Nazwisko i imię:
Katalogi. Jabłoński Kajetan (1815—1896).
Tytuł:
Drugi katalog tanich polskich książek znajdujących się w księgarni Kajetana Jabłońskiego, we Lwowie na placu „Ferdynanda” (Ceny w monecie konwencyjnéj). Pomieniona księgarnia wiedziona chęcią przyczynienia się szanownej czytającéj publiczności, postanowiła ceny nietylko dzieł swego nakładu, ale i większą część innych w swym składzie mających tak ułożyć, ażeby nabycie ich każdemu stanowi przystępnym uczynić. Dogadzając tym sposobem szanownej czytającej Publiczności, upraszam ją zarazem, ażeby się także i ze swej strony do rozsprzedania wyszczególnionych tu dzieł przyczynić raczyła, zachęcając drugich do nabywania ich. Ponieważ wyszczególnionych tu dzieł nie wielka liczba jest, tylko w księgarni podpisanego po cenach dołączonych dostanie, przeto życzący sobie je nabyć, raczą się wcześniéj po nie zgłosić. Dzieła * gwiazdką oznaczone nabyć można i w księgarniach w pierwszym katalogu wymienionych. Pomieniona księgarnia opuści 10 procent biorącemu dorazu przynajmniéj za 10 złr. m. k., lub przyjmuje opłatę przesyłki zażądanych książek pocztą w dokładnie wskazane jej miejsce. Prócz tego, każdy biorący za mniejszą sumę może korzystać z pomienionego procentu, jeśli w spólnie s drugiemi złożywszy się, przynajmniej za 10 złt. nabywa. Właściciele nakładów dzieł polskich, chcących je czytającej publiczności przystępnemi uczynić, raczą się do wydawcy „katalogu tanich dzieł polskich” ze swemi warunkami o ich sprzedaż zgłosić.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, drukiem Piotra Pillera, 1847,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 8. Jag.
Całość:
Katalogi. Jabłoński Kajetan (1815—1896).
Drugi katalog tanich polskich książek znajdujących się w księgarni Kajetana Jabłońskiego, we Lwowie na placu „Ferdynanda” (Ceny w monecie konwencyjnéj).
Pomieniona księgarnia wiedziona chęcią przyczynienia się szanownej czytającéj publiczności, postanowiła ceny nietylko dzieł swego nakładu, ale i większą część innych w swym składzie mających tak ułożyć, ażeby nabycie ich każdemu stanowi przystępnym uczynić.
Dogadzając tym sposobem szanownej czytającej Publiczności, upraszam ją zarazem, ażeby się także i ze swej strony do rozsprzedania wyszczególnionych tu dzieł przyczynić raczyła, zachęcając drugich do nabywania ich. Ponieważ wyszczególnionych tu dzieł nie wielka liczba jest, tylko w księgarni podpisanego po cenach dołączonych dostanie, przeto życzący sobie je nabyć, raczą się wcześniéj po nie zgłosić.
Dzieła * gwiazdką oznaczone nabyć można i w księgarniach w pierwszym katalogu wymienionych. Pomieniona księgarnia opuści 10 procent biorącemu dorazu przynajmniéj za 10 złr. m. k., lub przyjmuje opłatę przesyłki zażądanych książek pocztą w dokładnie wskazane jej miejsce.
Prócz tego, każdy biorący za mniejszą sumę może korzystać z pomienionego procentu, jeśli w spólnie s drugiemi złożywszy się, przynajmniej za 10 złt. nabywa.
Właściciele nakładów dzieł polskich, chcących je czytającej publiczności przystępnemi uczynić, raczą się do wydawcy „katalogu tanich dzieł polskich” ze swemi warunkami o ich sprzedaż zgłosić.
Lwów, drukiem Piotra Pillera, 1847,
w 4ce, str. 8.
Jag.