Nazwisko i imię:
Guttry Aleksander (1813—1891).
Tytuł:
Dodatek do Nru 102 „Niepodległości” 1869. Wyrok w sprawie Ob. Al. Guttrego (z powodu czynionych mu zarzutów przez jenerała Lud. Mierosławskiego w liście do majora Bruzewicza w artyk. zamieszcz. w Nr. 85 Głosu wolnego, z d. 10 Listopada 1865).
Miejsce i rok wydania:
Zürich, druk. J. Kossobudzkiego, 1869,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 16. Jag. — Kórnik
Całość:
Guttry Aleksander (1813—1891).
Dodatek do Nru 102 „Niepodległości” 1869. Wyrok w sprawie Ob. Al. Guttrego (z powodu czynionych mu zarzutów przez jenerała Lud. Mierosławskiego w liście do majora Bruzewicza w artyk. zamieszcz. w Nr. 85 Głosu wolnego, z d. 10 Listopada 1865).
Zürich, druk. J. Kossobudzkiego, 1869,
w 4ce, str. 16.
Jag. — Kórnik