Nazwisko i imię:
Billroth Teodor dr (1829—1894).
Tytuł:
Prelekcja Dra Billroth'a w Zürichu. Badania nad odradzaniem się kości po ich złamaniach. Tłomaczył Z. Dobieszewski. (Nadb. z Dodatku kwartalnego do czas. lek. pt. Klinika red. i wyd. przez Zygm. Dobieszewskiego).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, M. Orgelbrand, druk. Czerwińskiego i Ski, 1868,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 219—229, kop. 50. Warsz.Un.
Całość:
Billroth Teodor dr (1829—1894).
Prelekcja Dra Billroth'a w Zürichu. Badania nad odradzaniem się kości po ich złamaniach. Tłomaczył Z. Dobieszewski. (Nadb. z Dodatku kwartalnego do czas. lek. pt. Klinika red. i wyd. przez Zygm. Dobieszewskiego).
Warszawa, M. Orgelbrand, druk. Czerwińskiego i Ski, 1868,
w 8ce, str. 219—229, kop. 50.
Warsz.Un.