Nazwisko i imię:
Kalendarz.
Tytuł:
Kalendarz domowy i gospodarski na rok zwyczajny 1854, mający dni 365. Ułożony na południk i poziom warszawski.
Miejsce i rok wydania:
Wydawany przez Stanisława Janickiego. Tamże [Warszawa], (1853),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 92, XVI; kop. 35 (złp. 2 gr. 10). U dołu karty tytułowej: Na rok 1853 niniejszy Kalendarz nie był wydany. W t. II pierwszego wyd. Bibliografii Polskiej (Kraków 1874, str. 10) informacja, że redakcją kierował Bogumił Schube. Pisali tu m. in.: Jan Baranowski; Antoni Hahn (część gospodarcza); St. Jachowicz; Ludwik Pietrusiński; Józef Słomiński (anonimowe artykuły: Wiadomości o kasach; O zabezpieczeniu kapitału pośmiertnego); L. Wolski (O ludności Królestwa Polskiego); ks. Józef Wyszyński (anonimowo: kalendarz świąt). Nadto utwory Klementyny z Tańskich Hoffmanowej oraz Zdania dra (Wilhelma) Malcza o zapobieganiu chorobom zebrane z jego notat przez Lud. Wład. Janickiego. Ak. — Czart. — Gdańsk — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Warsz.Un. W tomie II pierwszego wydania Bibliografii Polskiej XIX w. (Kraków, 1874, str. 10) informacje dotyczące niniejszego kalendarza: „Do redakcji należeli: Janicki Stanisław i Hahn. Odbito go w r. 1827 w 2000 egzempl. — Od roku 1828 do 1831 należeli do redakcyi: Klementyna Hoffmanowa, Karol Hoffman, Lach Szyrma, Wojewódzki i Janicki. — Na rok 1832gi i 3ci redakcyą kierował Jan Schulc dyrektor drukarni Gałęzowskiego, przez 10 lat rozprzedawano od razu cały nakład 5000 egzemplarzy, miał z tego rocznie wydawca zysku 412 rubli 50 kop. W latach 1851 i 1852 stracił”. — E. Słodkowska w artykule zamieszczonym w t. IV Rocznika Biblioteki Narodowej (Warszawa, 1868 str. 328) prostuje informację Estreichera, mianowicie twierdzi, że ,,…… po powstaniu listopadowym wydawnictwo kalendarza prowadził w latach 1831—1832 Ludwik Szube kierownik drukarni Gałęzowskiego, a następnie od 1833 r. Stanisław Janicki..”, nadto podaje że „... artykuły z popularnej astronomii samego wydawcy, ... z popularnej chemii ... Bełzy i Kitajewskiego”.
Całość:
Kalendarz.
Kalendarz domowy i gospodarski na rok zwyczajny 1854, mający dni 365. Ułożony na południk i poziom warszawski.
Wydawany przez Stanisława Janickiego. Tamże [Warszawa], (1853),
w 4ce, str. 92, XVI; kop. 35 (złp. 2 gr. 10).
U dołu karty tytułowej: Na rok 1853 niniejszy Kalendarz nie był wydany.
W t. II pierwszego wyd. Bibliografii Polskiej (Kraków 1874, str. 10) informacja, że redakcją kierował Bogumił Schube.
Pisali tu m. in.: Jan Baranowski; Antoni Hahn (część gospodarcza); St. Jachowicz; Ludwik Pietrusiński; Józef Słomiński (anonimowe artykuły: Wiadomości o kasach; O zabezpieczeniu kapitału pośmiertnego); L. Wolski (O ludności Królestwa Polskiego); ks. Józef Wyszyński (anonimowo: kalendarz świąt).
Nadto utwory Klementyny z Tańskich Hoffmanowej oraz Zdania dra (Wilhelma) Malcza o zapobieganiu chorobom zebrane z jego notat przez Lud. Wład. Janickiego.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.
W tomie II pierwszego wydania Bibliografii Polskiej XIX w. (Kraków, 1874, str. 10) informacje dotyczące niniejszego kalendarza: „Do redakcji należeli: Janicki Stanisław i Hahn. Odbito go w r. 1827 w 2000 egzempl. — Od roku 1828 do 1831 należeli do redakcyi: Klementyna Hoffmanowa, Karol Hoffman, Lach Szyrma, Wojewódzki i Janicki. — Na rok 1832gi i 3ci redakcyą kierował Jan Schulc dyrektor drukarni Gałęzowskiego, przez 10 lat rozprzedawano od razu cały nakład 5000 egzemplarzy, miał z tego rocznie wydawca zysku 412 rubli 50 kop. W latach 1851 i 1852 stracił”. — E. Słodkowska w artykule zamieszczonym w t. IV Rocznika Biblioteki Narodowej (Warszawa, 1868 str. 328) prostuje informację Estreichera, mianowicie twierdzi, że ,,…… po powstaniu listopadowym wydawnictwo kalendarza prowadził w latach 1831—1832 Ludwik Szube kierownik drukarni Gałęzowskiego, a następnie od 1833 r. Stanisław Janicki..”, nadto podaje że „... artykuły z popularnej astronomii samego wydawcy, ... z popularnej chemii ... Bełzy i Kitajewskiego”.