Nazwisko i imię:
Jutrnička (Serbska).
Tytuł:
Jutrnička (Serbska).
Miejsce i rok wydania:
Wydawana wot J. P. Jordana. (Lipsk), 1842,
Opis/komentarz:
zwjazk 1. Pozn.TPN
Całość:
Jutrnička (Serbska).
Jutrnička (Serbska).
Wydawana wot J. P. Jordana. (Lipsk), 1842,
zwjazk 1.
Pozn.TPN