Nazwisko i imię:
Instrukcya tymczasowa dla Banku.
Tytuł:
Instrukcya tymczasowa dla Banku polskiego.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, S. Orgelbrand,
Opis/komentarz:
w 8ce, złp. 1.
Całość:
Instrukcya tymczasowa dla Banku.
Instrukcya tymczasowa dla Banku polskiego.
Warszawa, S. Orgelbrand,
w 8ce, złp. 1.