczyczkie, Labna, Perstunia, Berznikow, Janowki, Pruski, Szembeliewczyzny, Kwasow(a), Krasznika y inssych k tym dworom y woloszciam naliczaczych, roku 1558, przes n(aj)mnieyssych sług iego kr. mlczi Sebestyana Dybowskiego, sprawcze dworow Grodzienskich, a Lawryna Woyne, dworzanina iego kr. mlczi. Ak. — Jag. — Ossol. — Tor.Un. — toż. Czast' wtoraja. Tamże, 1882, w 4ce, str. 4 nl., 606, 1 nl. W tomie II (m. in.): Inwientarnaja opiś grodnienskago korolewskago zamka s pribawlenijami k Piscowoj knigie grodnienskoj ekonomii i Uwołocznoje izmierienije gorodow Brianska i Saraża s prinadleżaszczimi k nim wołostiami. Ak. — Jag. — Pozn.Un. — Tor.Un.
Całość:
Kniga (Piscowaja) grodnienskoj ekonomii.
Piscowaja Kniga grodnienskoj ekonomii s pribawlenijami, izdannaja Wilenskoju Kommissijeju dla Razbora Driewnich Aktow. Czast' pierwaja.
Wilna, tipografija A. G. Syrkina, 1881,
w 4ce, str. XXIII, 1 nl., 592.
Na odwrocie karty tytułowej: Sostaw (Wilenskoj) Kommissii (dla Razbora Driewnich Aktow): Priedsiedatiel Ja. F. Gołowackij (Hołowaćkyj), Czleny: K. I. Snitko, S. W. Szołkowicz, I. Ja. Sprogis.
Na str. III—XXIII: S. Szołkowicz: Priedisłowije. — Tom I zawiera (m. in.): Regestr pomiary wlok, miast y wolossci Grodzien., to est: Krynek, Kotry, Skidlia, Mostow, Milkowczyzny, Nowe Dwora Ssweczyczkie, Labna, Perstunia, Berznikow, Janowki, Pruski, Szembeliewczyzny, Kwasow(a), Krasznika y inssych k tym dworom y woloszciam naliczaczych, roku 1558, przes n(aj)mnieyssych sług iego kr. mlczi Sebestyana Dybowskiego, sprawcze dworow Grodzienskich, a Lawryna Woyne, dworzanina iego kr. mlczi.
Ak. — Jag. — Ossol. — Tor.Un.
— toż. Czast' wtoraja. Tamże, 1882, w 4ce, str. 4 nl., 606, 1 nl.
W tomie II (m. in.): Inwientarnaja opiś grodnienskago korolewskago zamka s pribawlenijami k Piscowoj knigie grodnienskoj ekonomii i Uwołocznoje izmierienije gorodow Brianska i Saraża s prinadleżaszczimi k nim wołostiami.
Ak. — Jag. — Pozn.Un. — Tor.Un.