Nazwisko i imię:
Biruta.
Tytuł:
Biruta. Część pierwsza.
Miejsce i rok wydania:
Wydawca Józef Krzeczkowski. 1837. Wilno, nakładem wydawcy, wytłoczono u Teofila Glücksberga, 1838.
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 368, 1 tabl., złp. 15. Pisali tu m. i.: Ign. Chodźko; Marcin Ciepliński (Ossoria); Fr. Dobkiewicz; Fl. Jałowiecki; Józ. Jaroszewicz (O Litwie pod wzgl. cywilizacyjnym); M. Jasiewicz; Mich. Jezierski; L. A. J.(ucewicz?); Józ. Korzeniowski; ks. J. Kostewicz; Józ. Kotoni; J. I. Kraszewski; Fryd. de Krauze; Józ. Krzeczkowski; A. Obrąpalski; A. E. Odyniec; Adam Pieńkiewicz; E(ugeniusz) S(akowicz); ks. Ludw. Trynkowski; Paweł Trynkowski; Jan Wiernikowski; Dominik Zabiełło; Tad. Łada-Zabłocki. Tłumaczeni byli: Byron (tłum. J. Korsak); Wikt. Hugo (tl. Ign. Kułakowski); Fr. G. Klopstock (tłum. Wład. Kociubiński); Alfons de Lamartine (tłum. S. Rosołowski); Franc. Martinez de la Rosa (tłum. Ign. Kułakowski); P. Metastasio (tłum. Józ. Krzeczkowski); Fr. Petrarka (tłum. Józ. Krzeczkowski); Albiusz Tybułł (tłum. Józ. Krzeczkowski). Ak. — Lub. Un. Kat. — Nar. — toż. Część druga. Wydawca Józef Krzeczkowski. 1838. Wilno, nakł. wydawcy, druk. S. Blumowicza, w 8ce, str. 250, 10 nl., złp. 10. Pisali tu m. i.: K. Ceraski; Dominik Chodźko; Ign. Chodźko; M. Ciepliński (Ossoria); Teofil Czapski; Fr. Dobkiewicz; Gabriela Ginter (Günther. zamężna Puzynina); Fl. Jałowiecki; R. Kępiński; Szymon Konopacki; Walerian Kossakowski; Aniela M. Kozłowska; J. I. Kraszewski; Lud. Kropiński; J. Krzeczkowski; Izabella Łukasiewiczówna; Adam Mickiewicz (przedruk z wileńskiego wydania Poezji); E. Mikulicz; A. Pieńkiewicz; J. Rudnicki; E. Sakowicz; ks. Ludw. Trynkowski; K. Tyszkiewicz; L. L. Wajtasowiczówna; I. Węgrzynowicz; A. Z. Wicherski; J. Wiernikowski; T. Łada-Zabłocki. Tłumaczeni byli: Wiktor Alfieri (tłum. J. Krzeczkowski); Hafiz (tłum. J. Wiernikowski); T. Moore (tłum. I. Węgrzynowicz); T. Padurra (tłum. E. Sakowicz). Zamieszczono tu również wiersze zmarłego Józ. Szemesza. Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar.
Całość:
Biruta.
Biruta. Część pierwsza.
Wydawca Józef Krzeczkowski. 1837. Wilno, nakładem wydawcy, wytłoczono u Teofila Glücksberga, 1838.
w 8ce, str. 368, 1 tabl., złp. 15.
Pisali tu m. i.: Ign. Chodźko; Marcin Ciepliński (Ossoria); Fr. Dobkiewicz; Fl. Jałowiecki; Józ. Jaroszewicz (O Litwie pod wzgl. cywilizacyjnym); M. Jasiewicz; Mich. Jezierski; L. A. J.(ucewicz?); Józ. Korzeniowski; ks. J. Kostewicz; Józ. Kotoni; J. I. Kraszewski; Fryd. de Krauze; Józ. Krzeczkowski; A. Obrąpalski; A. E. Odyniec; Adam Pieńkiewicz; E(ugeniusz) S(akowicz); ks. Ludw. Trynkowski; Paweł Trynkowski; Jan Wiernikowski; Dominik Zabiełło; Tad. Łada-Zabłocki.
Tłumaczeni byli: Byron (tłum. J. Korsak); Wikt. Hugo (tl. Ign. Kułakowski); Fr. G. Klopstock (tłum. Wład. Kociubiński); Alfons de Lamartine (tłum. S. Rosołowski); Franc. Martinez de la Rosa (tłum. Ign. Kułakowski); P. Metastasio (tłum. Józ. Krzeczkowski); Fr. Petrarka (tłum. Józ. Krzeczkowski); Albiusz Tybułł (tłum. Józ. Krzeczkowski).
Ak. — Lub. Un. Kat. — Nar.
— toż. Część druga. Wydawca Józef Krzeczkowski. 1838. Wilno, nakł. wydawcy, druk. S. Blumowicza, w 8ce, str. 250, 10 nl., złp. 10.
Pisali tu m. i.: K. Ceraski; Dominik Chodźko; Ign. Chodźko; M. Ciepliński (Ossoria); Teofil Czapski; Fr. Dobkiewicz; Gabriela Ginter (Günther. zamężna Puzynina); Fl. Jałowiecki; R. Kępiński; Szymon Konopacki; Walerian Kossakowski; Aniela M. Kozłowska; J. I. Kraszewski; Lud. Kropiński; J. Krzeczkowski; Izabella Łukasiewiczówna; Adam Mickiewicz (przedruk z wileńskiego wydania Poezji); E. Mikulicz; A. Pieńkiewicz; J. Rudnicki; E. Sakowicz; ks. Ludw. Trynkowski; K. Tyszkiewicz; L. L. Wajtasowiczówna; I. Węgrzynowicz; A. Z. Wicherski; J. Wiernikowski; T. Łada-Zabłocki.
Tłumaczeni byli: Wiktor Alfieri (tłum. J. Krzeczkowski); Hafiz (tłum. J. Wiernikowski); T. Moore (tłum. I. Węgrzynowicz); T. Padurra (tłum. E. Sakowicz).
Zamieszczono tu również wiersze zmarłego Józ. Szemesza.
Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar.