Nazwisko i imię:
Boguski Józef Jerzy (1853—1933).
Tytuł:
Z dziejów nauki. Odczyt publiczny miany w sali Resursy Kupieckiej w dniu 29 stycznia 1880 roku, przez...
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Skład gł. w księg. D. T. Heinricha, druk. S. Orgelbranda Synów, 1880,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 2 nl., 27, kop. 20. Inst.Bad.Lit. — Jag. — Łop. — Nar. — Warsz.Un.
Całość:
Boguski Józef Jerzy (1853—1933).
Z dziejów nauki. Odczyt publiczny miany w sali Resursy Kupieckiej w dniu 29 stycznia 1880 roku, przez...
Warszawa, Skład gł. w księg. D. T. Heinricha, druk. S. Orgelbranda Synów, 1880,
w 16ce, str. 2 nl., 27, kop. 20.
Inst.Bad.Lit. — Jag. — Łop. — Nar. — Warsz.Un.