Nazwisko i imię:
Grajnert Józef (1831—1910).
Tytuł:
Dzielny Komorek. Powiastka historyczna. Napisał...
Miejsce i rok wydania:
Łódź, skład główny u Gebethnera i Wolffa, w Warszawie u Zaleskiego i S-ki, w Petersburgu u Grendyszyńskiego, w Kijowie u Idzikowskiego, w Wilnie u Makowskiego, Druk. Tow. Komand. St. J. Zaleski i S-ka, 1900,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 11, kop. 6. Nar. — Ossol.
Całość:
Grajnert Józef (1831—1910).
Dzielny Komorek. Powiastka historyczna. Napisał...
Łódź, skład główny u Gebethnera i Wolffa, w Warszawie u Zaleskiego i S-ki, w Petersburgu u Grendyszyńskiego, w Kijowie u Idzikowskiego, w Wilnie u Makowskiego, Druk. Tow. Komand. St. J. Zaleski i S-ka, 1900,
w 8ce małej, str. 11, kop. 6.
Nar. — Ossol.