Nazwisko i imię:
Instrukcya dla formowania.
Tytuł:
Instrukcya o formowaniu, prowadzeniu i utrzymywaniu ksiąg ludności w gminach miejskich i wiejskich w Królestwie Polskiém, wraz z anneksami, wydana przez Kommissyą Spraw wewnętrznych.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, S. Orgelbrand, 1862,
Opis/komentarz:
kop. 30.
Całość:
Instrukcya dla formowania.
Instrukcya o formowaniu, prowadzeniu i utrzymywaniu ksiąg ludności w gminach miejskich i wiejskich w Królestwie Polskiém, wraz z anneksami, wydana przez Kommissyą Spraw wewnętrznych.
Warszawa, S. Orgelbrand, 1862,
kop. 30.