Nazwisko i imię:
Kłosy.
Tytuł:
Czasopismo illustrowane tygodniowe (na karcie tytułowej roczników ponadto: poświęcone literaturze, nauce i sztuce).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, redaktor: Wiktor Ostrowski (od nru 104 z 26 VI 1867: redaktor odpowiedzialny: Salomon Lewental), wydawca: S. Lewental, druk. S. Lewentala, (rok pierwszy) tom I: 1865 (nr 1 z 5 VII) — rok dwudziesty piąty (! zamiast dwudziesty szósty) tom L: 1890 (ostatni nr 1304 z 26 VI),
Opis/komentarz:
w 4ce, paginacja ciągła w obręcie tomu, pojedynczy nr liczy przeciętnie str. 12 (od nru 135 z r. 1868: str. 16); prenumerata kwartalna rs 2 kop. 50 (od r. 1867: rs 3), pojedynczy nr kop. 20 (od r. 1884: kop. 30). W 1. 1867—1870 drukowano Dodatki nadzwyczajne, w 1. 1871—1873 jako Dodatek dołączano Dzieła Józefa Korzeniowskiego, od nru 427 z r. 1873 wychodził stały 8-stronicowy dodatek powieściowy z oddzielną, ciągłą w obrębie rocznika, paginacją, od nru 1099 z r. 1886: dodatek pt.: Z pism i od ludzi (zawartość tych dodatków opracowana łącznie z pismem). Od r. 1879 redakcja dodawała bezpłatnie, jako premie dla prenumeratorów, drzeworyty znanych artystów polskich. Założycielami i właścicielami pisma byli: Wiktor Ostrowski (redaktor odpowiedzialny), Zygmunt Wójcicki (współredaktor), Władysław Japowicz (główny administrator) i Salomon Lewental (wydawca). 2 VI r. 1866 ze spółki wystąpili: Wiktor Ostrowski i Zygmunt Wójcicki, a 1 VIII r. 1866: Władysław Japowicz; wyłącznym właścicielem pisma został odtąd S. Lewental. Skład nowopowstałej redakcji przedstawiał się następująco: K. W. Wójcicki, Fr. H. Lewestam, Marian Chrzanowski, Wiktor Ostrowski, Zygmunt Wójcicki, Władysław Japowicz i Salomon Lewental. Następnie doszedł Bronisław Kamiński (kierownik artystyczny) i Stanisław Duniecki (recenzent muzyczny). Od października 1865 członkiem redakcji zostaje Aleksander Michaux, w kwietniu r. 1866 opuszcza Kłosy Fr. H. Lewestam; w tym czasie do redakcji wstępują: August Jeske, Zygmunt Józefowicz-Hlebicki, Felicjan Faleński, Maksymilian Glücksberg. W czerwcu r. 1866 opuszcza redakcję Wiktor Ostrowski, w lipcu tegoż roku przestali uczestniczyć w pracach redakcji Zygmunt Wójcicki i Władysław Japowicz, we wrześniu r. 1866 wraca do zespołu F. H. Lewestam, odchodzą w tym czasie Faleński i Jeske. Na początku r. 1872 skład redakcji przedstawiał się następująco: K. W. Wójcicki, F. H. Lewestam, Edward Lubowski, Stanisław Krzemiński, Marcin Olszyński, Maksymilian Glücksberg, Salomon Lewental. W r. 1874 zasilił redakcję Henryk Struve, wystąpił pełniący funkcję sekretarza redakcji M. Glücksberg. Funkcję tę (od 1 I 1875) przejmuje Antoni Pietkiewicz. Pod koniec r. 1876 odchodzi Struve, w grudniu r. 1878 umiera F. H. Lewestam. Dział recenzji teatralnych przejął po nim Kazimierz Kaszewski. Z początkiem r. 1879 ustąpił z redakcji Lubowski (prowadził dział Pokłosie), miejsce jego zajmuje Marian Gawalewicz. W tymże roku w skład zespołu redakcyjnego weszli Tadeusz Korzon i Karol Jurkiewicz. 2 VIII 1879 zmarł K. W. Wójcicki, funkcję kierownika literackiego przejął po nim Antoni Pietkiewicz. 20 stycznia r. 1880 wstępują do redakcji Kazimierz Łuniewski i Adam Niemirowski (jako sekretarz redakcji). W r. 1882 opuszczają zespół Łuniewski i Gawalewicz, przybywa Józef Kotarbiński i obejmuje prowadzenie rubryki Pokłosie. W maju r. 1889 odchodzi A. Niemirowski, jego miejsce jako sekretarz redakcji zajmuje Franciszek Rawita-Gawroński. Funkcje kierowników artystycznych pisma pełnili kolejno: Bronisław Kamiński (odszedł jeszcze w r. 1865), po nim (do końca r. 1866) Marcin Olszyński, następnie (do r. 1867) Stanisław Witkiewicz, w końcu Józef Holewiński. W latach 1865—70 pisali tu m. in.: A. Adamowicz; Adam Asnyk; Bogumił Aspis; Michał Bałucki; M. A. Baraniecki; Artur Bartels; Joanna Belejowska; Mathias Bersohn; Józef Bliziński; Stanisław Bogusławski; Ludwik Celler; Katarzyna Chłopicka; Edward Chłopicki; Aleksander Chodecki: Mieczysław Chrzanowski; Henryk Cieszkowski; Florian Czermiński; Józefa Dobieszewska; Zygmunt Dobieszewski; Mirosław Dobrzański; Henryk Dobrzycki; Seweryna Duchińska; Stanisław Duniecki; Walenty Dutkiewicz; F. M. Ejsmont; Walery Eliasz; Karol Estreicher (jako K. E.); Felicjan Faleński; Paulina Fechnerowa; Henryk Filipowicz; Stanisław Gargulski; Marian Gawalewicz (jako M. G.); Wojciech Gerson; Hipolit Giegużyński; Polikarp Girsztowt; Maksymilian Glücksberg; Józef Goldszmit; Wiktor Gomulicki; Seweryn Goszczyński; Ambroży Grabowski; Józef Grajnert; Jan Kanty Gregorowicz; Florian Greif; Aleksander Groza; Franciszek Gumowski; A. Idźkowski; Maria Ilnicka; B. Iwaszkiewicz; Eugeniusz Janota; Aleksander Jasieński; August Jeske; Feliks Jezierski; Zygmunt Hlebicki Józefowicz; Mścisław Kamiński; Maurycy Karasowski; Kazimierz Kaszewski; Józef Kirszrot; J. Kleczyński; Karol Kloss; Oskar Kolberg; Zygmunt Komarnicki; Jan Komierowski; Wacław Komierowski; Szymon Konopacki; Wincenty Korotyński; Władysław Koziebrodzki; Stanisław Kramsztyk (Kramstück); Józef Ignacy Kraszewski; Aleksander Kraushar; Józef Kremer; Jan Królikowski; Wanda Krynicka; Julian Laskowski; Emilia Leja; Teofil Lenartowicz; J. Leski; Aleksander Lesser; Fryderyk Henryk Lewestam; Bolesław Limanowski; Edward Lubowski; Kazimierz Łapczyński; Józef Łepkowski; Julian Łubieński; Henryk Łuczkiewicz; Jadwiga Łuszczewska; K. Majerski; Antoni Marcinkowski; Waleria Marrené-Morzkowska; Aleksander Masterhazy; Adam Maszewski; Zofia Mellerowa; Stanisław Miaskowski; Aleksander Michaux; Leopold Mikulski; Stanisław Miłkowski; Zygmunt Fortunat Miłkowski; Wilhelm Mueller; Adam Münchheymer; Franciszek Niedzielski; F. J. Nowakowski; T. S. Nowosielski; A. E. Odyniec; Marcin Olszyński; Wiktor Ostrowski; W. Patkowski; A. Pereświt (pseud?); Ludwik Piechaczek; Antoni Pietkiewicz; Klemens Podwysocki; Wincenty Pol; Józef Pracki; Gabriela Puzynina; Bolesław Raczkiewicz (jako Bolesław Brzoza); Leon Rogalski; F. Romanowski; Gustaw Roszkowski; Edmund Rożański; Leon Rzeczniowski; Władysław Sabowski; W. Sarnecki; Alfred Segetyński; Fryderyk Skarbek; Hipolit Skimborowicz; T. Skomorowski; Władysław Smoleński; Witalis Socha; Leonard Sowiński; Julian Statkowski (też jako: J. Stat...); Wojciech Korneli Stattler; Tadeusz Jerzy Stecki; Edward Sulicki; Alfred Szczepański; Kazimierz Szlagier; Józef Szujski; Joachim Szyc; J. K. Turski; Eustachy Tyszkiewicz; Kornel Ujejski; Aureli Urbański; Leopold Weitzenblut; Franciszek Wey; Albert Wilczyński; Adam Wiślicki; Władysław Wiślicki; Wodziński; Kazimierz Władysław Wójcicki; Zygmunt Wójcicki; Kalikst Wolski; Jeremiasz Woroniecki; Jan Zachariasiewicz; Antoni Zaleski; Tomasz Zawadyński; Wł. Zawadzki; Józefa Żdżarska. Listy do redakcji, prospekty, ogłoszenia, przemówienia i t. p. zamieścili m. in.: Feliks Cielecki; Dąbrowski; Dudkiewicz; Aleksander Fredro; Kloch; Janko Korabicz; Salomon Lewental; Aleksander Lewiński; Popławski; Wincenty Gozdawa Reutt; Adam Skrzynecki; R. St. J. Statkowski; Edmund Sygietyński; Aleksander Szumowski; Witkowski; Z. Zaborowski. W r. 1865 K. Wł. Wójcicki opublikował nie drukowane dotąd wiersze Kazimierza Brodzińskiego; nadto przedrukowano utwory Jakuba Jasińskiego; Franciszka Karpińskiego; Franciszka Dionizego Kniaźnina; Ludwika Kondratowicza; Juliusza Słowackiego i Franciszka Wężyka. W r. 1870 w związku ze śmiercią Juliana Bartoszewicza ogłoszono fragmenty jego pism. Zamieszczono też nuty pieśni Stanisława Moniuszki ze słowami Antoniego Kolankowskiego. Tłumaczeni byli (m.in.): d'Arvil (tł. Seweryna Duchińska, jako S. z Ż. D.); Bertold Auerbach (tł. Józef Pracki); Emil Augier (tł. Kazimierz Szlagier); H. A. Barbier (tł. Marian Chrzanowski); Michał Beer (tł. Fr. H. Lewestam jako F. H. L.); Pierre Berton (tł. W. Sarnecki); Mirko Bogović (tł. Adam Maszewski); Ludwik Börne (tł. Fr. H. Lewestam jako F. H. L.); August Boulier (tł. Zygmunt Wójcik); Albert Kamil Brachvogel (tł. J. C.); George Gordon Byron (tł. Fryderyk Krauze); C. Castelmaine (tł. Edward Sulicki); Adalbert Chamisso (tł. J. K.Turski jako J. K. T.); Karol Al. Chatrian (tł. J. Pracki); Prokop Chocholoušek (tł. anonim. Br. Grabowski); Franciszek Coppée (tł. Seweryna Duchińska jako Seweryna z Ż. D.); Dante Alighieri (tł. Julian Korsak, F. H. Lewestam jako F. H. L., Adam Mickiewicz); Karol Dickens (tł. A. W., P. F.); Aleksander Dumas-syn (tł. Aleks. Przeździecki); Karol Jaromir Erben (tł. Adam Maszewski); Emile Erckman (tł. Józef Pracki jako J. P.); Firdausl Abu l-Qâsim; Fiszer (tł. Stefania Lutyńska); Gustaw Freytag (tł. M. Glücksberg); Teofil Gautier (tł. Aleks. Michaux jako Miron); Fryd. Gerstaeker von Simplon (tł. Kalikst Wolski); Henryk Gibson (tł. M. Glücksberg); Johann Wolfgang Goethe (tł. Aleks. Michaux jako Miron, F. H. Lewestam jako F. H. L.); Florian Greif; Anastazy Grün (tł. Jan Łukomski); Nathaniel Hawthorne (tł. Bohdan); Heinrich Heine (tł. P. H. Lewestam jako F. H. L., Aleks. Michaux jako Miron, Edward Lubowski, Aureli Urbański, Jan Prusinowski, Aleks. Kraushar, J. B. K., Stanisław Miaskowski); Henryk Hertz (tł. F. H. Lewestam); Theodor von Heuglin (tł. M. Glücksberg); Paweł Heyse (tł. J. K. Turski); Jerzy Hiltl (tł. M. Glücksberg); E. T. A. Hoffman (tł. Felicjan Faleński jako Felicjan, Józef Pracki); Wiktor Hugo (tł. X., Wanda Krynicka jako Wanda z Nielisza, Antoni Pietkiewicz, Katarzyna Chłopicka); Mikołaj Jullien; Andrija Kačić Miošić (tł. Adam Maszewski); Wuk Stefanović Karadžić (tł. Adam Maszewski); Alfonso Karr; Jean de La Fontaine (tł. F. H. Lewestam, J. N. Bobrowicz, M. Jakubowski, F. D. Kniaźnin); Ernest Lebloys; Ernest Legouvé (tł. J. A., Kazimierz Zalewski); Herman Lingg (tł. Stefania Lutyńska); Edward Bulwer Lytton (tł. C); E. Marlitt (tł. Maks. Glücksberg); Catulle Mendès (tł. Seweryna Duchińska); J. Méry (tł. A. T.); August Moret (tł. K. Pieńkowski jako K. P.); Alfred de Musset (tł. Aleks. Michaux); Otfryd Mylius; de Noailles (tł. Seweryna Duchińska); P. A. Olivier (tł. Józef Pracki); Luiza Otto (tł. M. Glücksberg); James Kirke Paulding (tł. Aleks. Michaux); Sándor Petöfi (tł. Władysław Sabowski, Stanisław Budziński); W. Pintar (tł. B. Dz.); Edgar Poe (tł. anon. i F. Faleński); Giovanni Prati (tł. Aleks. Michaux); Edgar Quinet (tł. Skomorowski); Edward Raynal; Charles Reybaud (tł. J. Belejowska); Max Ring (tł. Maks. Glücksberg); Fiedrich Rückert (tł. Władysław Sabowski); Otton Ruppius (tł. Edward Sulicki); Paul de Saint-Victor (tł. F. H. Lewestam); Jules Sandeau (tł. J. Pracki); Friedrich Schiller (tł. Stanisław M-u), Wiliam Shakespeare (tł. A. Pietkiewicz); Percy Bysshe Shelley; Soulary; Fr. Spielhagen; E. J. Stagnelius; J. D. H. Temme (tł. M. G., A. Kr.); Alfred Tennyson (tł. Władysław Chomętowski, Maria Ilnicka); Teokryt (tł. F. H. Lewestam); Aleksiej Konstantynowicz Tołstoj; Antonio Don Trueba y la Quintana (tł. J. Z., Seweryna Duchińska); Mario Uchard (tł. Felicjan Faleński). Ilustratorzy i rytownicy w latach 1865—1870: J. Brodzki; J. Buchbinder; J. Chełmicki; J. Cieszkowski; W. Dmochowski; A. Drążkiewicz; A. J. Dudrak; C. Dylczyński; W. Gerson; A. Gryglewski; S. Holc; J. Holewiński; A. Jaśkowski; B. Kamiński; Fr. Kostrzewski; A. Kozarski; K. Krzyżanowski; K. Kulczyński; E. Machowski; J. Minheymer; K. Olszewski; L. Piechaczek; H. Pilatti; Ks. Pilatti; A. Pisan; Popowski; B. Puc; A. Regulski; A. R. Sawicki; J. Styfi; W. Styfi; Sznage; F. Szymborski; F. Tegazzo; Walter; F. Zabłocki; A. Zajkowski; B. Zaleski; W. Zawadzki. W latach 1871—1880 pisali tu m. in.: A. Adamowicz; Jerzy Albert; Władysław Anczyc; Adam Asnyk; Bogumił Aspis; Antoni Bądzkiewicz; Michał Bałucki; Stanisław Barcikowski; Artur Bartels; Maria Bartusówna (jako Marya B.); Adam Bełcikowski; Mathias Bersohn; August Bielowski; Cezar Biernacki; Bokonowski; Eugeniusz Borakowski; Eliza Bośniacka; Wiktor Brodzki; Aleksander Bolesław Brzostowski; R. Buczyński; Stanisław Budziński; Zofia Bukowiecka (jako Jaskółka); Kazimierz Burzyński; Stefan Buszczyński; Jan Chęciński; Edward Chłopicki; Witold Chłopicki; Adam Chodyński; Stanisław Chomętowski; Władysław Chomętowski; Michał Chyliński; Henryk Cieszkowski; Lucyna Ćwierczakiewiczowa; Tadeusz Czapelski; Salwian Czarny; Władysław Michał Dębicki; J. Detmerski; Józefa z Śmigielskich Dobieszewska; Zygmunt Dobieszewski; Gustaw Dobrowolski; Mirosław Dobrzański; Henryk Dobrzycki; Artur Doliński; Ignacy Domeyko; Marian Dubiecki; Seweryna Duchińska; Józef Dudkiewicz; T. Dziekoński; M. Dzikowski-Chamski; Feliks Eger; Bogumir Eichler; F. M. Ejsmont; Walery Eliasz; J. Falkowski; Henryk Feuermann; Gustaw Fritsche; J. Gajewski; H. K. Gąsiorowski; Marian Gawalewicz; Wojciech Gerson; Agaton Giller (jako B. Sulita); Stefan Giller; Kazimierz Gliński; Jan Gloger; Zygmunt Gloger; Maksymilian Glücksberg; Adam Gładysz; Adrian Głębocki; Aleksander Głowacki (Prus); Wiktor Gomulicki; Władysław Gosiewski; Bronisław Grabowski; Józef Grajnert; J. K. Gregorowicz; Stanisław Grudziński; Michał Gruszecki-Jan Grzegorzewski (jako J. Grz.); Franciszek Gumowski; ks. Michał Hórnik; Maria Ilnicka; Aleksander Jabłonowski; Eustachy Jahilnicki; Czesław Jankowski; Edmund Jankowski; Andrzej Janowicz; Kazimierz Jarochowski; J. S. Jasiński; Jan Nepomucen Jaśkowski; Edward Jelinek; Aleksander Jelski; Teodor Jeske-Choiński; Feliks Jezierski; Karol Jurkiewicz; Maria Elżbieta Kamińska; Eugenia Kamocka; Klemens Kantecki; Leon Kapliński; Maurycy Karasowski; Józef Dunin Karwicki; Kazimierz Kaszewski; Apolinary Kątski; Maria Kierska; Adam Honory Kirkor; Antoni Kolankowski; Oskar Kolberg; Zygmunt Komarnicki; Bronisław Komorowski; Maria Konopnicka; Bonawentura Kopeć; Wincenty Korotyński; W. Kościałkowska; Stanisław Kossecki; Józef K. Kotarbiński; Jan Kowalczyk; Władysław Koziebrodzki; August Kozietulski; Kornel Kozłowski; Julian Kramsztyk; Stanisław Kramsztyk; J. I. Kraszewski; Kajetan Kraszewski; Aleksander Kraushar; Fryderyk Krauze (jako Kajetan); Stanisław Krupski; Stanisław Krzemiński; Stanisław Krzyżanowski; Karol Kucz; Kasylda Kulikowska; Witold Kurantowski; Kazimierz Lange; Emilia Leja; Teofil Lenartowicz; Aleksander Lesser; Fryderyk Henryk Lewestam; Levittoux; Maria Loevy (jako Maria Szeliga); Edward Lubowski; Zofia Łempicka; Józef Łepkowski; Józef Łoski; Edmund Łoziński; Henryk Łuczkiewicz; Kazimierz Łuniewski; Jadwiga Łuszczewska; Władysław Łuszczkiewicz; Ignacy Maciejowski (jako Sewer); F. Maleszewski; Tytus Maleszewski; Stefania Małaszkiewicz; Gustaw Manteuffel; Antoni Marcinkowski; Waleria Marrené-Morzkowska; Franciszek Ksawery Martynowski; Aleksander Masterhazy; Adam Maszewski; Julian Maszyński; Antoni Matakiewicz; Henryk Merczyng; Karol Michalski; Aleksander Michaux; Adam Mieleszko-Maliszkiewicz; Ignacy Mieleszko-Maliszkiewicz; Juliusz Mien; A. Mierzyński; W. Miklaszewski; Zygmunt Fortunat Miłkowski (jako T. T. Jeż); Ludwik Mizerski; Al. Moldenhawer; Franciszek Mońkiewicz; Zuzanna Morawska (jako Anna M.); Edmund Naganowski; Józef Naimski; T. Nakielski; Ludwik Natanson; Anna Neumanowa; Władysław Niedźwiecki; H. Niemirowski; Ludwik Niemojewski; W. Niewiadomski; Władysław Nowicki; A. E. Odyniec; T. A. Olizarowski; Marcin Olszyński; Ignacy Onichimowski (jako Ziemisław Szczery); Stanisław Ornowski (? jako Stanisław Leliwa); Eliza Orzeszkowa; Kazimierz Ostrowski; Józef Pajewski; Helena z Boguskich Pajzderska Rogozińska; Jan Papłoński; Żegota Pauli (jako Żegota); Payer; A. Pepłowski; Aleksander Petrow; Antoni Pietkiewicz (jako Adam Pług); Antoni Pilecki; Roman Plenkiewicz; Włodzimierz Podgórski; Klemens Podwysocki; Wincenty Pol; ks. Ignacy Polkowski; Józef Pracki; Teresa Prażmowska; Jan Prusinowski; A. Rakowski; Wincenty Rapacki; Antoni J. Rolle; Leon Romanowski; Aleksander Ronthaler (jako Leszek Niezabudka); Teodor Rutkowski (jako Teodor Bończa); Tadeusz Rybkowski; Władysław Sabowski; Mikołaj Sarnecki; Zygmunt Sarnecki; Jan Stella Sawicki; Wł. Sawicki; Wł. Siarkowski; Lucjan Siemieński (jako Gerwazy); Adam Sierakowski; Hipolit Skimborowicz; T. Skomorowski; Eugeniusz Skrodzki; Józef Ślósarski; T. Ferdynand Sławiński; Władysław Smoleński; Seweryn Smolikowski; Adolf Smoraczewski; Stanisław Sobieski; Leonard Sowiński; Antoni Sozański; Juliusz Stattler; Wojciech Korneli Stattler; Tadeusz Jerzy Stecki; Pelagia z Świętorzeckich Stefanowiczowa; Karol Stefanowski; Juliusz Strutyński (jako Sas Berlicz); Henryk Struve; Julian A. Święcicki; Erazm Świerczewski; Ernest Swieżawski; Władysław Szawelski; Alfred Szczepański; L. Szczerbowicz-Wieczór (jako L. S. W.); Feliks Szober; Joachim Szyc; Wacław Szymanowski; Józef Talko; Władysław Tarnowski; Ksawery Tatarkiewicz; Józef Tokarzewicz (jako J. T. Hodi); J. Trejdosiewicz; Mścisław Edgar Trepka (jako Nekanda); Władysław Tyrchowski; Aleksander Tyszyński; Kornel Ujejski; Aleksander Wejnert; Kajetan Wesołowski; Stanisław Wierzbicki; Bolesław Wilczyński; Władysław Wiślicki; Wł. Wisłocki; Seweryn Wiśniewski; Sygurd Wiśniowski; Jadwiga Witkiewiczówna; Kazimierz Władysław Wójcicki; Bronisław Wołowski; Michał Wołowski; Artur Wołyński; Jan Chr. Wróblewski; Jan Zachariasiewicz; Maria Julia z Perłowskich Zaleska (jako M. J. Z.); Antoni Zaleski; Józef Bohdan Zaleski; Władysław Zaleski; Kazimierz Zalewski; Władysław Zawadzki; Jadwiga Zeitheim; Juliusz Zejdowski; Wanda Żeleńska; Władysław Żeleński; Gustaw Zieliński; Władysław K. Zieliński; Aleksander Żmudziński; Edmund Znatowicz. Programy, zawiadomienia, listy do redakcji, prospekty i t. p. zamieścili m. in.: Ludwik Dąbrowski; Wacław Dobreni; Karol Estreicher; Hornberger; Fryderyk Henryk Hoyer; Zygmunt Jaroszewski; Oktawian Jeleński; Ernest Kanert; A. Kozłowski; Romuald Kułakowski; Prot Lelewel; Salomon Lewental; Józef Mianowski; Karol Miarka; Wacław Nałkowski; Józef Nieradzik; Julian Ochorowicz; Idalia Osipowiczowa; Henryk Piątkowski; Stanisław Rewieński; J. Świecianowski; Wiktor Feliks Szokalski; Marian Wasiutyński; Eliasz Zawadzki; Tadeusz Żuk-Skarczewski; M. Zyblikiewicz. Z materiałów po zmarłych autorach opublikowano (m. in.): fragmenty pism: Juliana Bartoszewicza; Juliana Błeszczyńskiego; Kazimierza Brodzińskiego; Zygmunta Józefowicza Hlebickiego; Macieja Kamieńskiego; Wiktora Każyńskiego; Ludwika Zejsznera (opracowane przez F. S. Dmochowskiego); listy: Stanisława Konarskiego; oraz wiersze: F. D. Kniaźnina; Ludwika Kondratowicza; Dominika Magnuszewskiego. Tłumaczeni byli m. in.: Jan Aicard (tł. A. Pietkiewicz); Edmund de Amicis (tł. Maria Siemiradzka); J. Ch. Andersen (tł. A. Pietkiewicz); Henri Auguste Barbier (tł. A. Pietkiewicz); Eugeniusz Berthold (tł. P. D.); Emil Blanchard; Jakub Boé (tł. Seweryna Duchińska); Fortune Castille Du Boisgobey; Dion Boucicault (tł. Kazimierz Łuniewski); Mary Elisabeth Braddon (tł. Józef Pracki); Michał Anioł Buonarroti (tł. A. Pietkiewicz); George Gordon Byron (tł. Fryd. Krauze); Karol Aleks. Chatrian; Juliusz Claretie (tł. Stefania Małaszkiewicz); William Wilkie Collins (tł. Jadwiga Zeitheim); G. Conrad (Jerzy, książę pruski; tł. W. L. Anczyc); Alfons Daudet (tł. T. P., Michalina J.); Jacques Delille (tł. Alojzy Feliński); Delvigniotti (tł. Feliks Jezierski); Hepworth Dixon (tł. Józef Pracki); Aleksander Dumas syn (tł. J. Pracki); Ernest Eckstein (tł. J. Pracki); Emil Erckman (tł. Stefania Małaszkiewicz); Paul Féval (jako F. Trollope; tł. Jadwiga Zeitheim); Jurij Fiedkowicz (tł. Stachurski); Camille Flammarion (tł. St. Chomętowski jako St. Ch.); Ugo Foscolo (tł. Seweryna Duchińska); Gustaw Frieda (tł. B. Grabowski); Teofil Gautier; H. Gerstenberg (tł. Wł. K. Zieliński); Józef Giacosa (tł. Jan Tański); Fryderyk Halm (tł. Bronisław Komorowski); Karol Heigel (tł. Józef Pracki); Henryk Heine (tł. Adam Mieleszko-Maliszkiewicz, W. Gomulicki); Franciszek Herites (tł. Stanisław Tomaszewski); Paweł Heyse (tł. Stefania Małaszkiewicz); Homer (tł. Lucjan Siemieński); Markham Howard (tł.Z. B.); F. Hueffen (tł. F. H. Lewestam jako F. H. L.); Wiktor Hugo (tł. Z. W., A. N. Korzeniowski, St. K., Klemens Podwysocki); Henryk James (tł. Kasylda Kulikowska); Jasmin (tł. Seweryna Duchińska); Mór Jókai (tł. J. Majkowski); Wuk Karadžić (tł. J. Gajewski); Julia Kavanagh; Adolf Koláček (Kollatschek; tł. Gustaw Roszkowski); M. Kostomarowa (tł. Adela Ślizieniówna); Alfons de Lamartine (tł. Kazimiera Janikowska); Langel; Ernest. Legouvé; Michaił Lermontow (tł. Gustaw Czernicki jako G. C., Ludwik Kozłowski, Antoni Kolankowski); Cesare Agosto Levi (tł. Janina z Z. Ł...); Koloman Damo Lisznyai (tł. Wiktor Gomulicki); Franciszek von Loehler; Hektor Malot (tł. Aniela B.); E. Marlitt (wlaśc. E. John); Prosper Mérimée; E. Navarro de la Miraglia (tł. Z. B.); Mark Mounier (tł. Amelia Wejnert); T. Max Müller (tł. Edward Lubowski); Alfred de Musset (tł. Edward Chłopicki); Juliusz Nombela (tł. Z. B.); Luiza Otto; Francesco Petrarca (tł. Adam Mieleszko-Maliszkiewicz); Carlo Piove (tł. Al. Michaux); G. Prati (tł. W. K., Edmund Ł .. ); Aleksander Puszkin (tł. Mirosław Dobrzański jako M. D., Bogumił Aspis); Quatrelles (tł. L. Kaczyńska); M. L. de La Ramée (Ouida; tł. L. Kaczyńska jako L. K.); Karol Reade (tł. anon. i Kazimierz Łuniewski); Henryk Riff (tł. Kazimierz Łuniewski); Max Ring (tł. J. Pracki); Michaił Sałtykow-Szczedrin; Lewin Schücking (tł. Wł. K. Zieliński); William Shakespeare (tł. A. Pietkiewicz, Mścisław Karski); Samuel Smiles (tł. Edward Lubowski); Fryderyk Spielhagen (tł. J. Pracki); Boris Stachiejew (tł. Gustaw Czernicki jako G. C.); Van der Chys W. Storm; Karolina Světlá (tł. Bronisław Grabowski); J. D. H. Temmy (tł. J. Pracki); Alfred Tennyson (tł. Adam Pajgert); Aleksiej Tołstoj (tł. Józef Pracki); Iwan Turgieniew (tł. Kasylda Kulikowska); Ludwik Ulbach (tł. Kasylda Kulikowska); Wasilczykow (tł. M. Glücksberg); Józef Weilen (tł. Edward Lubowski jako Ed. L ..); Aug. Vermorel (tł. Maks. Glücksberg); E. Werner (tł. J. Majkowski); Wodozow; H. Wood (tł. Jadwiga Zeitheim); Jelizawieta Pietrowna Woronowa (tł. B. Londyński); Jarosław Vrchlicky (tł. B. Grabowski). Ilustratorzy i rytownicy w latach 1871—1880 (m. in.): St. Antoszewicz; Balukiewicz; Baranowski; J. Brzozowski; J. Buchbinder; J. Chełmicki; J. Cieszkowski; W. Dmochowski; P. Dyamentowski; Cyprian Dylczyński; E. Gorazdowski; L. Grabowski; A. Grosz; A. Gryglewski; S. Holc; J. Holewiński; J. Jezierski; M. Kluczewski; T. Konarzewski; Fr. Kostrzewski; K. Kozłowski; J. Krajewski; K. Krzyżanowski; A. Lesser; W. Łoś; E. Machowski, A, Malinowski; S. Michalski; K. Neuman; E. Nicz; K. Olszewski; H. Pilatti; Ksawery Pilatti; H. Pisan; K. Pomianowski; B. Puc; K Rajewski; A. Rurawski; A. Sawicki, J. Schübeller; J. Styfi; F. Szymański; F. Szymborski; F. Tegazzo; J. Telakowski; M. Wiśniewski; F. Zabłocki; A. Zajkowski. W latach 1881—1890 pisali tu (ni. in.) Jan Amborski; Władysław L. Anczyc; Michał Elwiro Andriolli; Władysław Andrychiewicz: Adam Asnyk; Antoni Jan Austen; Antoni Bądzkiewicz; Oswald Balzer; Michał Bałucki; Jan Banzemer; Artur Bartels; Maria Bartusówna; Joanna Belejowska; Mathias Bersohn; Henryk Biegeleisen; Józef Bieliński (Dr. Szeliga); Cezary Biernacki; Józef Bliziński; Edmund Bogdanowicz; Amelia Bortnowska; Walery Brochocki; Antoni Brykczyński; Aleksander Bolesław Brzostowski; Karol Brzozowski; Bolesław Buszczyński; W. Butkiewicz; W. Bütner; Jan Bystroń; Franciszek Chłapowski; Edward Chłopicki; Piotr Chmielowski; Adam Antoni Chodyński; Michał Chyliński; Paweł Ciepliński; Adolf Cohn; Witold Czajewski; Leonard Dawid; Winc. Dawid; L. Dębicki; Samuel Dickstein; Zygmunt Dobieszewski; Antoni Dolleczek; Antoni Donimirski; Tadeusz Dowgird; Joanna Dubicka; Marian Dubiecki; Seweryna Duchińska; Benedykt Dybowski: Adolf Dygasiński; J. Kazimierz Ehrenberg; Feliks Ehrenfeucht; Walery Eliasz; Juliusz Falkowski; Jan Fiszer; Maksymilian Flaum; Dawid Freudensohn; Gustaw Fritsche; Jan Gadomski; Justyn Feliks Gajsler; Jan Galasiewicz; Marian Gawalewicz; Franciszek Gawroński; Juliusz Gensz; Kazimierz Gliński; Zygmunt Gloger: Celina Gładkowska z Wołowskich; Adrian Głębocki; Jan Gnatowski; Wiktor Gomulicki; Kornel Górski; Władysław Pobóg Górski; Bronisław Grabowski; Stanisław Grudziński; Jan Grzegorzewski; Julian Heppen; Michał Hertz; Wacław Hłasko; Walentyna Horoszkiewiczowa; Ferdynand Hösick; Maria Ilnicka (jako Szczęsna); A. Jabłoński; E. Jahilnicki; Czesław Jankowski; Annibal Janowicz; Maria Jarmundówna; K. J. Jasiński; J. N. Jaśkowski; Edward Jelinek; Aleksander Jelski; Ludwik Jenike; Teodor Jeske-Choiński; Feliks Jezierski; Eliza Jeżowa; Karol Jurkiewicz; Ludwika Kalenkiewiczowa; Emanuel Kania; Klemens Kantecki; Józef Dunin Karwicki; Jan Kasprowicz; Kazimierz Kaszewski; Jan Kaszuba; Mieczysław Kępieński, Kazimierz Kleczkowski; Antoni Kolankowski; Władysław Koleżak; Maria Konopnicka; Wincenty Korotyński; Tadeusz Korzon; W. Z. Kościałkowska; Platon Kostecki; Wacław Koszczyc; Józef Kotarbiński; Julian K. Kowalski; Władysław Kozie-Grodzki; Władysław Kozłowski; Feliks Kozubowski (w nrach 1006—12: anon. opowiadanie pt. Minister); Stanisław Kramsztyk; T. Krasnosielski; J. I. Kraszewski; Kajetan Kraszewski; Aleksander Kraushar; Stanisław Krupski; Konstanty Krynicki; Stanisław Krzemiński; Włodzimierz Krzyżanowski; Józef Kuczyński; Władysław Kulczycki; Kasylda Kulikowska; Ludwik Kurtzmann; Antoni Lange; Artur Leist; Emilia Lejowa; Teofil Lenartowicz; Aleksander Lesser; Salomon Lewental; Edward Lubowski; Florian Łagowski; Zofia Łempicka; Józef Łepkowski; Karol Łepkowski; Bolesław Łopaciński; Mieczysław Łopatecki; Wincenty Łoś; Józef Łoski; Jan Łuba; Henryk Łuczkiewicz; K. Łuczycki; S. J. Łuniewski; Jadwiga Łuszczewska; Wł. Łuszczkiewicz; W. Mackiewicz; Majkowska; Alfons Malinowski; Gustaw Manteuffel; Waleria Marrené-Morzkowska; F. K. Martynowski; St. Masłowski; Antoni Mazanowski; Zofia Mellerowa; Leopold Méyet; Antoni Mieszkowski; Stanisław Miłkowski; Zygmunt Fortunat Miłkowski (T. T. Jeż); Edward Minkowiecki; Aleksander Moldenhawer; Irena Mrozowicka; Edmund S. Naganowski; Maria Napieralska; Władysław Nawrocki; Adam Niemirowski; J. Niesłuchowski; Aleksander Niewiarowski; Jan Nitowski; Adam Nowicki; F. H. Nowicki; Józef Korczak Nowicki; Władysław Nowicki; Józefat Nowiński; Sławomir Odrzywolski; Antoni Okolski; Marcin Olszyński; Artur Oppman; Eliza Orzeszkowa; Kazimierz Ossowski; Rudolf Ottmann; Melania Parczewska; A. J. Parczewski; Zenon Parvi; Żegota Pauli; Adolf Pawiński; Ignacja Piątkowska; L. Picolomini; Maria Piechowska; Antoni Pietkiewicz; Zenon Pietkiewicz; Antoni Pilecki; J. K. Plebański; Roman Plenkiewicz; Władysław Podbielski; Klemens Podwysocki; Jan Polak; Aleksander Poliński; ks. Ignacy Polkowski; Półczyński; Edward Porębowicz; Teresa Prażmowska; Edward Protaszewicz; Amalia Pruszakowa; Zenon Przesmycki; Maria Przestrzelska; Romuald Przestrzelski; Józef Przyborowski; Kazimierz Puffke; B. Radwan; Łucja Rautenstrauchowa; Bronisław Rejchman; C. Reklewski; Aleksander Rembowski; Stanisław Rewieński; Teofil Rewoliński; Maria Rodziewiczówna; Józef Rogosz; S. Rogoziński; Antoni J. Rolle; A. Rothe; Józef Hieronim Rychter; Wacław Sadkowski; Mikołaj Sarnecki; Zygmunt Sarnecki; Józefa Sawicka; Henryk Schmidt; Edward Sedlaczek; ks. J. Siemieński; Aleksander Skirmunt; Kazimierz Skirmunt; Romuald Skorupski; Eugeniusz Skrodzki (jako Wielisław); Eustachy Śleszyński; R. Słomka; Stanisław Sobieski; Julian Adolf Sowiński; Leonard Sowiński; Piotr Stachurski (? Paulin Święcicki); Jan Starożyk; Ludwik Stasiak; Juliusz Stattler; Tadeusz Jerzy Stecki; Michalina Stefanowska; Franciszek Stefczyk; Henryk Struve; Adolf Suligowski; Julian Adolf Święcicki; Ernest Świeżawski; Antoni Sygietyński; Ludwik Wieczór-Szczerbowicz; Augustyn Szmurło; Michał Szymanowski; Ign. Szyszyłowski; Józef Talko; Kazimierz Tetmajer; Józef Tokarzewicz; A. Tolek; Stanisław Tomkiewicz; Mścisław Edgar Trepka; Aniela Tripplin; Marceli Turkawski; Aureli Urbański, Aleksander Wejnert; Elżbieta Wernerowa; H. Wernic; H. Wiercieński; Stanisław Wierzbicki; Teodor Wierzbowski; R. Wierzchlejski; Wł. Wiśniewski; Sygurd Wiśniowski; Wincenty Witkowski; Jadwiga Wittówna; Michał Wołowski; Artur Wołyński; H. Wróblewski; Władysław Wścieklica; Jan Zachariasiewicz; Maria Julia Zaleska; Józef Bohdan Zaleski; Kazimierz Zalewski; Witold Załęski; St. Zaremba; Bronisław Zawadzki; Józef Zawadzki; Józefa Żdżarska; Jadwiga Zeitheim; Ignacy Zieleniewicz; Michalina Zielińska; Władysław Korn Zieliński; Albert Zipper; Tekla Zmorska; Zbigniewa Zmorska. Listy do redakcji, zawiadomienia, sprostowania prospekty i t. p. zamieścili (m. in.): J. Baranowski; Kazimierz Bartoszewicz; Karol Benni; Stefan Buszczyński; Władysław Czachórski; Hieronim Derdowski; Edmund Diehl; Konrad Dobrski; Ignacy Fonberg; D. Freudensohn; Mieczysław Junosza Gałecki; Wł. Górski; Wojciech Górski; Andrzej Huszcza; E. Jurewicz; Jan Kamieński; St. Kiernicki; Wład. Kiślański; Józef Kościelski; Juliusz Kossak; Franciszek Kostrzewski; Alfred Wierusz Kowalski; Karol Kozłowski; L. Krasiński; ks. B. Królikowski; Kunaszowski; ks. Józef Lenartowicz; Adam Luer; H. Malinowski; Adolf Mostowski; E. Naganowski; Feliks Niemojowski; G. Ossowski; Wincenty Korwin Piotrowski; W. Plater; A. Połłan; Konstanty Przezdziecki; Rawicz; Wanda z Szymańskich Reichsteinowa; Jan Rosen; Walery Rzewuski; Jan Sulima Sawinicz; Henryk Siemiradzki; Józef Straus; St. Szafarkiewicz; Witold Feliks Szokalski; ks. Szwernicki; Zygmunt Wolski. Nr 1086 z r. 1885 poświęcono w całości Janowi Kochanowskiemu (w trzechsetną rocznicę śmierci). Nr 1135 z r. 1887 poświęcony pamięci J. I. Kraszewskiego. Nadto opublikowano listy: Eufemiusza Czaplica; Ignacego Domeyki; Seweryna Goszczyńskiego; Michała Grabowskiego; Klementyny z Tańskich Hoffmanowej; Adama Mickiewicza; Wincentego Pola; Henryka Rzewuskiego; Konstantego Tyszkiewicza; Józefa Zaleskiego; Józefa Bohdana Zaleskiego; fragmenty wspomnień Jana Czeczota; Tadeusza Kościuszki; Antoniego Stanisławskiego; notatki z podróży do Paryża i Londynu A. E. Odyńca oraz teksty literackie nast. autorów (m. in.): Placyda Jankowskiego; Ludwika Kondratowicza; Szymona Konopackiego; Zygmunta Krasińskiego; Cypriana Norwida; Krystyna Ostrowskiego; Wincentego Pola; Mieczysława Romanowskiego; Fryderyka Skarbka; Juliusza Słowackiego (w r. 1881 wiersz „Do Ludwika Norwida”, w r. 1885 nie wydane dotąd poezje ogłosił H. Biegeleisen, w r. 1887: „Król Ladawy” w tłumaczeniu i opracowaniu J. Amborskiego); Teodora Tripplina; J. B. Zaleskiego. Tłumaczeni byli (m. in.): Pedro Antonio de Alarcon (tł. A. G.); J. Alryssa; Ant. Balcar; Joanna Baltz (jako J. Bajowar; tł. Maria Przestrzelska); Basiliades (z francuskiego przekładu Juliette Lambert tł. Aniela Tripplin); Ryszard Doddrige Blackmore (tł. Teresa Prażmowska); Maria Teresa Blanc (jako Th. Bentzon; tł. Kasylda Kulikowska); Paweł Bourget (tł. Teresa Prażmowska); Desir Magloire Bourneville; Antonina Calmon (tł. Teresa Prażmowska); Luigi Capuana (tł. M. O.); M. Cherfils (tł. Teresa Prażmowska; Edmund Chojecki (Edmond Charles; tł. T. Z.); Jules Clarétie (tł. Kasylda Kulikowska); Franciszek Coppée; May Crommelin (tł. H. O.); Grigorij Piotrowicz Danilewskij (tł. Zenon Pietkiewicz); Fortune Du Boisgobey; Ernest Eckstein (tł. Jadwiga Zeitheim); Elżbieta, królowa rumuńska (Carmen Sylwa; tł. Teresa Prażmowska); Eschylos (tł. Kazimierz Raszewski); Camille Flammarion (tł. Stanisław Kramsztyk, Kasylda Kulikowska); Teofil Gautier (tł. Edward Chłopicki); J. W. Goethe (tł. Ludwik Jenike); Henryk Greville (właśc. Alicja Durand; tł. Maria Kostrowicka); Hafiz (tł. Karol Brzozowski); Henry Rider Haggard (tł. Teresa Prażmowska); Vitězslav Hálek (tł. Karol Sękowski); Ludwik Halévy (tł. Kasylda Kulikowska); Václav Hanka (tł. Antoni Stanisławski); Julia B. Petriceicu Hâsdêu; Henryk Heine (tł. Gustaw F., Władysław Nawrocki); Adolf Heyduk (tł. Z. B.); Paweł Heyse (tł. S. Smolkowa, Szymanowska); Markham Howard (tł.. Z. B.); Wiktor Hugo (tł. Klemens Podwysocki); Margaret Wolfe Hungerford (tł. Maria Kostrowicka, Natalia Krzyżanowska); Alexander M'Lachlan; Juliette Lamber (tł. Aniela Tripplin); wyjątki z Mahabharaty (tł. Józef Uzdowski); Hektor Malot (tł. Kasylda Kulikowska); Teodor Mirkowicz; Moczchubarydze (tł. A. Leist); Ricardo Fernandez Montalva (tł. Adolf Święcicki); Alfred de Musset (tł. Władysław Nawrocki); Jan Nêčas (tł. Zenon Przesmycki); Esonti Don Orrego (tł. Adolf Święcicki); Edouard Pailleron (tł. Teresa Prażmowska); Antoni Pascal; Achilles Paysant (tł. Teresa Prażmowska); G. Prati (tł. Władysław Kulczycki); Sully Prudhome (tł. Teresa Prażmowska); Paweł Regnard; M. L. de La Ramée (tł. Z. S.); Quille Renne (tł. Natalia Krzyżanowska); Jean Richepin (tł. Gabriel Kempner); Soledat Acosta de Samper (tł. A. G.); F. J. de San-Anjelo; Jan Strakaty; František Břetislav Trojan (tł. Antoni Stanisławski); Paul Verlaine (tł. Teresa Prażmowska); Claude Vignon (tł. Kasylda Kulikowska); Je. Woronowa; Jaroslav Vrchlicky (tł. Bronisław Grabowski, Zenon Przesmycki). Ilustratorzy i rytownicy w l. 1881—1890 (m. in.): S. Antoszewicz; E. Gorazdowski; J. Holewiński; A. Kędzierski; Jan Konopacki; Fr. Kostrzewski; St. Lenc; A. Malinowski; S. Michalski; K. Mrówczyński; E. Nicz; K. Piastuszkiewicz; H. Pilatti; K Pomianowski; B. Puc; J. Styfi; F. Szymański; J. Telakowski; H. Vogel. Wg spisu zamieszczonego w ostatnim (1304) nrze Kłosów miały ponadto współpracować z pismem następujące osoby: M. A. Barszczewski; Teodor Bogusławski; Aleks. Borkowska; Ks. Brażewicz; Jul. Chodorowicz; Teresa Ciszkiewiczowa; Maria Faleńska; Kaz. Filipowski; Karol Forster; Stanisław Gryglewicz; Gubor; Eryk Jachowicz; Karnicki; Albin Kohn; Mayersohnówna; Stan. Mieroszewski; Wikt. Orłowski; H. Ostrowska; Walery Przyborowski; Stan. Skirmunt; Alfred Sygietyński; Wł. Umiastowski; hr. Wilczek; Zygm. Wróblewski. Ak. — Czart. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Wrocł.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Kłosy.
Czasopismo illustrowane tygodniowe (na karcie tytułowej roczników ponadto: poświęcone literaturze, nauce i sztuce).
Warszawa, redaktor: Wiktor Ostrowski (od nru 104 z 26 VI 1867: redaktor odpowiedzialny: Salomon Lewental), wydawca: S. Lewental, druk. S. Lewentala, (rok pierwszy) tom I: 1865 (nr 1 z 5 VII) — rok dwudziesty piąty (! zamiast dwudziesty szósty) tom L: 1890 (ostatni nr 1304 z 26 VI),
w 4ce, paginacja ciągła w obręcie tomu, pojedynczy nr liczy przeciętnie str. 12 (od nru 135 z r. 1868: str. 16); prenumerata kwartalna rs 2 kop. 50 (od r. 1867: rs 3), pojedynczy nr kop. 20 (od r. 1884: kop. 30).
W 1. 1867—1870 drukowano Dodatki nadzwyczajne, w 1. 1871—1873 jako Dodatek dołączano Dzieła Józefa Korzeniowskiego, od nru 427 z r. 1873 wychodził stały 8-stronicowy dodatek powieściowy z oddzielną, ciągłą w obrębie rocznika, paginacją, od nru 1099 z r. 1886: dodatek pt.: Z pism i od ludzi (zawartość tych dodatków opracowana łącznie z pismem).
Od r. 1879 redakcja dodawała bezpłatnie, jako premie dla prenumeratorów, drzeworyty znanych artystów polskich. Założycielami i właścicielami pisma byli: Wiktor Ostrowski (redaktor odpowiedzialny), Zygmunt Wójcicki (współredaktor), Władysław Japowicz (główny administrator) i Salomon Lewental (wydawca). 2 VI r. 1866 ze spółki wystąpili: Wiktor Ostrowski i Zygmunt Wójcicki, a 1 VIII r. 1866: Władysław Japowicz; wyłącznym właścicielem pisma został odtąd S. Lewental. Skład nowopowstałej redakcji przedstawiał się następująco: K. W. Wójcicki, Fr. H. Lewestam, Marian Chrzanowski, Wiktor Ostrowski, Zygmunt Wójcicki, Władysław Japowicz i Salomon Lewental. Następnie doszedł Bronisław Kamiński (kierownik artystyczny) i Stanisław Duniecki (recenzent muzyczny). Od października 1865 członkiem redakcji zostaje Aleksander Michaux, w kwietniu r. 1866 opuszcza Kłosy Fr. H. Lewestam; w tym czasie do redakcji wstępują: August Jeske, Zygmunt Józefowicz-Hlebicki, Felicjan Faleński, Maksymilian Glücksberg. W czerwcu r. 1866 opuszcza redakcję Wiktor Ostrowski, w lipcu tegoż roku przestali uczestniczyć w pracach redakcji Zygmunt Wójcicki i Władysław Japowicz, we wrześniu r. 1866 wraca do zespołu F. H. Lewestam, odchodzą w tym czasie Faleński i Jeske. Na początku r. 1872 skład redakcji przedstawiał się następująco: K. W. Wójcicki, F. H. Lewestam, Edward Lubowski, Stanisław Krzemiński, Marcin Olszyński, Maksymilian Glücksberg, Salomon Lewental. W r. 1874 zasilił redakcję Henryk Struve, wystąpił pełniący funkcję sekretarza redakcji M. Glücksberg. Funkcję tę (od 1 I 1875) przejmuje Antoni Pietkiewicz. Pod koniec r. 1876 odchodzi Struve, w grudniu r. 1878 umiera F. H. Lewestam. Dział recenzji teatralnych przejął po nim Kazimierz Kaszewski. Z początkiem r. 1879 ustąpił z redakcji Lubowski (prowadził dział Pokłosie), miejsce jego zajmuje Marian Gawalewicz. W tymże roku w skład zespołu redakcyjnego weszli Tadeusz Korzon i Karol Jurkiewicz. 2 VIII 1879 zmarł K. W. Wójcicki, funkcję kierownika literackiego przejął po nim Antoni Pietkiewicz. 20 stycznia r. 1880 wstępują do redakcji Kazimierz Łuniewski i Adam Niemirowski (jako sekretarz redakcji). W r. 1882 opuszczają zespół Łuniewski i Gawalewicz, przybywa Józef Kotarbiński i obejmuje prowadzenie rubryki Pokłosie. W maju r. 1889 odchodzi A. Niemirowski, jego miejsce jako sekretarz redakcji zajmuje Franciszek Rawita-Gawroński. Funkcje kierowników artystycznych pisma pełnili kolejno: Bronisław Kamiński (odszedł jeszcze w r. 1865), po nim (do końca r. 1866) Marcin Olszyński, następnie (do r. 1867) Stanisław Witkiewicz, w końcu Józef Holewiński.
W latach 1865—70 pisali tu m. in.: A. Adamowicz; Adam Asnyk; Bogumił Aspis; Michał Bałucki; M. A. Baraniecki; Artur Bartels; Joanna Belejowska; Mathias Bersohn; Józef Bliziński; Stanisław Bogusławski; Ludwik Celler; Katarzyna Chłopicka; Edward Chłopicki; Aleksander Chodecki: Mieczysław Chrzanowski; Henryk Cieszkowski; Florian Czermiński; Józefa Dobieszewska; Zygmunt Dobieszewski; Mirosław Dobrzański; Henryk Dobrzycki; Seweryna Duchińska; Stanisław Duniecki; Walenty Dutkiewicz; F. M. Ejsmont; Walery Eliasz; Karol Estreicher (jako K. E.); Felicjan Faleński; Paulina Fechnerowa; Henryk Filipowicz; Stanisław Gargulski; Marian Gawalewicz (jako M. G.); Wojciech Gerson; Hipolit Giegużyński; Polikarp Girsztowt; Maksymilian Glücksberg; Józef Goldszmit; Wiktor Gomulicki; Seweryn Goszczyński; Ambroży Grabowski; Józef Grajnert; Jan Kanty Gregorowicz; Florian Greif; Aleksander Groza; Franciszek Gumowski; A. Idźkowski; Maria Ilnicka; B. Iwaszkiewicz; Eugeniusz Janota; Aleksander Jasieński; August Jeske; Feliks Jezierski; Zygmunt Hlebicki Józefowicz; Mścisław Kamiński; Maurycy Karasowski; Kazimierz Kaszewski; Józef Kirszrot; J. Kleczyński; Karol Kloss; Oskar Kolberg; Zygmunt Komarnicki; Jan Komierowski; Wacław Komierowski; Szymon Konopacki; Wincenty Korotyński; Władysław Koziebrodzki; Stanisław Kramsztyk (Kramstück); Józef Ignacy Kraszewski; Aleksander Kraushar; Józef Kremer; Jan Królikowski; Wanda Krynicka; Julian Laskowski; Emilia Leja; Teofil Lenartowicz; J. Leski; Aleksander Lesser; Fryderyk Henryk Lewestam; Bolesław Limanowski; Edward Lubowski; Kazimierz Łapczyński; Józef Łepkowski; Julian Łubieński; Henryk Łuczkiewicz; Jadwiga Łuszczewska; K. Majerski; Antoni Marcinkowski; Waleria Marrené-Morzkowska; Aleksander Masterhazy; Adam Maszewski; Zofia Mellerowa; Stanisław Miaskowski; Aleksander Michaux; Leopold Mikulski; Stanisław Miłkowski; Zygmunt Fortunat Miłkowski; Wilhelm Mueller; Adam Münchheymer; Franciszek Niedzielski; F. J. Nowakowski; T. S. Nowosielski; A. E. Odyniec; Marcin Olszyński; Wiktor Ostrowski; W. Patkowski; A. Pereświt (pseud?); Ludwik Piechaczek; Antoni Pietkiewicz; Klemens Podwysocki; Wincenty Pol; Józef Pracki; Gabriela Puzynina; Bolesław Raczkiewicz (jako Bolesław Brzoza); Leon Rogalski; F. Romanowski; Gustaw Roszkowski; Edmund Rożański; Leon Rzeczniowski; Władysław Sabowski; W. Sarnecki; Alfred Segetyński; Fryderyk Skarbek; Hipolit Skimborowicz; T. Skomorowski; Władysław Smoleński; Witalis Socha; Leonard Sowiński; Julian Statkowski (też jako: J. Stat...); Wojciech Korneli Stattler; Tadeusz Jerzy Stecki; Edward Sulicki; Alfred Szczepański; Kazimierz Szlagier; Józef Szujski; Joachim Szyc; J. K. Turski; Eustachy Tyszkiewicz; Kornel Ujejski; Aureli Urbański; Leopold Weitzenblut; Franciszek Wey; Albert Wilczyński; Adam Wiślicki; Władysław Wiślicki; Wodziński; Kazimierz Władysław Wójcicki; Zygmunt Wójcicki; Kalikst Wolski; Jeremiasz Woroniecki; Jan Zachariasiewicz; Antoni Zaleski; Tomasz Zawadyński; Wł. Zawadzki; Józefa Żdżarska.
Listy do redakcji, prospekty, ogłoszenia, przemówienia i t. p. zamieścili m. in.: Feliks Cielecki; Dąbrowski; Dudkiewicz; Aleksander Fredro; Kloch; Janko Korabicz; Salomon Lewental; Aleksander Lewiński; Popławski; Wincenty Gozdawa Reutt; Adam Skrzynecki; R. St. J. Statkowski; Edmund Sygietyński; Aleksander Szumowski; Witkowski; Z. Zaborowski.
W r. 1865 K. Wł. Wójcicki opublikował nie drukowane dotąd wiersze Kazimierza Brodzińskiego; nadto przedrukowano utwory Jakuba Jasińskiego; Franciszka Karpińskiego; Franciszka Dionizego Kniaźnina; Ludwika Kondratowicza; Juliusza Słowackiego i Franciszka Wężyka.
W r. 1870 w związku ze śmiercią Juliana Bartoszewicza ogłoszono fragmenty jego pism.
Zamieszczono też nuty pieśni Stanisława Moniuszki ze słowami Antoniego Kolankowskiego.
Tłumaczeni byli (m.in.): d'Arvil (tł. Seweryna Duchińska, jako S. z Ż. D.); Bertold Auerbach (tł. Józef Pracki); Emil Augier (tł. Kazimierz Szlagier); H. A. Barbier (tł. Marian Chrzanowski); Michał Beer (tł. Fr. H. Lewestam jako F. H. L.); Pierre Berton (tł. W. Sarnecki); Mirko Bogović (tł. Adam Maszewski); Ludwik Börne (tł. Fr. H. Lewestam jako F. H. L.); August Boulier (tł. Zygmunt Wójcik); Albert Kamil Brachvogel (tł. J. C.); George Gordon Byron (tł. Fryderyk Krauze); C. Castelmaine (tł. Edward Sulicki); Adalbert Chamisso (tł. J. K.Turski jako J. K. T.); Karol Al. Chatrian (tł. J. Pracki); Prokop Chocholoušek (tł. anonim. Br. Grabowski); Franciszek Coppée (tł. Seweryna Duchińska jako Seweryna z Ż. D.); Dante Alighieri (tł. Julian Korsak, F. H. Lewestam jako F. H. L., Adam Mickiewicz); Karol Dickens (tł. A. W., P. F.); Aleksander Dumas-syn (tł. Aleks. Przeździecki); Karol Jaromir Erben (tł. Adam Maszewski); Emile Erckman (tł. Józef Pracki jako J. P.); Firdausl Abu l-Qâsim; Fiszer (tł. Stefania Lutyńska); Gustaw Freytag (tł. M. Glücksberg); Teofil Gautier (tł. Aleks. Michaux jako Miron); Fryd. Gerstaeker von Simplon (tł. Kalikst Wolski); Henryk Gibson (tł. M. Glücksberg); Johann Wolfgang Goethe (tł. Aleks. Michaux jako Miron, F. H. Lewestam jako F. H. L.); Florian Greif; Anastazy Grün (tł. Jan Łukomski); Nathaniel Hawthorne (tł. Bohdan); Heinrich Heine (tł. P. H. Lewestam jako F. H. L., Aleks. Michaux jako Miron, Edward Lubowski, Aureli Urbański, Jan Prusinowski, Aleks. Kraushar, J. B. K., Stanisław Miaskowski); Henryk Hertz (tł. F. H. Lewestam); Theodor von Heuglin (tł. M. Glücksberg); Paweł Heyse (tł. J. K. Turski); Jerzy Hiltl (tł. M. Glücksberg); E. T. A. Hoffman (tł. Felicjan Faleński jako Felicjan, Józef Pracki); Wiktor Hugo (tł. X., Wanda Krynicka jako Wanda z Nielisza, Antoni Pietkiewicz, Katarzyna Chłopicka); Mikołaj Jullien; Andrija Kačić Miošić (tł. Adam Maszewski); Wuk Stefanović Karadžić (tł. Adam Maszewski); Alfonso Karr; Jean de La Fontaine (tł. F. H. Lewestam, J. N. Bobrowicz, M. Jakubowski, F. D. Kniaźnin); Ernest Lebloys; Ernest Legouvé (tł. J. A., Kazimierz Zalewski); Herman Lingg (tł. Stefania Lutyńska); Edward Bulwer Lytton (tł. C); E. Marlitt (tł. Maks. Glücksberg); Catulle Mendès (tł. Seweryna Duchińska); J. Méry (tł. A. T.); August Moret (tł. K. Pieńkowski jako K. P.); Alfred de Musset (tł. Aleks. Michaux); Otfryd Mylius; de Noailles (tł. Seweryna Duchińska); P. A. Olivier (tł. Józef Pracki); Luiza Otto (tł. M. Glücksberg); James Kirke Paulding (tł. Aleks. Michaux); Sándor Petöfi (tł. Władysław Sabowski, Stanisław Budziński); W. Pintar (tł. B. Dz.); Edgar Poe (tł. anon. i F. Faleński); Giovanni Prati (tł. Aleks. Michaux); Edgar Quinet (tł. Skomorowski); Edward Raynal; Charles Reybaud (tł. J. Belejowska); Max Ring (tł. Maks. Glücksberg); Fiedrich Rückert (tł. Władysław Sabowski); Otton Ruppius (tł. Edward Sulicki); Paul de Saint-Victor (tł. F. H. Lewestam); Jules Sandeau (tł. J. Pracki); Friedrich Schiller (tł. Stanisław M-u), Wiliam Shakespeare (tł. A. Pietkiewicz); Percy Bysshe Shelley; Soulary; Fr. Spielhagen; E. J. Stagnelius; J. D. H. Temme (tł. M. G., A. Kr.); Alfred Tennyson (tł. Władysław Chomętowski, Maria Ilnicka); Teokryt (tł. F. H. Lewestam); Aleksiej Konstantynowicz Tołstoj; Antonio Don Trueba y la Quintana (tł. J. Z., Seweryna Duchińska); Mario Uchard (tł. Felicjan Faleński).
Ilustratorzy i rytownicy w latach 1865—1870: J. Brodzki; J. Buchbinder; J. Chełmicki; J. Cieszkowski; W. Dmochowski; A. Drążkiewicz; A. J. Dudrak; C. Dylczyński; W. Gerson; A. Gryglewski; S. Holc; J. Holewiński; A. Jaśkowski; B. Kamiński; Fr. Kostrzewski; A. Kozarski; K. Krzyżanowski; K. Kulczyński; E. Machowski; J. Minheymer; K. Olszewski; L. Piechaczek; H. Pilatti; Ks. Pilatti; A. Pisan; Popowski; B. Puc; A. Regulski; A. R. Sawicki; J. Styfi; W. Styfi; Sznage; F. Szymborski; F. Tegazzo; Walter; F. Zabłocki; A. Zajkowski; B. Zaleski; W. Zawadzki.
W latach 1871—1880 pisali tu m. in.: A. Adamowicz; Jerzy Albert; Władysław Anczyc; Adam Asnyk; Bogumił Aspis; Antoni Bądzkiewicz; Michał Bałucki; Stanisław Barcikowski; Artur Bartels; Maria Bartusówna (jako Marya B.); Adam Bełcikowski; Mathias Bersohn; August Bielowski; Cezar Biernacki; Bokonowski; Eugeniusz Borakowski; Eliza Bośniacka; Wiktor Brodzki; Aleksander Bolesław Brzostowski; R. Buczyński; Stanisław Budziński; Zofia Bukowiecka (jako Jaskółka); Kazimierz Burzyński; Stefan Buszczyński; Jan Chęciński; Edward Chłopicki; Witold Chłopicki; Adam Chodyński; Stanisław Chomętowski; Władysław Chomętowski; Michał Chyliński; Henryk Cieszkowski; Lucyna Ćwierczakiewiczowa; Tadeusz Czapelski; Salwian Czarny; Władysław Michał Dębicki; J. Detmerski; Józefa z Śmigielskich Dobieszewska; Zygmunt Dobieszewski; Gustaw Dobrowolski; Mirosław Dobrzański; Henryk Dobrzycki; Artur Doliński; Ignacy Domeyko; Marian Dubiecki; Seweryna Duchińska; Józef Dudkiewicz; T. Dziekoński; M. Dzikowski-Chamski; Feliks Eger; Bogumir Eichler; F. M. Ejsmont; Walery Eliasz; J. Falkowski; Henryk Feuermann; Gustaw Fritsche; J. Gajewski; H. K. Gąsiorowski; Marian Gawalewicz; Wojciech Gerson; Agaton Giller (jako B. Sulita); Stefan Giller; Kazimierz Gliński; Jan Gloger; Zygmunt Gloger; Maksymilian Glücksberg; Adam Gładysz; Adrian Głębocki; Aleksander Głowacki (Prus); Wiktor Gomulicki; Władysław Gosiewski; Bronisław Grabowski; Józef Grajnert; J. K. Gregorowicz; Stanisław Grudziński; Michał Gruszecki-Jan Grzegorzewski (jako J. Grz.); Franciszek Gumowski; ks. Michał Hórnik; Maria Ilnicka; Aleksander Jabłonowski; Eustachy Jahilnicki; Czesław Jankowski; Edmund Jankowski; Andrzej Janowicz; Kazimierz Jarochowski; J. S. Jasiński; Jan Nepomucen Jaśkowski; Edward Jelinek; Aleksander Jelski; Teodor Jeske-Choiński; Feliks Jezierski; Karol Jurkiewicz; Maria Elżbieta Kamińska; Eugenia Kamocka; Klemens Kantecki; Leon Kapliński; Maurycy Karasowski; Józef Dunin Karwicki; Kazimierz Kaszewski; Apolinary Kątski; Maria Kierska; Adam Honory Kirkor; Antoni Kolankowski; Oskar Kolberg; Zygmunt Komarnicki; Bronisław Komorowski; Maria Konopnicka; Bonawentura Kopeć; Wincenty Korotyński; W. Kościałkowska; Stanisław Kossecki; Józef K. Kotarbiński; Jan Kowalczyk; Władysław Koziebrodzki; August Kozietulski; Kornel Kozłowski; Julian Kramsztyk; Stanisław Kramsztyk; J. I. Kraszewski; Kajetan Kraszewski; Aleksander Kraushar; Fryderyk Krauze (jako Kajetan); Stanisław Krupski; Stanisław Krzemiński; Stanisław Krzyżanowski; Karol Kucz; Kasylda Kulikowska; Witold Kurantowski; Kazimierz Lange; Emilia Leja; Teofil Lenartowicz; Aleksander Lesser; Fryderyk Henryk Lewestam; Levittoux; Maria Loevy (jako Maria Szeliga); Edward Lubowski; Zofia Łempicka; Józef Łepkowski; Józef Łoski; Edmund Łoziński; Henryk Łuczkiewicz; Kazimierz Łuniewski; Jadwiga Łuszczewska; Władysław Łuszczkiewicz; Ignacy Maciejowski (jako Sewer); F. Maleszewski; Tytus Maleszewski; Stefania Małaszkiewicz; Gustaw Manteuffel; Antoni Marcinkowski; Waleria Marrené-Morzkowska; Franciszek Ksawery Martynowski; Aleksander Masterhazy; Adam Maszewski; Julian Maszyński; Antoni Matakiewicz; Henryk Merczyng; Karol Michalski; Aleksander Michaux; Adam Mieleszko-Maliszkiewicz; Ignacy Mieleszko-Maliszkiewicz; Juliusz Mien; A. Mierzyński; W. Miklaszewski; Zygmunt Fortunat Miłkowski (jako T. T. Jeż); Ludwik Mizerski; Al. Moldenhawer; Franciszek Mońkiewicz; Zuzanna Morawska (jako Anna M.); Edmund Naganowski; Józef Naimski; T. Nakielski; Ludwik Natanson; Anna Neumanowa; Władysław Niedźwiecki; H. Niemirowski; Ludwik Niemojewski; W. Niewiadomski; Władysław Nowicki; A. E. Odyniec; T. A. Olizarowski; Marcin Olszyński; Ignacy Onichimowski (jako Ziemisław Szczery); Stanisław Ornowski (? jako Stanisław Leliwa); Eliza Orzeszkowa; Kazimierz Ostrowski; Józef Pajewski; Helena z Boguskich Pajzderska Rogozińska; Jan Papłoński; Żegota Pauli (jako Żegota); Payer; A. Pepłowski; Aleksander Petrow; Antoni Pietkiewicz (jako Adam Pług); Antoni Pilecki; Roman Plenkiewicz; Włodzimierz Podgórski; Klemens Podwysocki; Wincenty Pol; ks. Ignacy Polkowski; Józef Pracki; Teresa Prażmowska; Jan Prusinowski; A. Rakowski; Wincenty Rapacki; Antoni J. Rolle; Leon Romanowski; Aleksander Ronthaler (jako Leszek Niezabudka); Teodor Rutkowski (jako Teodor Bończa); Tadeusz Rybkowski; Władysław Sabowski; Mikołaj Sarnecki; Zygmunt Sarnecki; Jan Stella Sawicki; Wł. Sawicki; Wł. Siarkowski; Lucjan Siemieński (jako Gerwazy); Adam Sierakowski; Hipolit Skimborowicz; T. Skomorowski; Eugeniusz Skrodzki; Józef Ślósarski; T. Ferdynand Sławiński; Władysław Smoleński; Seweryn Smolikowski; Adolf Smoraczewski; Stanisław Sobieski; Leonard Sowiński; Antoni Sozański; Juliusz Stattler; Wojciech Korneli Stattler; Tadeusz Jerzy Stecki; Pelagia z Świętorzeckich Stefanowiczowa; Karol Stefanowski; Juliusz Strutyński (jako Sas Berlicz); Henryk Struve; Julian A. Święcicki; Erazm Świerczewski; Ernest Swieżawski; Władysław Szawelski; Alfred Szczepański; L. Szczerbowicz-Wieczór (jako L. S. W.); Feliks Szober; Joachim Szyc; Wacław Szymanowski; Józef Talko; Władysław Tarnowski; Ksawery Tatarkiewicz; Józef Tokarzewicz (jako J. T. Hodi); J. Trejdosiewicz; Mścisław Edgar Trepka (jako Nekanda); Władysław Tyrchowski; Aleksander Tyszyński; Kornel Ujejski; Aleksander Wejnert; Kajetan Wesołowski; Stanisław Wierzbicki; Bolesław Wilczyński; Władysław Wiślicki; Wł. Wisłocki; Seweryn Wiśniewski; Sygurd Wiśniowski; Jadwiga Witkiewiczówna; Kazimierz Władysław Wójcicki; Bronisław Wołowski; Michał Wołowski; Artur Wołyński; Jan Chr. Wróblewski; Jan Zachariasiewicz; Maria Julia z Perłowskich Zaleska (jako M. J. Z.); Antoni Zaleski; Józef Bohdan Zaleski; Władysław Zaleski; Kazimierz Zalewski; Władysław Zawadzki; Jadwiga Zeitheim; Juliusz Zejdowski; Wanda Żeleńska; Władysław Żeleński; Gustaw Zieliński; Władysław K. Zieliński; Aleksander Żmudziński; Edmund Znatowicz.
Programy, zawiadomienia, listy do redakcji, prospekty i t. p. zamieścili m. in.: Ludwik Dąbrowski; Wacław Dobreni; Karol Estreicher; Hornberger; Fryderyk Henryk Hoyer; Zygmunt Jaroszewski; Oktawian Jeleński; Ernest Kanert; A. Kozłowski; Romuald Kułakowski; Prot Lelewel; Salomon Lewental; Józef Mianowski; Karol Miarka; Wacław Nałkowski; Józef Nieradzik; Julian Ochorowicz; Idalia Osipowiczowa; Henryk Piątkowski; Stanisław Rewieński; J. Świecianowski; Wiktor Feliks Szokalski; Marian Wasiutyński; Eliasz Zawadzki; Tadeusz Żuk-Skarczewski; M. Zyblikiewicz.
Z materiałów po zmarłych autorach opublikowano (m. in.): fragmenty pism: Juliana Bartoszewicza; Juliana Błeszczyńskiego; Kazimierza Brodzińskiego; Zygmunta Józefowicza Hlebickiego; Macieja Kamieńskiego; Wiktora Każyńskiego; Ludwika Zejsznera (opracowane przez F. S. Dmochowskiego); listy: Stanisława Konarskiego; oraz wiersze: F. D. Kniaźnina; Ludwika Kondratowicza; Dominika Magnuszewskiego.
Tłumaczeni byli m. in.: Jan Aicard (tł. A. Pietkiewicz); Edmund de Amicis (tł. Maria Siemiradzka); J. Ch. Andersen (tł. A. Pietkiewicz); Henri Auguste Barbier (tł. A. Pietkiewicz); Eugeniusz Berthold (tł. P. D.); Emil Blanchard; Jakub Boé (tł. Seweryna Duchińska); Fortune Castille Du Boisgobey; Dion Boucicault (tł. Kazimierz Łuniewski); Mary Elisabeth Braddon (tł. Józef Pracki); Michał Anioł Buonarroti (tł. A. Pietkiewicz); George Gordon Byron (tł. Fryd. Krauze); Karol Aleks. Chatrian; Juliusz Claretie (tł. Stefania Małaszkiewicz); William Wilkie Collins (tł. Jadwiga Zeitheim); G. Conrad (Jerzy, książę pruski; tł. W. L. Anczyc); Alfons Daudet (tł. T. P., Michalina J.); Jacques Delille (tł. Alojzy Feliński); Delvigniotti (tł. Feliks Jezierski); Hepworth Dixon (tł. Józef Pracki); Aleksander Dumas syn (tł. J. Pracki); Ernest Eckstein (tł. J. Pracki); Emil Erckman (tł. Stefania Małaszkiewicz); Paul Féval (jako F. Trollope; tł. Jadwiga Zeitheim); Jurij Fiedkowicz (tł. Stachurski); Camille Flammarion (tł. St. Chomętowski jako St. Ch.); Ugo Foscolo (tł. Seweryna Duchińska); Gustaw Frieda (tł. B. Grabowski); Teofil Gautier; H. Gerstenberg (tł. Wł. K. Zieliński); Józef Giacosa (tł. Jan Tański); Fryderyk Halm (tł. Bronisław Komorowski); Karol Heigel (tł. Józef Pracki); Henryk Heine (tł. Adam Mieleszko-Maliszkiewicz, W. Gomulicki); Franciszek Herites (tł. Stanisław Tomaszewski); Paweł Heyse (tł. Stefania Małaszkiewicz); Homer (tł. Lucjan Siemieński); Markham Howard (tł.Z. B.); F. Hueffen (tł. F. H. Lewestam jako F. H. L.); Wiktor Hugo (tł. Z. W., A. N. Korzeniowski, St. K., Klemens Podwysocki); Henryk James (tł. Kasylda Kulikowska); Jasmin (tł. Seweryna Duchińska); Mór Jókai (tł. J. Majkowski); Wuk Karadžić (tł. J. Gajewski); Julia Kavanagh; Adolf Koláček (Kollatschek; tł. Gustaw Roszkowski); M. Kostomarowa (tł. Adela Ślizieniówna); Alfons de Lamartine (tł. Kazimiera Janikowska); Langel; Ernest. Legouvé; Michaił Lermontow (tł. Gustaw Czernicki jako G. C., Ludwik Kozłowski, Antoni Kolankowski); Cesare Agosto Levi (tł. Janina z Z. Ł...); Koloman Damo Lisznyai (tł. Wiktor Gomulicki); Franciszek von Loehler; Hektor Malot (tł. Aniela B.); E. Marlitt (wlaśc. E. John); Prosper Mérimée; E. Navarro de la Miraglia (tł. Z. B.); Mark Mounier (tł. Amelia Wejnert); T. Max Müller (tł. Edward Lubowski); Alfred de Musset (tł. Edward Chłopicki); Juliusz Nombela (tł. Z. B.); Luiza Otto; Francesco Petrarca (tł. Adam Mieleszko-Maliszkiewicz); Carlo Piove (tł. Al. Michaux); G. Prati (tł. W. K., Edmund Ł .. ); Aleksander Puszkin (tł. Mirosław Dobrzański jako M. D., Bogumił Aspis); Quatrelles (tł. L. Kaczyńska); M. L. de La Ramée (Ouida; tł. L. Kaczyńska jako L. K.); Karol Reade (tł. anon. i Kazimierz Łuniewski); Henryk Riff (tł. Kazimierz Łuniewski); Max Ring (tł. J. Pracki); Michaił Sałtykow-Szczedrin; Lewin Schücking (tł. Wł. K. Zieliński); William Shakespeare (tł. A. Pietkiewicz, Mścisław Karski); Samuel Smiles (tł. Edward Lubowski); Fryderyk Spielhagen (tł. J. Pracki); Boris Stachiejew (tł. Gustaw Czernicki jako G. C.); Van der Chys W. Storm; Karolina Světlá (tł. Bronisław Grabowski); J. D. H. Temmy (tł. J. Pracki); Alfred Tennyson (tł. Adam Pajgert); Aleksiej Tołstoj (tł. Józef Pracki); Iwan Turgieniew (tł. Kasylda Kulikowska); Ludwik Ulbach (tł. Kasylda Kulikowska); Wasilczykow (tł. M. Glücksberg); Józef Weilen (tł. Edward Lubowski jako Ed. L ..); Aug. Vermorel (tł. Maks. Glücksberg); E. Werner (tł. J. Majkowski); Wodozow; H. Wood (tł. Jadwiga Zeitheim); Jelizawieta Pietrowna Woronowa (tł. B. Londyński); Jarosław Vrchlicky (tł. B. Grabowski).
Ilustratorzy i rytownicy w latach 1871—1880 (m. in.): St. Antoszewicz; Balukiewicz; Baranowski; J. Brzozowski; J. Buchbinder; J. Chełmicki; J. Cieszkowski; W. Dmochowski; P. Dyamentowski; Cyprian Dylczyński; E. Gorazdowski; L. Grabowski; A. Grosz; A. Gryglewski; S. Holc; J. Holewiński; J. Jezierski; M. Kluczewski; T. Konarzewski; Fr. Kostrzewski; K. Kozłowski; J. Krajewski; K. Krzyżanowski; A. Lesser; W. Łoś; E. Machowski, A, Malinowski; S. Michalski; K. Neuman; E. Nicz; K. Olszewski; H. Pilatti; Ksawery Pilatti; H. Pisan; K. Pomianowski; B. Puc; K Rajewski; A. Rurawski; A. Sawicki, J. Schübeller; J. Styfi; F. Szymański; F. Szymborski; F. Tegazzo; J. Telakowski; M. Wiśniewski; F. Zabłocki; A. Zajkowski.
W latach 1881—1890 pisali tu (ni. in.) Jan Amborski; Władysław L. Anczyc; Michał Elwiro Andriolli; Władysław Andrychiewicz: Adam Asnyk; Antoni Jan Austen; Antoni Bądzkiewicz; Oswald Balzer; Michał Bałucki; Jan Banzemer; Artur Bartels; Maria Bartusówna; Joanna Belejowska; Mathias Bersohn; Henryk Biegeleisen; Józef Bieliński (Dr. Szeliga); Cezary Biernacki; Józef Bliziński; Edmund Bogdanowicz; Amelia Bortnowska; Walery Brochocki; Antoni Brykczyński; Aleksander Bolesław Brzostowski; Karol Brzozowski; Bolesław Buszczyński; W. Butkiewicz; W. Bütner; Jan Bystroń; Franciszek Chłapowski; Edward Chłopicki; Piotr Chmielowski; Adam Antoni Chodyński; Michał Chyliński; Paweł Ciepliński; Adolf Cohn; Witold Czajewski; Leonard Dawid; Winc. Dawid; L. Dębicki; Samuel Dickstein; Zygmunt Dobieszewski; Antoni Dolleczek; Antoni Donimirski; Tadeusz Dowgird; Joanna Dubicka; Marian Dubiecki; Seweryna Duchińska; Benedykt Dybowski: Adolf Dygasiński; J. Kazimierz Ehrenberg; Feliks Ehrenfeucht; Walery Eliasz; Juliusz Falkowski; Jan Fiszer; Maksymilian Flaum; Dawid Freudensohn; Gustaw Fritsche; Jan Gadomski; Justyn Feliks Gajsler; Jan Galasiewicz; Marian Gawalewicz; Franciszek Gawroński; Juliusz Gensz; Kazimierz Gliński; Zygmunt Gloger: Celina Gładkowska z Wołowskich; Adrian Głębocki; Jan Gnatowski; Wiktor Gomulicki; Kornel Górski; Władysław Pobóg Górski; Bronisław Grabowski; Stanisław Grudziński; Jan Grzegorzewski; Julian Heppen; Michał Hertz; Wacław Hłasko; Walentyna Horoszkiewiczowa; Ferdynand Hösick; Maria Ilnicka (jako Szczęsna); A. Jabłoński; E. Jahilnicki; Czesław Jankowski; Annibal Janowicz; Maria Jarmundówna; K. J. Jasiński; J. N. Jaśkowski; Edward Jelinek; Aleksander Jelski; Ludwik Jenike; Teodor Jeske-Choiński; Feliks Jezierski; Eliza Jeżowa; Karol Jurkiewicz; Ludwika Kalenkiewiczowa; Emanuel Kania; Klemens Kantecki; Józef Dunin Karwicki; Jan Kasprowicz; Kazimierz Kaszewski; Jan Kaszuba; Mieczysław Kępieński, Kazimierz Kleczkowski; Antoni Kolankowski; Władysław Koleżak; Maria Konopnicka; Wincenty Korotyński; Tadeusz Korzon; W. Z. Kościałkowska; Platon Kostecki; Wacław Koszczyc; Józef Kotarbiński; Julian K. Kowalski; Władysław Kozie-Grodzki; Władysław Kozłowski; Feliks Kozubowski (w nrach 1006—12: anon. opowiadanie pt. Minister); Stanisław Kramsztyk; T. Krasnosielski; J. I. Kraszewski; Kajetan Kraszewski; Aleksander Kraushar; Stanisław Krupski; Konstanty Krynicki; Stanisław Krzemiński; Włodzimierz Krzyżanowski; Józef Kuczyński; Władysław Kulczycki; Kasylda Kulikowska; Ludwik Kurtzmann; Antoni Lange; Artur Leist; Emilia Lejowa; Teofil Lenartowicz; Aleksander Lesser; Salomon Lewental; Edward Lubowski; Florian Łagowski; Zofia Łempicka; Józef Łepkowski; Karol Łepkowski; Bolesław Łopaciński; Mieczysław Łopatecki; Wincenty Łoś; Józef Łoski; Jan Łuba; Henryk Łuczkiewicz; K. Łuczycki; S. J. Łuniewski; Jadwiga Łuszczewska; Wł. Łuszczkiewicz; W. Mackiewicz; Majkowska; Alfons Malinowski; Gustaw Manteuffel; Waleria Marrené-Morzkowska; F. K. Martynowski; St. Masłowski; Antoni Mazanowski; Zofia Mellerowa; Leopold Méyet; Antoni Mieszkowski; Stanisław Miłkowski; Zygmunt Fortunat Miłkowski (T. T. Jeż); Edward Minkowiecki; Aleksander Moldenhawer; Irena Mrozowicka; Edmund S. Naganowski; Maria Napieralska; Władysław Nawrocki; Adam Niemirowski; J. Niesłuchowski; Aleksander Niewiarowski; Jan Nitowski; Adam Nowicki; F. H. Nowicki; Józef Korczak Nowicki; Władysław Nowicki; Józefat Nowiński; Sławomir Odrzywolski; Antoni Okolski; Marcin Olszyński; Artur Oppman; Eliza Orzeszkowa; Kazimierz Ossowski; Rudolf Ottmann; Melania Parczewska; A. J. Parczewski; Zenon Parvi; Żegota Pauli; Adolf Pawiński; Ignacja Piątkowska; L. Picolomini; Maria Piechowska; Antoni Pietkiewicz; Zenon Pietkiewicz; Antoni Pilecki; J. K. Plebański; Roman Plenkiewicz; Władysław Podbielski; Klemens Podwysocki; Jan Polak; Aleksander Poliński; ks. Ignacy Polkowski; Półczyński; Edward Porębowicz; Teresa Prażmowska; Edward Protaszewicz; Amalia Pruszakowa; Zenon Przesmycki; Maria Przestrzelska; Romuald Przestrzelski; Józef Przyborowski; Kazimierz Puffke; B. Radwan; Łucja Rautenstrauchowa; Bronisław Rejchman; C. Reklewski; Aleksander Rembowski; Stanisław Rewieński; Teofil Rewoliński; Maria Rodziewiczówna; Józef Rogosz; S. Rogoziński; Antoni J. Rolle; A. Rothe; Józef Hieronim Rychter; Wacław Sadkowski; Mikołaj Sarnecki; Zygmunt Sarnecki; Józefa Sawicka; Henryk Schmidt; Edward Sedlaczek; ks. J. Siemieński; Aleksander Skirmunt; Kazimierz Skirmunt; Romuald Skorupski; Eugeniusz Skrodzki (jako Wielisław); Eustachy Śleszyński; R. Słomka; Stanisław Sobieski; Julian Adolf Sowiński; Leonard Sowiński; Piotr Stachurski (? Paulin Święcicki); Jan Starożyk; Ludwik Stasiak; Juliusz Stattler; Tadeusz Jerzy Stecki; Michalina Stefanowska; Franciszek Stefczyk; Henryk Struve; Adolf Suligowski; Julian Adolf Święcicki; Ernest Świeżawski; Antoni Sygietyński; Ludwik Wieczór-Szczerbowicz; Augustyn Szmurło; Michał Szymanowski; Ign. Szyszyłowski; Józef Talko; Kazimierz Tetmajer; Józef Tokarzewicz; A. Tolek; Stanisław Tomkiewicz; Mścisław Edgar Trepka; Aniela Tripplin; Marceli Turkawski; Aureli Urbański, Aleksander Wejnert; Elżbieta Wernerowa; H. Wernic; H. Wiercieński; Stanisław Wierzbicki; Teodor Wierzbowski; R. Wierzchlejski; Wł. Wiśniewski; Sygurd Wiśniowski; Wincenty Witkowski; Jadwiga Wittówna; Michał Wołowski; Artur Wołyński; H. Wróblewski; Władysław Wścieklica; Jan Zachariasiewicz; Maria Julia Zaleska; Józef Bohdan Zaleski; Kazimierz Zalewski; Witold Załęski; St. Zaremba; Bronisław Zawadzki; Józef Zawadzki; Józefa Żdżarska; Jadwiga Zeitheim; Ignacy Zieleniewicz; Michalina Zielińska; Władysław Korn Zieliński; Albert Zipper; Tekla Zmorska; Zbigniewa Zmorska.
Listy do redakcji, zawiadomienia, sprostowania prospekty i t. p. zamieścili (m. in.): J. Baranowski; Kazimierz Bartoszewicz; Karol Benni; Stefan Buszczyński; Władysław Czachórski; Hieronim Derdowski; Edmund Diehl; Konrad Dobrski; Ignacy Fonberg; D. Freudensohn; Mieczysław Junosza Gałecki; Wł. Górski; Wojciech Górski; Andrzej Huszcza; E. Jurewicz; Jan Kamieński; St. Kiernicki; Wład. Kiślański; Józef Kościelski; Juliusz Kossak; Franciszek Kostrzewski; Alfred Wierusz Kowalski; Karol Kozłowski; L. Krasiński; ks. B. Królikowski; Kunaszowski; ks. Józef Lenartowicz; Adam Luer; H. Malinowski; Adolf Mostowski; E. Naganowski; Feliks Niemojowski; G. Ossowski; Wincenty Korwin Piotrowski; W. Plater; A. Połłan; Konstanty Przezdziecki; Rawicz; Wanda z Szymańskich Reichsteinowa; Jan Rosen; Walery Rzewuski; Jan Sulima Sawinicz; Henryk Siemiradzki; Józef Straus; St. Szafarkiewicz; Witold Feliks Szokalski; ks. Szwernicki; Zygmunt Wolski.
Nr 1086 z r. 1885 poświęcono w całości Janowi Kochanowskiemu (w trzechsetną rocznicę śmierci).
Nr 1135 z r. 1887 poświęcony pamięci J. I. Kraszewskiego.
Nadto opublikowano listy: Eufemiusza Czaplica; Ignacego Domeyki; Seweryna Goszczyńskiego; Michała Grabowskiego; Klementyny z Tańskich Hoffmanowej; Adama Mickiewicza; Wincentego Pola; Henryka Rzewuskiego; Konstantego Tyszkiewicza; Józefa Zaleskiego; Józefa Bohdana Zaleskiego; fragmenty wspomnień Jana Czeczota; Tadeusza Kościuszki; Antoniego Stanisławskiego; notatki z podróży do Paryża i Londynu A. E. Odyńca oraz teksty literackie nast. autorów (m. in.): Placyda Jankowskiego; Ludwika Kondratowicza; Szymona Konopackiego; Zygmunta Krasińskiego; Cypriana Norwida; Krystyna Ostrowskiego; Wincentego Pola; Mieczysława Romanowskiego; Fryderyka Skarbka; Juliusza Słowackiego (w r. 1881 wiersz „Do Ludwika Norwida”, w r. 1885 nie wydane dotąd poezje ogłosił H. Biegeleisen, w r. 1887: „Król Ladawy” w tłumaczeniu i opracowaniu J. Amborskiego); Teodora Tripplina; J. B. Zaleskiego.
Tłumaczeni byli (m. in.): Pedro Antonio de Alarcon (tł. A. G.); J. Alryssa; Ant. Balcar; Joanna Baltz (jako J. Bajowar; tł. Maria Przestrzelska); Basiliades (z francuskiego przekładu Juliette Lambert tł. Aniela Tripplin); Ryszard Doddrige Blackmore (tł. Teresa Prażmowska); Maria Teresa Blanc (jako Th. Bentzon; tł. Kasylda Kulikowska); Paweł Bourget (tł. Teresa Prażmowska); Desir Magloire Bourneville; Antonina Calmon (tł. Teresa Prażmowska); Luigi Capuana (tł. M. O.); M. Cherfils (tł. Teresa Prażmowska; Edmund Chojecki (Edmond Charles; tł. T. Z.); Jules Clarétie (tł. Kasylda Kulikowska); Franciszek Coppée; May Crommelin (tł. H. O.); Grigorij Piotrowicz Danilewskij (tł. Zenon Pietkiewicz); Fortune Du Boisgobey; Ernest Eckstein (tł. Jadwiga Zeitheim); Elżbieta, królowa rumuńska (Carmen Sylwa; tł. Teresa Prażmowska); Eschylos (tł. Kazimierz Raszewski); Camille Flammarion (tł. Stanisław Kramsztyk, Kasylda Kulikowska); Teofil Gautier (tł. Edward Chłopicki); J. W. Goethe (tł. Ludwik Jenike); Henryk Greville (właśc. Alicja Durand; tł. Maria Kostrowicka); Hafiz (tł. Karol Brzozowski); Henry Rider Haggard (tł. Teresa Prażmowska); Vitězslav Hálek (tł. Karol Sękowski); Ludwik Halévy (tł. Kasylda Kulikowska); Václav Hanka (tł. Antoni Stanisławski); Julia B. Petriceicu Hâsdêu; Henryk Heine (tł. Gustaw F., Władysław Nawrocki); Adolf Heyduk (tł. Z. B.); Paweł Heyse (tł. S. Smolkowa, Szymanowska); Markham Howard (tł.. Z. B.); Wiktor Hugo (tł. Klemens Podwysocki); Margaret Wolfe Hungerford (tł. Maria Kostrowicka, Natalia Krzyżanowska); Alexander M'Lachlan; Juliette Lamber (tł. Aniela Tripplin); wyjątki z Mahabharaty (tł. Józef Uzdowski); Hektor Malot (tł. Kasylda Kulikowska); Teodor Mirkowicz; Moczchubarydze (tł. A. Leist); Ricardo Fernandez Montalva (tł. Adolf Święcicki); Alfred de Musset (tł. Władysław Nawrocki); Jan Nêčas (tł. Zenon Przesmycki); Esonti Don Orrego (tł. Adolf Święcicki); Edouard Pailleron (tł. Teresa Prażmowska); Antoni Pascal; Achilles Paysant (tł. Teresa Prażmowska); G. Prati (tł. Władysław Kulczycki); Sully Prudhome (tł. Teresa Prażmowska); Paweł Regnard; M. L. de La Ramée (tł. Z. S.); Quille Renne (tł. Natalia Krzyżanowska); Jean Richepin (tł. Gabriel Kempner); Soledat Acosta de Samper (tł. A. G.); F. J. de San-Anjelo; Jan Strakaty; František Břetislav Trojan (tł. Antoni Stanisławski); Paul Verlaine (tł. Teresa Prażmowska); Claude Vignon (tł. Kasylda Kulikowska); Je. Woronowa; Jaroslav Vrchlicky (tł. Bronisław Grabowski, Zenon Przesmycki).
Ilustratorzy i rytownicy w l. 1881—1890 (m. in.): S. Antoszewicz; E. Gorazdowski; J. Holewiński; A. Kędzierski; Jan Konopacki; Fr. Kostrzewski; St. Lenc; A. Malinowski; S. Michalski; K. Mrówczyński; E. Nicz; K. Piastuszkiewicz; H. Pilatti; K Pomianowski; B. Puc; J. Styfi; F. Szymański; J. Telakowski; H. Vogel.
Wg spisu zamieszczonego w ostatnim (1304) nrze Kłosów miały ponadto współpracować z pismem następujące osoby: M. A. Barszczewski; Teodor Bogusławski; Aleks. Borkowska; Ks. Brażewicz; Jul. Chodorowicz; Teresa Ciszkiewiczowa; Maria Faleńska; Kaz. Filipowski; Karol Forster; Stanisław Gryglewicz; Gubor; Eryk Jachowicz; Karnicki; Albin Kohn; Mayersohnówna; Stan. Mieroszewski; Wikt. Orłowski; H. Ostrowska; Walery Przyborowski; Stan. Skirmunt; Alfred Sygietyński; Wł. Umiastowski; hr. Wilczek; Zygm. Wróblewski.
Ak. — Czart. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Wrocł.Un. — Warsz.Un.