Nazwisko i imię:
Boehm Henr.
Tytuł:
Najnowsze i najciekawsze doświadczenia w gorzelnictwie, z uwzględnieniem wszystkich zbóż, zawierających mączkę mogącą uledz fermentacyi, oraz skazówki do zaprowadzenia oszczędności 40% słodu, przy wydajności 8%—10% spirytusu z kwarty zacieru i do urządzania ogniska oszczędzającego 50% paliwa, jako też kompletna nauka i wyrabiania suchych drożdży, krochmalu z kartofli i fabrykacyi syropu z tegoż krochmalu. (Z 1 tabl. rycin.)
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, S. H. Merzbach, druk. J. Psurskiego, 1861,
Opis/komentarz:
w 8ce, rub. 1.; cena zniżona kop. 50.
Całość:
Boehm Henr.
Najnowsze i najciekawsze doświadczenia w gorzelnictwie, z uwzględnieniem wszystkich zbóż, zawierających mączkę mogącą uledz fermentacyi, oraz skazówki do zaprowadzenia oszczędności 40% słodu, przy wydajności 8%—10% spirytusu z kwarty zacieru i do urządzania ogniska oszczędzającego 50% paliwa, jako też kompletna nauka i wyrabiania suchych drożdży, krochmalu z kartofli i fabrykacyi syropu z tegoż krochmalu. (Z 1 tabl. rycin.)
Warszawa, S. H. Merzbach, druk. J. Psurskiego, 1861,
w 8ce, rub. 1.; cena zniżona kop. 50.