Nazwisko i imię:
Izwiestija (Warszawskija Uniwiersitietskija).
Tytuł:
(Ukazywały się początkowo w ilości 6 zeszytów rocznie, od r. 1884: 9 zesz. rocznie, r. 1882 obejmował wyjątkowo 4 zeszyty).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, redaktor początkowo nie ujawniony, od r. 1892: redaktor S. M. Łukjanow (w nrach 6—8 r. 1894: za redaktora P. Somow, od nru 9 r. 1894: redaktor Grigorij Konstantynowicz Uljanow, od nru 6 r. 1897: Fiedor Iwanowicz Leontowicz), druk. Tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga (od r. 1876: w Tipografii Iwana Noskowskago, od r. 1884: w Tipografii K. Kowalewskago, od r. 1891: w Tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga), 1870—1900 (i dalej do 1914),
Opis/komentarz:
w 4ce, paginacja oddzielna dla każdego artykułu, kontynuowana w kolejnych zeszytach zawierających ciąg dalszy danego artykułu; niektóre dłuższe rozprawy mają własną kartę tytułową z nazwiskiem autora, tytułem oraz pełnym adresem wydawniczym. W latach 1870-1880 zamieścili swe prace nast. polscy autorzy (m.in.): Tytus Babczyński; Marian Al. Baraniecki; Włodzimierz Brodowski; Stanisław Budziński; Władysław Dębicki (Dembicki); Karol Dunin; Teodor Dydyński; Józef Essmanowski; Aleksander Fabian; Herman Fudakowski; O. Gordiewicz; Kazimierz Górski; Kazimierz Gurbski; Ludwik Hirszfeld; Henryk Fryderyk Hoyer; Władysław Holewiński; Karol Jurkiewicz; Józef Kasznica; L. Kondratowicz; Hipolit Korzeniewski; Ignacy Kossowicz; Aleksander Krajewski; Mikołaj Kruszewski; Adam Kryński; Antoni Kryszka; Piotr Lewicki; Henryk Lewestam; Antoni Mierzyński; Walenty Miklaszewski; Stanisław Mikucki; Witold Muraszko; Feliks Nawrocki; Ludwik Neugebauer; Antoni Okolski; Henryk Pacanowski; Jan Papłoński; Adolf Pawiński; Józef Perwolf; Edward Przewoski; Albert Rozental; Antoni Ślosarski; Seweryn Smolikowski; Romuald Stempowski; Aleks. Stockmann; I. Stodołkiewicz; Henryk Struwe; Michał Szymanowski; Władysław Taczanowski; Jan Trejdosiewicz; Roman Wawnikiewicz; Aleksander Werner; Teodor Wierzbowski; Teofil Wisłocki; Bronisław Wolski; August Wrześniowski; Władysław Zajączkowski. W nrze 4 r. 1876 zamieszczono litewski tekst Konst. Szyrwida. W latach 1881—1890 zamieścili swe prace nast. polscy autorzy (m. in.): Tytus Babczyński; Marian Baraniecki; Ign. Baranowski; Antoni Białecki; Edmund Biernacki; Włodzimierz Brodowski; Stanisław Budziński; Odo Bujwid; Alfons Bukowski; Kazimierz Chełchowski; Stanisław Chełchowski; Adam Ciągliński; Teodor Dydyński; Edmund Dylewski; Józef Ejsmond; Konst. Grot; Wład. Holewiński; Henryk Hoyer; Szymon Jaszczyński; S. Jezierski; Józef Kasznica; Stanisław Kieński; Mieczysław Koczanowicz; Kośmiński; Konstanty Kowalkowski; Karol Koziorowski; Julian Kramsztyk; Antoni Kryszka; Michał Łapczyński; Otto Michałowski; Henryk Merczyng; Antoni Mierzyński; Walenty Miklaszewski; Stanisław Mikucki; Józef Moroziewicz; Feliks Nawrocki; Ludwik Neugebauer; Józef Nusbaum; Antoni Okolski; Henryk Pacanowski; Adolf Pawiński; Józef Pawiński; K. Pawlikowski; Zenon Przesmycki; Edward Przewoski; Albert Rozental; Antoni Ślosarski; Seweryn Smolikowski; K. Sporżyński; Borys Stankiewicz; Julian Steinhaus; Romuald Steinhaus; Romuald Stempowski; Józef Strzeszewski; Michał Szymanowski; Władysław Taczanowski; Zygmunt Toeplitz; Jan Trejdosiewicz; Józef Trojanowski; Feliks Wermiński; F. Wierzbowski; Maks. Winawer; Władysław Wróblewski; August Wrześniowski; Władysław Zawadzki. Tłumaczony: Gaius (tekst łaciński i tł. rosyjskie Teodora Dydyńskiego). Zamieszczono nadto (w nrze 2 i 3 r. 1884) tekst dwóch mów łacińskich A. Frycza Modrzewskiego. W latach 1891—1900 zamieścili swe prace nast. polscy autorzy (m. in.): Wiktor Biernacki; Włodzimierz Brodowski; Szczęsny Bronowski; G. Bruner; Kazimierz Czerwiński; J. Dmochowski; Teodor Dydyński; O. Ejsmond; A. Ekk; Michał Feldblum; J. Goldberg; K. J. Grot; Wł. Holewiński; Teodor Jordan; W. Janowski; Szymon Jaszczyński; Edm. Karłowicz; J. Karski; August Kosiński; Konstanty Kowalkowski; Kazimierz Kulwieć; Platon Kułakowski; L. Mickiewicz; Walenty Miklaszewski; Tad. Miłobędzki; Józef Moroziewicz; Antoni Okolski; W. Popiel; Marian Przesmycki; Edward Przewoski; Henryk Ruppert; J. Sosnowski; Borys Stankiewicz; Henryk Struwe; F. W. Taranowski; Stanisław Tołłoczko; E. Trautfetter; F. Wierzbowski; S. Wujcicki (Wójcicki); Henryk Żukowski. Tłumaczony: Gaius (tł. na ros. T. Dydyński). Ak. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Izwiestija (Warszawskija Uniwiersitietskija).
(Ukazywały się początkowo w ilości 6 zeszytów rocznie, od r. 1884: 9 zesz. rocznie, r. 1882 obejmował wyjątkowo 4 zeszyty).
Warszawa, redaktor początkowo nie ujawniony, od r. 1892: redaktor S. M. Łukjanow (w nrach 6—8 r. 1894: za redaktora P. Somow, od nru 9 r. 1894: redaktor Grigorij Konstantynowicz Uljanow, od nru 6 r. 1897: Fiedor Iwanowicz Leontowicz), druk. Tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga (od r. 1876: w Tipografii Iwana Noskowskago, od r. 1884: w Tipografii K. Kowalewskago, od r. 1891: w Tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga), 1870—1900 (i dalej do 1914),
w 4ce, paginacja oddzielna dla każdego artykułu, kontynuowana w kolejnych zeszytach zawierających ciąg dalszy danego artykułu; niektóre dłuższe rozprawy mają własną kartę tytułową z nazwiskiem autora, tytułem oraz pełnym adresem wydawniczym.
W latach 1870-1880 zamieścili swe prace nast. polscy autorzy (m.in.): Tytus Babczyński; Marian Al. Baraniecki; Włodzimierz Brodowski; Stanisław Budziński; Władysław Dębicki (Dembicki); Karol Dunin; Teodor Dydyński; Józef Essmanowski; Aleksander Fabian; Herman Fudakowski; O. Gordiewicz; Kazimierz Górski; Kazimierz Gurbski; Ludwik Hirszfeld; Henryk Fryderyk Hoyer; Władysław Holewiński; Karol Jurkiewicz; Józef Kasznica; L. Kondratowicz; Hipolit Korzeniewski; Ignacy Kossowicz; Aleksander Krajewski; Mikołaj Kruszewski; Adam Kryński; Antoni Kryszka; Piotr Lewicki; Henryk Lewestam; Antoni Mierzyński; Walenty Miklaszewski; Stanisław Mikucki; Witold Muraszko; Feliks Nawrocki; Ludwik Neugebauer; Antoni Okolski; Henryk Pacanowski; Jan Papłoński; Adolf Pawiński; Józef Perwolf; Edward Przewoski; Albert Rozental; Antoni Ślosarski; Seweryn Smolikowski; Romuald Stempowski; Aleks. Stockmann; I. Stodołkiewicz; Henryk Struwe; Michał Szymanowski; Władysław Taczanowski; Jan Trejdosiewicz; Roman Wawnikiewicz; Aleksander Werner; Teodor Wierzbowski; Teofil Wisłocki; Bronisław Wolski; August Wrześniowski; Władysław Zajączkowski.
W nrze 4 r. 1876 zamieszczono litewski tekst Konst. Szyrwida.
W latach 1881—1890 zamieścili swe prace nast. polscy autorzy (m. in.): Tytus Babczyński; Marian Baraniecki; Ign. Baranowski; Antoni Białecki; Edmund Biernacki; Włodzimierz Brodowski; Stanisław Budziński; Odo Bujwid; Alfons Bukowski; Kazimierz Chełchowski; Stanisław Chełchowski; Adam Ciągliński; Teodor Dydyński; Edmund Dylewski; Józef Ejsmond; Konst. Grot; Wład. Holewiński; Henryk Hoyer; Szymon Jaszczyński; S. Jezierski; Józef Kasznica; Stanisław Kieński; Mieczysław Koczanowicz; Kośmiński; Konstanty Kowalkowski; Karol Koziorowski; Julian Kramsztyk; Antoni Kryszka; Michał Łapczyński; Otto Michałowski; Henryk Merczyng; Antoni Mierzyński; Walenty Miklaszewski; Stanisław Mikucki; Józef Moroziewicz; Feliks Nawrocki; Ludwik Neugebauer; Józef Nusbaum; Antoni Okolski; Henryk Pacanowski; Adolf Pawiński; Józef Pawiński; K. Pawlikowski; Zenon Przesmycki; Edward Przewoski; Albert Rozental; Antoni Ślosarski; Seweryn Smolikowski; K. Sporżyński; Borys Stankiewicz; Julian Steinhaus; Romuald Steinhaus; Romuald Stempowski; Józef Strzeszewski; Michał Szymanowski; Władysław Taczanowski; Zygmunt Toeplitz; Jan Trejdosiewicz; Józef Trojanowski; Feliks Wermiński; F. Wierzbowski; Maks. Winawer; Władysław Wróblewski; August Wrześniowski; Władysław Zawadzki.
Tłumaczony: Gaius (tekst łaciński i tł. rosyjskie Teodora Dydyńskiego).
Zamieszczono nadto (w nrze 2 i 3 r. 1884) tekst dwóch mów łacińskich A. Frycza Modrzewskiego.
W latach 1891—1900 zamieścili swe prace nast. polscy autorzy (m. in.): Wiktor Biernacki; Włodzimierz Brodowski; Szczęsny Bronowski; G. Bruner; Kazimierz Czerwiński; J. Dmochowski; Teodor Dydyński; O. Ejsmond; A. Ekk; Michał Feldblum; J. Goldberg; K. J. Grot; Wł. Holewiński; Teodor Jordan; W. Janowski; Szymon Jaszczyński; Edm. Karłowicz; J. Karski; August Kosiński; Konstanty Kowalkowski; Kazimierz Kulwieć; Platon Kułakowski; L. Mickiewicz; Walenty Miklaszewski; Tad. Miłobędzki; Józef Moroziewicz; Antoni Okolski; W. Popiel; Marian Przesmycki; Edward Przewoski; Henryk Ruppert; J. Sosnowski; Borys Stankiewicz; Henryk Struwe; F. W. Taranowski; Stanisław Tołłoczko; E. Trautfetter; F. Wierzbowski; S. Wujcicki (Wójcicki); Henryk Żukowski.
Tłumaczony: Gaius (tł. na ros. T. Dydyński).
Ak. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.