Nazwisko i imię:
Guttry Aleksander (1813—1891).
Tytuł:
Świadectwo Panu Mierosławskiemu.
Miejsce i rok wydania:
Zürich, druk. J. Kossobudzkiego, (1869),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl. Jag. — Pozn.TPN
Całość:
Guttry Aleksander (1813—1891).
Świadectwo Panu Mierosławskiemu.
Zürich, druk. J. Kossobudzkiego, (1869),
w 8ce, str. 4 nl.
Jag. — Pozn.TPN