Nazwisko i imię:
Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885).
Tytuł:
(List pasterski o spowiedzi wielkanocnej. Inc.:) Kasper Borowski z Bożej... łaski biskup łucko-żytomirski... Nadchodzi post wielki, czas powszechnej pokuty...
Miejsce i rok wydania:
Żytomierz, 1850,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 9, 1 nl. Ossol.
Całość:
Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885).
(List pasterski o spowiedzi wielkanocnej. Inc.:) Kasper Borowski z Bożej... łaski biskup łucko-żytomirski... Nadchodzi post wielki, czas powszechnej pokuty...
Żytomierz, 1850,
w 8ce, str. 9, 1 nl.
Ossol.