Nazwisko i imię:
Gwiazda.
Tytuł:
Pismo zbiorowe. 1846.
Miejsce i rok wydania:
Wydawca Zenon Fisch. Petersburg, w Drukarni Karola Kraya, b. r. (1845),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. X, 2 nl., 246, 12 nl., 3 k. nut, ryc. 1 (portret W. Każyńskiego). Dedykowane przez wydawcę Aleksandrowi Parczewskiemu. — Dochód przeznaczony na odbudowanie zgorzalego kościoła w miasteczku Niemenczynie. — Nakład 1050 egzemplarzy. Treść: (Zenon Fisch): Od wydawcy; Ludwik de Perthées: Dom Boży (wiersz); Wiktor Każyński: Rzut oka na muzykę dramatyczną we Włoszech. Od jej początku aż do dzisiejszych czasów; N. N. (Ludw. Kondratowicz): Święty Sadok. Legenda (wiersz); Tad. Łada Zabłocki: Do N. P. T. z Kaukazu (wiersz); Jan Barszczewski: Burza (wiersz); Feliks Wicherski: Do..., Skromna dziewczyna. Z serbskiego (wiersze); H. H. R. (Henryk Rzewuski); Wyjątek z mojej podróży do Włoch; Moje stanowisko, Wiosna (wiersze) przez W. C.; Zenon Fisch: Sonety: 1. Noc na morzu, 2. Finlandija, 3. Rozbity statek; W. Strzelnicki: Jezdziec(!). Na Kaspijskiem wybrzeżu (wiersz); Zenon Fisch: Profile; Tłumaczenia Benedykta Dołęgi (Jakuba Jurkiewicza): Gwiazdy. z poezyj Alfonsa Lamartina, Myśl o wielkości. z Wiktora Hugo, Reflexya. z Szyllera, Dwa obrazy. z Benedyktowa, Górne wiszary. z Tegoż, Do kochanki. z Puszkina, Obłuda. z Tegoż; Jan Barszczewski: Do Almy (wiersz); Albert Gryf (Ant. Marcinkowski): O humorze; J. I. Kraszewski: Dowcip; Alexander Chodźko: W albomie M. Szymanowskiej (wiersz): Stanze Bajrona z Childe-Harolda 78, 79, 140, 141 przez W. P.; Zenon Fisch: Dziś juz(!) nie to!, Do mojej dziewicy (wiersze); Ludwik de Perthées: Jesień (wiersz); Listy Alberta Gryfa (Ant. Marcinkowskiego) do Benedykta Dołęgi (Jakuba Jurkiewicza). W przedmiotach krytyki, filozofii i historyi; Zenon Fisch: Rachunek (za wydawnictwo Gwiazdy). Nuty zawierają (m. in.) mazury ułożone przez Annę i Joannę Abramowicz. Czart. — Gdańsk — Jag. — Łop. — Nar. — Warsz.Un.
Całość:
Gwiazda.
Pismo zbiorowe. 1846.
Wydawca Zenon Fisch. Petersburg, w Drukarni Karola Kraya, b. r. (1845),
w 8ce, str. X, 2 nl., 246, 12 nl., 3 k. nut, ryc. 1 (portret W. Każyńskiego).
Dedykowane przez wydawcę Aleksandrowi Parczewskiemu. — Dochód przeznaczony na odbudowanie zgorzalego kościoła w miasteczku Niemenczynie. — Nakład 1050 egzemplarzy.
Treść: (Zenon Fisch): Od wydawcy; Ludwik de Perthées: Dom Boży (wiersz); Wiktor Każyński: Rzut oka na muzykę dramatyczną we Włoszech. Od jej początku aż do dzisiejszych czasów; N. N. (Ludw. Kondratowicz): Święty Sadok. Legenda (wiersz); Tad. Łada Zabłocki: Do N. P. T. z Kaukazu (wiersz); Jan Barszczewski: Burza (wiersz); Feliks Wicherski: Do..., Skromna dziewczyna. Z serbskiego (wiersze); H. H. R. (Henryk Rzewuski); Wyjątek z mojej podróży do Włoch; Moje stanowisko, Wiosna (wiersze) przez W. C.; Zenon Fisch: Sonety: 1. Noc na morzu, 2. Finlandija, 3. Rozbity statek; W. Strzelnicki: Jezdziec(!). Na Kaspijskiem wybrzeżu (wiersz); Zenon Fisch: Profile; Tłumaczenia Benedykta Dołęgi (Jakuba Jurkiewicza): Gwiazdy. z poezyj Alfonsa Lamartina, Myśl o wielkości. z Wiktora Hugo, Reflexya. z Szyllera, Dwa obrazy. z Benedyktowa, Górne wiszary. z Tegoż, Do kochanki. z Puszkina, Obłuda. z Tegoż; Jan Barszczewski: Do Almy (wiersz); Albert Gryf (Ant. Marcinkowski): O humorze; J. I. Kraszewski: Dowcip; Alexander Chodźko: W albomie M. Szymanowskiej (wiersz): Stanze Bajrona z Childe-Harolda 78, 79, 140, 141 przez W. P.; Zenon Fisch: Dziś juz(!) nie to!, Do mojej dziewicy (wiersze); Ludwik de Perthées: Jesień (wiersz); Listy Alberta Gryfa (Ant. Marcinkowskiego) do Benedykta Dołęgi (Jakuba Jurkiewicza). W przedmiotach krytyki, filozofii i historyi; Zenon Fisch: Rachunek (za wydawnictwo Gwiazdy).
Nuty zawierają (m. in.) mazury ułożone przez Annę i Joannę Abramowicz.
Czart. — Gdańsk — Jag. — Łop. — Nar. — Warsz.Un.