Nazwisko i imię:
Griecz Nikołaj Iwanowicz (1787—1867).
Tytuł:
Początkowe prawidła rossyyskiey grammatyki Mikołaja Grecza z polecenia Rady Wychowania Publicznego przetłómaczone na ięzyk polski przez A. B. Hlebowicza i przeznaczone do użytku instytutów naukowych w Królestwie Polskiem.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Józefa Węckiego, 1834,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 284, 1 tabl., złp. 4. Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un. — toż. Wydanie drugie. Tamże, 1835, w 8ce, str. 284, 2 nl., tabl. 1. Pozn.TPN — Pozn.Un. — Warsz.Un. — toż. Wydanie trzecie. Tamże, 1837, w 8ce, str. 4 nl., 284, tabl. 1. Ak. — Jag. — Nar. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un. — toż. Wydanie czwarte poprawne. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1847, w 8ce, str. 2 nl., 236, 1 nl., złp. 4. Lub.Un.Kat. — Pozn.TPN — Pozn.Un.
Całość:
Griecz Nikołaj Iwanowicz (1787—1867).
Początkowe prawidła rossyyskiey grammatyki Mikołaja Grecza z polecenia Rady Wychowania Publicznego przetłómaczone na ięzyk polski przez A. B. Hlebowicza i przeznaczone do użytku instytutów naukowych w Królestwie Polskiem.
Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Józefa Węckiego, 1834,
w 8ce, str. 4 nl., 284, 1 tabl., złp. 4.
Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un.
— toż. Wydanie drugie. Tamże, 1835, w 8ce, str. 284, 2 nl., tabl. 1.
Pozn.TPN — Pozn.Un. — Warsz.Un.
— toż. Wydanie trzecie. Tamże, 1837, w 8ce, str. 4 nl., 284, tabl. 1.
Ak. — Jag. — Nar. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un.
— toż. Wydanie czwarte poprawne. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1847, w 8ce, str. 2 nl., 236, 1 nl., złp. 4.
Lub.Un.Kat. — Pozn.TPN — Pozn.Un.