Nazwisko i imię:
Jegomość
Tytuł:
Stary Jegomość, komedya w 1 akcie, tłómaczona z francuzkiego, grana w Teatrze Rozmaitości. (Teatra warszawskie. Nowe wydanie. Oddział I. Nr. 3).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, S. H. Merzbach, 1835,
Opis/komentarz:
w 8ce, 30 kop. W oddziale I. jako Nr. 3 Teatrów zamiast téj sztuki mieści się także komedya Skarbka: Nieproszeni goście. Czy to wydanie istniało? — por. niżej.
Całość:
Jegomość
Stary Jegomość, komedya w 1 akcie, tłómaczona z francuzkiego, grana w Teatrze Rozmaitości. (Teatra warszawskie. Nowe wydanie. Oddział I. Nr. 3).
Warszawa, S. H. Merzbach, 1835,
w 8ce, 30 kop.
W oddziale I. jako Nr. 3 Teatrów zamiast téj sztuki mieści się także komedya Skarbka: Nieproszeni goście.
Czy to wydanie istniało? — por. niżej.