Nazwisko i imię:
Jasiuk Wojciech.
Tytuł:
Wojciech Jasiuk gospodarz odpowiada na pisemko nazwane: Przyjaciel Chłopów w Wielkiém Xięztwie Poznańskiém.
Miejsce i rok wydania:
Wytłoczono w Supraślu, nakł. Jasiuka, b. r. (1850),
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 22. Przeciw Eug. Brezie. Jag.
Całość:
Jasiuk Wojciech.
Wojciech Jasiuk gospodarz odpowiada na pisemko nazwane: Przyjaciel Chłopów w Wielkiém Xięztwie Poznańskiém.
Wytłoczono w Supraślu, nakł. Jasiuka, b. r. (1850),
w 16ce, str. 22.
Przeciw Eug. Brezie.
Jag.