Nazwisko i imię:
Katalogi. Zawadzki Adam (1814—1875), syn Józefa, pod firmą Józefa Zawadzkiego.
Tytuł:
Spis nowszych dzieł wydanych nakładem i drukiem księgarni pod firmą: Józefa Zawadzkiego w Wilnie.
Miejsce i rok wydania:
(Wilna), w tipografii Osipa Zawadzkiego, (1871),
Opis/komentarz:
folio, str. 4 nl. Jag. — Nar.
Całość:
Katalogi. Zawadzki Adam (1814—1875), syn Józefa, pod firmą Józefa Zawadzkiego.
Spis nowszych dzieł wydanych nakładem i drukiem księgarni pod firmą: Józefa Zawadzkiego w Wilnie.
(Wilna), w tipografii Osipa Zawadzkiego, (1871),
folio, str. 4 nl.
Jag. — Nar.