Nazwisko i imię:
Izraelita.
Tytuł:
Izraelita (od r. 1898 z podtytułem: Czasopismo tygodniowe; na karcie tytułowej rocznika 1866: Izraelita pismo tygodniowe poświęcone interesom judaizmu, w 1. 1869—1878 podtytuł: Organ poświęcony sprawom religii i oświaty, w r. 1879 bez podtytułu, od r. 1881 ? podtytuł: Pismo Tygodniowe redagowane przez S. H. Peltyna, w r. 1895: Pismo tygodniowe redagowane i wydawane przez S. H. Peltyna, od r. 1898: Czasopismo tygodniowe wychodzi pod kierunkiem literackim N. Sokołowa).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, redaktor S. H. Peltyn (od nru 7 r. 1871: redaktor i wydawca S. H. Peltyn; od nru 20 r. 1895: za redaktora i wydawcę Bronisław Peltyn, od nru 40 r. 1896: wydawczyni Salomea Peltynowa, redaktor Bronisław Peltyn, od r. 1898 nadto: pod kierunkiem literackim N. Sokołowa), druk. F. Baumritera i I. Rotblata (od nru 14 r. 1867: druk. J. Goldmana, od r. 1871: w Drukarni i Litografii Ch. Keltera, od nru 6 r. 1871: druk. J. Goldmana, od r. 1876: M. Ziemkiewicza, od nru 42 r. 1877: M. Ziemkiewicza i Wiktoryna Noakowskiego, nry 1—6 r. 1879: druk. W. Dębskiego, od nru 7 r. 1879: M. Ziemkiewicza i Wikt. Noakowskiego, od nru 21 r. 1884: Michała Ziemkiewicza, od nru 27 r. 1886: M. Lewińskiego, od nru 31 r. 1886: Michała Ziemkiewicza, od nru 5 r. 1888: w Drukarni Kupieckiej, od nru 38 r. 1888: druk. W. Ratyńskiego, dawniej Bergera, od nru 40 r. 1888: w Drukarni Kupieckiej, od nru 31 r. 1889: druk. W. Ratyńskiego, dawniej Bergera, od r. 1890: J. Filipowicza, dawniej Bergera, od r. 1895: w Drukarni Kupieckiej Lepperta i S-ki), rok I: 1866 (nr 1 z 8 (20) IV) — 1900 (i dalej do r. 1915), w nrze 13 z 17 (29) III r. 1867 wiadomość o czasowym zawieszeniu pisma, nr 14 ukazał się 22 VIII (4 IX) 1867 r.,
Opis/komentarz:
w 4ce, (od r. 1878: fol.), paginacja ciągła w obrębie rocznika, pojedynczy nr liczy str. 8, prenumerata w Warszawie rocznie rs. 4, od r. 1878: rs. 6, pojedynczy nr kop. 15. Wg notatki zamieszczonej w piśmie, od 1 X r. 1878 członkiem redakcji miał być Izrael Leon Grosglik. W 1. 1866—1870 pisali tu m. i.: Izrael Dawid Bach; Bernard Birenzweig (Birencweig); Maria Blumberg; J. Brokman; J. Caro; Ad. J. Cohn; Mojżesz Cohn; Aleks. Cohut; M. Cylkow; J. Elsenberg; Aron Lewy Fink; Gust. Fogel; H. Glattstern; Józ. Goldschmidt; Jakub Goldsmith (Goldschmidt, Goldszmit); J. Graff; Izrael Leon Grosglick (Grosglik); Dawid Halpern (też jako Daw... Hal...); St. F. Handelsman; Ludw. Heilpern; K. Hertz; Leon Hollenderski; J. J. Hopfenblum; Teresa Horowicz (Horowitz); Zygm. Józ. Justmann (też jako Z. J. J.); Feliks Kohn (Cohn); L. Kompert; Izaak Kramstück; F. Kreczewski; Joachim Leinhaendler; D. Lewental; G. J. Lichtenfeld; Malwina Meyersohn; (Salezy?) Majmon; H. Neumanowicz; H. Nussbaum; Eleonora Pechkranc; Perles; Wład. Pinkus; Abraham Pomper; Izaak Rosenblat; Jakub Rotwand; J. Schenhak; Julian Schoenman; Saul Sorgenstein; Fr. Staszic; H. Stern; F. Strauch (też jako F. Str.); M. Szatzkes; Chaim Szczęsny. Listy do redakcji, ogłoszenia, odezwy, sprawozdania itp. nadesłali m. i.: Michał Amszejewicz; Branicki; S. Dankowicz; Cwi Hirsz; I. Kaufman; Józ. Reichman. Tłumaczeni byli m. i.: dr Adler; Grace Aguilar (tł. Teodor Hejman); Bertold Auerbach; Beer syn rabina Izraela, Jerôme Adolphe Blanqui; N. Brill; Adalbert Chamisso (tł. Feliks Kohn); Izaak Adolf Cremieux; S. Dankowicz; N. Dury (Duruy?); Ludwik Filippsohn (tł. S. P.); Ludw. A. Frankl (tł. J.); Beniamin Franklin; Julius Fürst (tł. Z. J. Justman); Abraham Geiger (tł. C); F. Gregorovius; H. Grätz (tł. J. Leinhändler); Jehuda Halewi (Hallewi); Józ. Halevy; M. Hartman; H. Heine (tł. anon., Feliks Kohn); L. Hollenderski (tł. Dawid Halpern); L. Horowitz; Aleks. Humboldt; Ibn Gabirol Salomon ben Jehuda; L. Izydor; Ad. Jellinek; Emanuel Kant; Ed. Laboulay; M. Lazarus; Majmonides (Moses ben Majmon); Ludw. Meyer; Ludwika Mühlbach; Salomon Munk (tł. J.); Herman Rekendorf (tł. A. J. Cohn); Ernest Renan; D. Słucki (tł. J. G. Peltyn); A. Treuenfels (tł. J.). W 1. 1871—1880 pisali tu m. i.: M. Adelman; Adler; Mikołaj Akielewicz; Józ. Altberg; M. Altberg; Ad. J. Cohn; Maks. Cohn; Mojżesz Cohn; J. Cylkow; Aleks. Czarnowski; Leon Czerniakow; Abraham Dobrzyński; Enel; Daniel Freudensohn; Al. Głowacki (B. Prus); Jakub Goldszmit; Izrael Leon Grosglik; Dawid Halpern; Stan. Handelsman; Leon Herzberg; Teresa Horowicz (Horowitz); Z. J. Justman; Ad. Kempiński; Izydor Kempiński; Maks. Kempiński; Jakub Korngold; N. Krakowski; J. Kramstück; Aleks. Kraushar; Bernard Lauterbach; Joachim Leinhaendler; Stan. Lejzerowicz; Zygmunt Librowicz; Adolf Likiernik; M. Lubiński; S. Methal; Herman Meyer; Malwina Meyersonowa; J. Mizes; St. Mortyn; H. Neumanowicz; Sew. Neumark; Winc. Niewiadomski; Hilary Nussbaum; J. G. Orszański; J. Papłoński; Eleonora Pechkrantz; Bernard Peltyn; Adolf Peretz; Michał Pik; Ant. Pilecki; Eliza Polko; D. Rundo; P. Rudermann; Bernard Segal; Natan Silberstein; F. Strauch; Al. Studencki; Wład. Szancer; A. Szmideberg; B. Szwejcer; J. S. Tauber; Aron Tenenbaum; Henryk Turkus; Wł. K. Zieliński; L. Żytokwieć. Listy do redakcji, ogłoszenia, odezwy, sprawozdania itp. nadesłali m. i.: Józ. Altberg; Eliasz Bernstejn; B. Bersohn; Emanuel Dreyson; Hilary Eisenbelt; Finkelhaus; Józ. Finkelstein; N. Fliederbaum; Zofia Goldspiegel; Bronisław Grabowski; Jakub Graff; Amalia Grünberg; Kaz. Gurbski; E. Kaliszewska; Adrian Krzyżanowski; Lesser Lewy; Gustaw Lewy; D. Lichtenstein; Salomon Mirelsohn; Muszkat; Dorota Neuding; Helena Paprocka; St. Reicher; J. Rosenkwiat; Julian Schönmann; Z. Słonimski; F. Strauch; Szokalski; A. Szwarzenberg; Jakub Teichfeld; Adam Waldenberg; Weitzenblut; Rudolf Wieselholtz; N. H. Zaks. Ponadto opublikowano teksty (wiersze, odczyty, artykuły itp.) następujących m. i. osób: W. Korotyński; Jul. Miłkowski; Ludw. Niemojowski; Eliza Orzeszkowa; Ant. Pilecki. W nrze 8 r. 1877 wydrukowano pośmiertnie wiersz Salomona Mosenthala. Tłumaczeni byli m. i.: Adler (tł. Joachim Leinhaendler); Bertold Auerbach; Grace Aguilar; E. A. Astruc; A. Berstein (tł. B. Peltyn); H. Bogrow; Augustyn Bost; S. Sr. Coronel (tł. B. Peltyn); Izaak Adolf Cremieux; Eliezer b. Izaak Engelhorn; L. Filipsohn (tł. Numa N...n); Kamil Flammarion (tł. Joachim Leinhaendler); Ludwik Aug. Fränkel; H. Grätz (tł. J. M., J. Leinhaendler); Jehuda Halewi (Hallewy) (tł. Al. K.); Hartwig (tł. F. Strauch); H. Heine; Izydor; Jehuda b. Samuel; Leopold Kompert; L. O. Lewandy; J. Lichtenberg; Longfellow (tł. W. Z. Kościałkowska); Ludwik Mejer (Meyer); Moses b. Jakub z Coucy; Ludwika Mühlbach; J. Reggio (tł. J. Leinhaendler); Juliusz Rodenberg; W. Roszer (tł. M. Altberg); Rückert (tł. F. Strauch); Fr. Schiller (tł. Numa); M. J. Szlejden. W 1. 1881—1890 pisali tu m. i.: H. Berliner; Wanda z Benasów Bernstejnowa; C. Bolska (też jako C. B...a); J. Caro; Ad. J. Cohn; J. Cylkow; Adam Derski; S. Eichorn (jako S. E.); J. M. Elkana; Wilhelm Feldman; H. Fidler; Gustaw Finkelstein; N. Felsenhard; F. Freimund; Gustaw Fritsche; Dawid Fryszman; M. Garfeinowa-Garska; Leon Goldsobel; Jakub Goldszmit; Jakub Graff; Leon Grosglik; Dawid Grossman; Józef Jakubowicz; Cezary Jellenta; Stan. Jermułowicz; K. Jona; Zygmunt Justman; S. Kohn; Maria Konopnicka; Jakub Korngold; Stan. Lejzerowicz; Henryk Lichtenbaum; Henryk Lin; Salezy Majmon; Gabriel Mar; Ludwik Meyer; H. Najmanowicz (Neumanowicz); Alfred Nossig; Hilary Nussbaum; Eleonora Pechkranz; S. H. Peltyn; Ant. Pilecki; M. Rapaport; F. Schrejber; Natan Silberstejn; N. Sokołow; Ign Suesser; Teofil Tarcza; Józ. Wolff; A. H. Żupnik.. Listy do redakcji, ogłoszenia, odezwy, sprawozdania itp. nadesłali m. i.: Barnass; Daniel Böhm; T. Chełmicki; S. Dankowicz; S. Dickstein; Aleks. Donchin; H. L. Feigenbaum; N. Fliederbaum; D. Fligeltaub; Ign. Gantzwohl; B. Germajze; W. Goldbaum; Jakub Goldszmit; Szymon Grünfeld; S. Halpern; Józ. Heyman; D. Hollenderski; Fabian Jolles; E. Kapłan; Elżbieta Karczewska; J. Kirszrot-Prawnicki; Bernard Kohen; Natan Korngold; A. Landau; S. Lewental; B. Lipszyc; Zelman Łega; Edward R. Łojko; Max Marszak; M. Meller; Izaak Methalb; Salomon Mirelsohn; Samuel Mohilewer; Muszkat; L. Natanson; Salomon Neumark; Dawid N. Nissensohn; H. Osser; Helena Paprocka; Fajwel Pell; Ludwik Perl; Jakub Pik; Józ. Pukler; Henryk Reichman; G. Rosenzweig; A. Rothstein; F. Strauch; W. Szancer; H. Szmideberg; M. Szpringer; S. Waldenberg; L. Widerszal. Nadto opublikowano teksty (listy, mowy, wyjątki z pism itp.) następujących m. i. osób: S. Adelberg; B. Aspis; Ign. Dölinger; Al. Głowacki (B. Prus); Bernard Goldman; Wiktor Gomulicki; Hilner; H. Klüger; Samuel Löwenberg; Jakub Nachod; Dawid Rosenblum; S. Starynkiewicz; Stan. Szczepański. Tłumaczeni byli m. i.: cesarz rosyjski Aleksander III; nadrabin A. Astruc; Bertold Auerbach; G. J. Bogrow; G. Byron; Lionel L. Cohen; S. Cohn; J. Dellinger; Adolf Frank; Ludw. Aug. Frankl; S. Frug; (tł.: anon., J., Gustaw Finkelstein); D. Fryszman (z żargonu); A. Geiger; Adolf Glaser; bp Godszalk; Herman Goldhammer; J. L. Gordon; H. Grätz; Güdemann; Noël Guenneau de Mussy; Jehuda Halewy (tł. Zygmunt Lezer, Ant. Pilecki); I. Hamburger; H. Heine (tł.: anon., Ign. Suesser); W. Hugo; Aleks. Humboldt; Abraham Ibn-Ezra; Adolf Jellinek; M. Jókai; Gustaw Karpeles; M. Kayzerling; gen. J. Klapka; S. Kohn; bp. Kopp; Józ. Kopp; Hans Kudlich; Henryk Laube; Emil Lehmann; J. H. Lewes; Paweł Lindau; Izydor Loeb; Möller; Mozesa Montefiore; Max Nordau; Laurence Oliphant; Leon Peretz (z żargonu); Maria Ratazzi; bp Reinkens; E. Renan (tł. H. F.); Richter; Maks. Ring (tł. Bernard Peltyn); Ludw. R. Rosenthal; Natan Samueli; J. Stern; Uwarow; Aleks. Weil (Weill); Józ. Wertheim (tł. anon., A. H. Żupnik); Klara Viller; Karol Vogt; Jarosław Vrchlicky. W 1. 1891—1900 pisali tu m. in.: Marek Arnstein; Franciszka Arnsztajnowa; M. Altberg; Józ. Bachrach; Lena Bandówna; Leo Belmont (Leopold Blumental); M. Bergsonówna; Henr. Biegeleisen; Maria Blumberg; Adam Brownsford (?jako Ignotus); Leop. Caro; Ad. J. Cohn; Hieronim Cohn; R. Cohnówna; Edw. Dutlinger; M. Erlich; Wilh. Feldman; Maria Feldmanowa; J. Frenkel (Frenkiel); S. E. Gelben; Berta Ginsberg; Gustawa Goldberg; I. L. Grosglik; A. Grünbaum; Hael (pseud.?); M. Heilpern; M. Jahrblum; Henr. Jakubowicz; Ign. Maur. Judt; Marek Kenigstein; Maria Kleinman; Henryk Kohn; Aniela Korngut; Zygmunt Kramsztyk; F. Kreczowski; Józ. Landau; Albert Lederer; J. Lederer; S. J. Lederer; H. Lew.; Henryk Lichtenbaum; Alfred Lor; Salezy Majmon; S. Mintz; P. Muszkatblüth; Nahum (pseud.?); H. Najmanowicz (Neumanowicz); Leon Nowiński; Hilary Nussbaum; Jerzy Ohr; Artur Oppman; A. Paris; Eleonora Pechkrantz (Pechkranz); S. H. Peltyn; Salomea Perl; B. Polikier; S. Posner; Józ. Poznański; Maurycy Poznański; J. Reiner; L. Rosenblatt; Jakub Rotwand; S. Rundstein; B. W. Segel; Ch. Z. Słonimski; N. Sokołow; Beniamin Spira; S. Spitzer; Adolf Starkman; Steinthal; Z. Stencel; Kaz. Sterling (też jako Cor); Simon Stern; Ign. Suesser; I. Szechter; B. Warman; Sal. Wasserman; Leopold Werde; A. Wizel; Natan Zylbersztajn; A. Zynger. Listy do redakcji, ogłoszenia, odezwy, sprawozdania itp. nadesłali m. i.: T. Altkaufer; Sara Baran; Michał Bergson; K. Biske; Leon Brojdo; Beniamin L. Cohn; Józ. Cukier; Lucyna Ćwierczakiewicz; J. Cylkow; Anna Cylkowa; A. Damazer; Paulina Dysteinowa; S. Eisenmann; I. Freiman; K. Goldberg; Bronisława Golde; Józ. Goldszmid; J. Grajl; A. Grünbaum; F. Grützhändler; I. Heimann; Maks. Hercberg; Zygm. Iwański; Fabian Klingsland; A. Kłobukowski; B. Kohn; I. Koppelmann; J. Kosiński; M. Kreps; A. Landau; F. F. Laskus; S. Lewental; Lewinowa; B.,.m Maliniak; St. Markiewicz; Maria Matuszewska; J. Mayzler; Beniamin Mintz; P. Muszkatblüth; A. Paperna; Perkahl; Erazm Piltz; P. Rabinowicz; Iz. Reisman; Dawid Rosenblat; M. Silberstein; Markusowa Silberstein; Z. Songin; Dwojra Szmidt; Samuel Świeca; S. Waidenberg; Regina Walter; J. C. Winzer; Wolf; Woźniak. Nadto opublikowano teksty (listy, mowy, wyjątki z pism itp.) następujących m. i. osób: Baranowski; J. Cylkow; S. Goldflam; Walerian Kalinka; Jan Karłowicz; W. Krajewski. Tłumaczeni byli m. i.: cesarz rosyjski Aleksander III; S. A. Berszadzki (tł. Alf. Lor); Maurycy Bloch; W. Bode; Jerzy Brandes (tł. Cor.); Thomas Henry Hall Caine (tł. Maria Feldmanowa); L. Carpin; Karol Henryk Cornill (Kornill, tł. anon., R. L.); F. Dostojewski (tł. Ad. J. Cohn); S. M. Dubnow (tł. Alf. Lor); Eliezer b. Izaak; L. Filipson (Filippson) (tł. Zyg. Justman); Szymon Frug (tł. Gustaw F., Alfred Lor); D. Fryszman (z żargonu tł. Jerzy Ohr, Alfred Lor); S. E. Gelben; Gerhard; R. Gneist; H. Heine (tł. Leon Belmont); Maurycy Hirsch; Salomon Ibn-Gabirol; Rudolf Ihering; Izaak d'Izraeli; Jehuda b. Samuel; M. Jókai; Gustaw Karpeles; S. Kohn; A. Leroy-Beaulieu (tł. anon., S-a); L. Lewandy; W. Löwenthal; cesarz rosyjski Mikołaj II; S. A. Mosenthal; Moses b. Jakub z Coucy; Fryd. Max Müller; John Paulsen; Leon Peretz (z żargonu tł. H. Lew, Jerzy Ohr, Salomea Perl, Felicja Sochaczewska); I. L. Porycki (Poritzky); S. Potapenko; Nahida Remy; Ernest Renan; Eliezer Dawid Rozental; Natan Samueli (Samuely) Szalum Alechem (tł. Henryk Lew); H. York; Izrael Zangwill. Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Izraelita.
Izraelita (od r. 1898 z podtytułem: Czasopismo tygodniowe; na karcie tytułowej rocznika 1866: Izraelita pismo tygodniowe poświęcone interesom judaizmu, w 1. 1869—1878 podtytuł: Organ poświęcony sprawom religii i oświaty, w r. 1879 bez podtytułu, od r. 1881 ? podtytuł: Pismo Tygodniowe redagowane przez S. H. Peltyna, w r. 1895: Pismo tygodniowe redagowane i wydawane przez S. H. Peltyna, od r. 1898: Czasopismo tygodniowe wychodzi pod kierunkiem literackim N. Sokołowa).
Warszawa, redaktor S. H. Peltyn (od nru 7 r. 1871: redaktor i wydawca S. H. Peltyn; od nru 20 r. 1895: za redaktora i wydawcę Bronisław Peltyn, od nru 40 r. 1896: wydawczyni Salomea Peltynowa, redaktor Bronisław Peltyn, od r. 1898 nadto: pod kierunkiem literackim N. Sokołowa), druk. F. Baumritera i I. Rotblata (od nru 14 r. 1867: druk. J. Goldmana, od r. 1871: w Drukarni i Litografii Ch. Keltera, od nru 6 r. 1871: druk. J. Goldmana, od r. 1876: M. Ziemkiewicza, od nru 42 r. 1877: M. Ziemkiewicza i Wiktoryna Noakowskiego, nry 1—6 r. 1879: druk. W. Dębskiego, od nru 7 r. 1879: M. Ziemkiewicza i Wikt. Noakowskiego, od nru 21 r. 1884: Michała Ziemkiewicza, od nru 27 r. 1886: M. Lewińskiego, od nru 31 r. 1886: Michała Ziemkiewicza, od nru 5 r. 1888: w Drukarni Kupieckiej, od nru 38 r. 1888: druk. W. Ratyńskiego, dawniej Bergera, od nru 40 r. 1888: w Drukarni Kupieckiej, od nru 31 r. 1889: druk. W. Ratyńskiego, dawniej Bergera, od r. 1890: J. Filipowicza, dawniej Bergera, od r. 1895: w Drukarni Kupieckiej Lepperta i S-ki), rok I: 1866 (nr 1 z 8 (20) IV) — 1900 (i dalej do r. 1915), w nrze 13 z 17 (29) III r. 1867 wiadomość o czasowym zawieszeniu pisma, nr 14 ukazał się 22 VIII (4 IX) 1867 r.,
w 4ce, (od r. 1878: fol.), paginacja ciągła w obrębie rocznika, pojedynczy nr liczy str. 8, prenumerata w Warszawie rocznie rs. 4, od r. 1878: rs. 6, pojedynczy nr kop. 15.
Wg notatki zamieszczonej w piśmie, od 1 X r. 1878 członkiem redakcji miał być Izrael Leon Grosglik.
W 1. 1866—1870 pisali tu m. i.: Izrael Dawid Bach; Bernard Birenzweig (Birencweig); Maria Blumberg; J. Brokman; J. Caro; Ad. J. Cohn; Mojżesz Cohn; Aleks. Cohut; M. Cylkow; J. Elsenberg; Aron Lewy Fink; Gust. Fogel; H. Glattstern; Józ. Goldschmidt; Jakub Goldsmith (Goldschmidt, Goldszmit); J. Graff; Izrael Leon Grosglick (Grosglik); Dawid Halpern (też jako Daw... Hal...); St. F. Handelsman; Ludw. Heilpern; K. Hertz; Leon Hollenderski; J. J. Hopfenblum; Teresa Horowicz (Horowitz); Zygm. Józ. Justmann (też jako Z. J. J.); Feliks Kohn (Cohn); L. Kompert; Izaak Kramstück; F. Kreczewski; Joachim Leinhaendler; D. Lewental; G. J. Lichtenfeld; Malwina Meyersohn; (Salezy?) Majmon; H. Neumanowicz; H. Nussbaum; Eleonora Pechkranc; Perles; Wład. Pinkus; Abraham Pomper; Izaak Rosenblat; Jakub Rotwand; J. Schenhak; Julian Schoenman; Saul Sorgenstein; Fr. Staszic; H. Stern; F. Strauch (też jako F. Str.); M. Szatzkes; Chaim Szczęsny.
Listy do redakcji, ogłoszenia, odezwy, sprawozdania itp. nadesłali m. i.: Michał Amszejewicz; Branicki; S. Dankowicz; Cwi Hirsz; I. Kaufman; Józ. Reichman.
Tłumaczeni byli m. i.: dr Adler; Grace Aguilar (tł. Teodor Hejman); Bertold Auerbach; Beer syn rabina Izraela, Jerôme Adolphe Blanqui; N. Brill; Adalbert Chamisso (tł. Feliks Kohn); Izaak Adolf Cremieux; S. Dankowicz; N. Dury (Duruy?); Ludwik Filippsohn (tł. S. P.); Ludw. A. Frankl (tł. J.); Beniamin Franklin; Julius Fürst (tł. Z. J. Justman); Abraham Geiger (tł. C); F. Gregorovius; H. Grätz (tł. J. Leinhändler); Jehuda Halewi (Hallewi); Józ. Halevy; M. Hartman; H. Heine (tł. anon., Feliks Kohn); L. Hollenderski (tł. Dawid Halpern); L. Horowitz; Aleks. Humboldt; Ibn Gabirol Salomon ben Jehuda; L. Izydor; Ad. Jellinek; Emanuel Kant; Ed. Laboulay; M. Lazarus; Majmonides (Moses ben Majmon); Ludw. Meyer; Ludwika Mühlbach; Salomon Munk (tł. J.); Herman Rekendorf (tł. A. J. Cohn); Ernest Renan; D. Słucki (tł. J. G. Peltyn);
A. Treuenfels (tł. J.).
W 1. 1871—1880 pisali tu m. i.: M. Adelman; Adler; Mikołaj Akielewicz; Józ. Altberg; M. Altberg; Ad. J. Cohn; Maks. Cohn; Mojżesz Cohn; J. Cylkow; Aleks. Czarnowski; Leon Czerniakow; Abraham Dobrzyński; Enel; Daniel Freudensohn; Al. Głowacki (B. Prus); Jakub Goldszmit; Izrael Leon Grosglik; Dawid Halpern; Stan. Handelsman; Leon Herzberg; Teresa Horowicz (Horowitz); Z. J. Justman; Ad. Kempiński; Izydor Kempiński; Maks. Kempiński; Jakub Korngold; N. Krakowski; J. Kramstück; Aleks. Kraushar; Bernard Lauterbach; Joachim Leinhaendler; Stan. Lejzerowicz; Zygmunt Librowicz; Adolf Likiernik; M. Lubiński; S. Methal; Herman Meyer; Malwina Meyersonowa; J. Mizes; St. Mortyn; H. Neumanowicz; Sew. Neumark; Winc. Niewiadomski; Hilary Nussbaum; J. G. Orszański; J. Papłoński; Eleonora Pechkrantz; Bernard Peltyn; Adolf Peretz; Michał Pik; Ant. Pilecki; Eliza Polko; D. Rundo; P. Rudermann; Bernard Segal; Natan Silberstein; F. Strauch; Al. Studencki; Wład. Szancer; A. Szmideberg; B. Szwejcer; J. S. Tauber; Aron Tenenbaum; Henryk Turkus; Wł. K. Zieliński; L. Żytokwieć.
Listy do redakcji, ogłoszenia, odezwy, sprawozdania itp. nadesłali m. i.: Józ. Altberg; Eliasz Bernstejn; B. Bersohn; Emanuel Dreyson; Hilary Eisenbelt; Finkelhaus; Józ. Finkelstein; N. Fliederbaum; Zofia Goldspiegel; Bronisław Grabowski; Jakub Graff; Amalia Grünberg; Kaz. Gurbski; E. Kaliszewska; Adrian Krzyżanowski; Lesser Lewy; Gustaw Lewy; D. Lichtenstein; Salomon Mirelsohn; Muszkat; Dorota Neuding; Helena Paprocka; St. Reicher; J. Rosenkwiat; Julian Schönmann; Z. Słonimski; F. Strauch; Szokalski; A. Szwarzenberg; Jakub Teichfeld; Adam Waldenberg; Weitzenblut; Rudolf Wieselholtz; N. H. Zaks.
Ponadto opublikowano teksty (wiersze, odczyty, artykuły itp.) następujących m. i. osób: W. Korotyński; Jul. Miłkowski; Ludw. Niemojowski; Eliza Orzeszkowa; Ant. Pilecki.
W nrze 8 r. 1877 wydrukowano pośmiertnie wiersz Salomona Mosenthala.
Tłumaczeni byli m. i.: Adler (tł. Joachim Leinhaendler); Bertold Auerbach; Grace Aguilar; E. A. Astruc; A. Berstein (tł. B. Peltyn); H. Bogrow; Augustyn Bost; S. Sr. Coronel (tł. B. Peltyn); Izaak Adolf Cremieux; Eliezer b. Izaak Engelhorn; L. Filipsohn (tł. Numa N...n); Kamil Flammarion (tł. Joachim Leinhaendler); Ludwik Aug. Fränkel; H. Grätz (tł. J. M., J. Leinhaendler); Jehuda Halewi (Hallewy) (tł. Al. K.); Hartwig (tł. F. Strauch); H. Heine; Izydor; Jehuda b. Samuel; Leopold Kompert; L. O. Lewandy; J. Lichtenberg; Longfellow (tł. W. Z. Kościałkowska); Ludwik Mejer (Meyer); Moses b. Jakub z Coucy; Ludwika Mühlbach; J. Reggio (tł. J. Leinhaendler); Juliusz Rodenberg; W. Roszer (tł. M. Altberg); Rückert (tł. F. Strauch); Fr. Schiller (tł. Numa); M. J. Szlejden.
W 1. 1881—1890 pisali tu m. i.: H. Berliner; Wanda z Benasów Bernstejnowa; C. Bolska (też jako C. B...a); J. Caro; Ad. J. Cohn; J. Cylkow; Adam Derski; S. Eichorn (jako S. E.); J. M. Elkana; Wilhelm Feldman; H. Fidler; Gustaw Finkelstein; N. Felsenhard; F. Freimund; Gustaw Fritsche; Dawid Fryszman; M. Garfeinowa-Garska; Leon Goldsobel; Jakub Goldszmit; Jakub Graff; Leon Grosglik; Dawid Grossman; Józef Jakubowicz; Cezary Jellenta; Stan. Jermułowicz; K. Jona; Zygmunt Justman; S. Kohn; Maria Konopnicka; Jakub Korngold; Stan. Lejzerowicz; Henryk Lichtenbaum; Henryk Lin; Salezy Majmon; Gabriel Mar; Ludwik Meyer; H. Najmanowicz (Neumanowicz); Alfred Nossig; Hilary Nussbaum; Eleonora Pechkranz; S. H. Peltyn; Ant. Pilecki; M. Rapaport; F. Schrejber; Natan Silberstejn; N. Sokołow; Ign Suesser; Teofil Tarcza; Józ. Wolff; A. H. Żupnik..
Listy do redakcji, ogłoszenia, odezwy, sprawozdania itp. nadesłali m. i.: Barnass; Daniel Böhm; T. Chełmicki; S. Dankowicz; S. Dickstein; Aleks. Donchin; H. L. Feigenbaum; N. Fliederbaum; D. Fligeltaub; Ign. Gantzwohl; B. Germajze; W. Goldbaum; Jakub Goldszmit; Szymon Grünfeld; S. Halpern; Józ. Heyman; D. Hollenderski; Fabian Jolles; E. Kapłan; Elżbieta Karczewska; J. Kirszrot-Prawnicki; Bernard Kohen; Natan Korngold; A. Landau; S. Lewental; B. Lipszyc; Zelman Łega; Edward R. Łojko; Max Marszak; M. Meller; Izaak Methalb; Salomon Mirelsohn; Samuel Mohilewer; Muszkat; L. Natanson; Salomon Neumark; Dawid N. Nissensohn; H. Osser; Helena Paprocka; Fajwel Pell; Ludwik Perl; Jakub Pik; Józ. Pukler; Henryk Reichman; G. Rosenzweig; A. Rothstein; F. Strauch; W. Szancer; H. Szmideberg; M. Szpringer; S. Waldenberg; L. Widerszal.
Nadto opublikowano teksty (listy, mowy, wyjątki z pism itp.) następujących m. i. osób: S. Adelberg; B. Aspis; Ign. Dölinger; Al. Głowacki (B. Prus); Bernard Goldman; Wiktor Gomulicki; Hilner; H. Klüger; Samuel Löwenberg; Jakub Nachod; Dawid Rosenblum; S. Starynkiewicz; Stan. Szczepański.
Tłumaczeni byli m. i.: cesarz rosyjski Aleksander III; nadrabin A. Astruc; Bertold Auerbach; G. J. Bogrow; G. Byron; Lionel L. Cohen; S. Cohn; J. Dellinger; Adolf Frank; Ludw. Aug. Frankl; S. Frug; (tł.: anon., J., Gustaw Finkelstein); D. Fryszman (z żargonu); A. Geiger; Adolf Glaser; bp Godszalk; Herman Goldhammer; J. L. Gordon; H. Grätz; Güdemann; Noël Guenneau de Mussy; Jehuda Halewy (tł. Zygmunt Lezer, Ant. Pilecki); I. Hamburger; H. Heine (tł.: anon., Ign. Suesser); W. Hugo; Aleks. Humboldt; Abraham Ibn-Ezra; Adolf Jellinek; M. Jókai; Gustaw Karpeles; M. Kayzerling; gen. J. Klapka; S. Kohn; bp. Kopp; Józ. Kopp; Hans Kudlich; Henryk Laube; Emil Lehmann; J. H. Lewes; Paweł Lindau; Izydor Loeb; Möller; Mozesa Montefiore; Max Nordau; Laurence Oliphant; Leon Peretz (z żargonu); Maria Ratazzi; bp Reinkens; E. Renan (tł. H. F.); Richter; Maks. Ring (tł. Bernard Peltyn); Ludw. R. Rosenthal; Natan Samueli; J. Stern; Uwarow; Aleks. Weil (Weill); Józ. Wertheim (tł. anon., A. H. Żupnik); Klara Viller; Karol Vogt; Jarosław Vrchlicky.
W 1. 1891—1900 pisali tu m. in.: Marek Arnstein; Franciszka Arnsztajnowa; M. Altberg; Józ. Bachrach; Lena Bandówna; Leo Belmont (Leopold Blumental); M. Bergsonówna; Henr. Biegeleisen; Maria Blumberg; Adam Brownsford (?jako Ignotus); Leop. Caro; Ad. J. Cohn; Hieronim Cohn; R. Cohnówna; Edw. Dutlinger; M. Erlich; Wilh. Feldman; Maria Feldmanowa; J. Frenkel (Frenkiel); S. E. Gelben; Berta Ginsberg; Gustawa Goldberg; I. L. Grosglik; A. Grünbaum; Hael (pseud.?); M. Heilpern; M. Jahrblum; Henr. Jakubowicz; Ign. Maur. Judt; Marek Kenigstein; Maria Kleinman; Henryk Kohn; Aniela Korngut; Zygmunt Kramsztyk; F. Kreczowski; Józ. Landau; Albert Lederer; J. Lederer; S. J. Lederer; H. Lew.; Henryk Lichtenbaum; Alfred Lor; Salezy Majmon; S. Mintz; P. Muszkatblüth; Nahum (pseud.?); H. Najmanowicz (Neumanowicz); Leon Nowiński; Hilary Nussbaum; Jerzy Ohr; Artur Oppman; A. Paris; Eleonora Pechkrantz (Pechkranz); S. H. Peltyn; Salomea Perl; B. Polikier; S. Posner; Józ. Poznański; Maurycy Poznański; J. Reiner; L. Rosenblatt; Jakub Rotwand; S. Rundstein; B. W. Segel; Ch. Z. Słonimski; N. Sokołow; Beniamin Spira; S. Spitzer; Adolf Starkman; Steinthal; Z. Stencel; Kaz. Sterling (też jako Cor); Simon Stern; Ign. Suesser; I. Szechter; B. Warman; Sal. Wasserman; Leopold Werde; A. Wizel; Natan Zylbersztajn; A. Zynger.
Listy do redakcji, ogłoszenia, odezwy, sprawozdania itp. nadesłali m. i.: T. Altkaufer; Sara Baran; Michał Bergson; K. Biske; Leon Brojdo; Beniamin L. Cohn; Józ. Cukier; Lucyna Ćwierczakiewicz; J. Cylkow; Anna Cylkowa; A. Damazer; Paulina Dysteinowa; S. Eisenmann; I. Freiman; K. Goldberg; Bronisława Golde; Józ. Goldszmid; J. Grajl; A. Grünbaum; F. Grützhändler; I. Heimann; Maks. Hercberg; Zygm. Iwański; Fabian Klingsland; A. Kłobukowski; B. Kohn; I. Koppelmann; J. Kosiński; M. Kreps; A. Landau; F. F. Laskus; S. Lewental; Lewinowa; B.,.m Maliniak; St. Markiewicz; Maria Matuszewska; J. Mayzler; Beniamin Mintz; P. Muszkatblüth; A. Paperna; Perkahl; Erazm Piltz; P. Rabinowicz; Iz. Reisman; Dawid Rosenblat; M. Silberstein; Markusowa Silberstein; Z. Songin; Dwojra Szmidt; Samuel Świeca; S. Waidenberg; Regina Walter; J. C. Winzer; Wolf; Woźniak.
Nadto opublikowano teksty (listy, mowy, wyjątki z pism itp.) następujących m. i. osób: Baranowski; J. Cylkow; S. Goldflam; Walerian Kalinka; Jan Karłowicz; W. Krajewski.
Tłumaczeni byli m. i.: cesarz rosyjski Aleksander III; S. A. Berszadzki (tł. Alf. Lor); Maurycy Bloch; W. Bode; Jerzy Brandes (tł. Cor.); Thomas Henry Hall Caine (tł. Maria Feldmanowa); L. Carpin; Karol Henryk Cornill (Kornill, tł. anon., R. L.); F. Dostojewski (tł. Ad. J. Cohn); S. M. Dubnow (tł. Alf. Lor); Eliezer b. Izaak; L. Filipson (Filippson) (tł. Zyg. Justman); Szymon Frug (tł. Gustaw F., Alfred Lor); D. Fryszman (z żargonu tł. Jerzy Ohr, Alfred Lor); S. E. Gelben; Gerhard; R. Gneist; H. Heine (tł. Leon Belmont); Maurycy Hirsch; Salomon Ibn-Gabirol; Rudolf Ihering; Izaak d'Izraeli; Jehuda b. Samuel; M. Jókai; Gustaw Karpeles; S. Kohn; A. Leroy-Beaulieu (tł. anon., S-a); L. Lewandy; W. Löwenthal; cesarz rosyjski Mikołaj II; S. A. Mosenthal; Moses b. Jakub z Coucy; Fryd. Max Müller; John Paulsen; Leon Peretz (z żargonu tł. H. Lew, Jerzy Ohr, Salomea Perl, Felicja Sochaczewska); I. L. Porycki (Poritzky); S. Potapenko; Nahida Remy; Ernest Renan; Eliezer Dawid Rozental; Natan Samueli (Samuely) Szalum Alechem (tł. Henryk Lew); H. York; Izrael Zangwill.
Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Warsz.Un.