Nazwisko i imię:
Intrygi.
Tytuł:
Intrygi dworskie. Szkic z czasów Augusta III. (Towarzystwo imienia Stanisława Staszica we Lwowie, Rok I. Tomik X. Grudzień 1889).
Miejsce i rok wydania:
Wydawca i odpowiedzialny redaktor Szczepan Wicherek. Lwów, nakł. Towarzystwa im. Stanisława Staszica, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1889,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 91, hal. 40. Ak. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Tor.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Intrygi.
Intrygi dworskie. Szkic z czasów Augusta III. (Towarzystwo imienia Stanisława Staszica we Lwowie, Rok I. Tomik X. Grudzień 1889).
Wydawca i odpowiedzialny redaktor Szczepan Wicherek. Lwów, nakł. Towarzystwa im. Stanisława Staszica, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1889,
w 8ce, str. 91, hal. 40.
Ak. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Tor.Un. — Wrocł.Un.