Nazwisko i imię:
Kalendarze. Kalendarz popularno-ziemiański.
Tytuł:
Kalendarz popularno-ziemiański (na r. 1863: Kalendarz Polski Popularno-Ziemiański z kilkudziesięcioma drzeworytami w tekście).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Rodzyn, (1850—1888).
Opis/komentarz:
Ak. — Czart. — Gdańsk — Jag. — Kórnik — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Kalendarze. Kalendarz popularno-ziemiański.
Kalendarz popularno-ziemiański (na r. 1863: Kalendarz Polski Popularno-Ziemiański z kilkudziesięcioma drzeworytami w tekście).
Warszawa, Rodzyn, (1850—1888).
Ak. — Czart. — Gdańsk — Jag. — Kórnik — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Warsz.Un.