Nazwisko i imię:
Grindel Dawid Hieronim (1776—1836).
Tytuł:
China zastępcza, albo Nowe lékarstwo wynalezione przez Doktora... Nadwornego Radzcę Imperatora Jmci, Professora chimii w Dorpat, i członka różnych Akademii Dzieło w ięzyku niemieckim dwa razy w Lipsku wydrukowane, a teraz nakładem Hrabiego Hyacynta Małachowskiego na polski przełożone i wydane.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1810,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. VIII, 1 nl., 10—88, złp. 2. Jag. — Nar. — Pozn.TPN — Warsz.Un.
Całość:
Grindel Dawid Hieronim (1776—1836).
China zastępcza, albo Nowe lékarstwo wynalezione przez Doktora... Nadwornego Radzcę Imperatora Jmci, Professora chimii w Dorpat, i członka różnych Akademii Dzieło w ięzyku niemieckim dwa razy w Lipsku wydrukowane, a teraz nakładem Hrabiego Hyacynta Małachowskiego na polski przełożone i wydane.
Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1810,
w 8ce, str. VIII, 1 nl., 10—88, złp. 2.
Jag. — Nar. — Pozn.TPN — Warsz.Un.