Nazwisko i imię:
Gospodyni Wiejska.
Tytuł:
Pismo illustrowane dla kobiet poświęcone gospodarstwu domowemu obejmujące Gospodarstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Ogrodnictwo, Pszczolnictwo, Jedwabnictwo i wszelkie gałęzie wchodzące w zakres zajęć kobiecych. (Wychodzi dwa razy na miesiąc).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, redaktor odpowiedzialny i wydawca Józef Lipiński, druk. A. Ginsa (od nru 13 z r. 1879: druk. J. Noskowskiego), rok I: 1877 (nr 1 z 20 XII 1876/1 I 1877) — rok V: 1881 (ostatni nr 10 z 15/27 V),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 384, 4 nl.; 378, 6 nl.; 376, 6 nl.; 376, 6 nl; 160; prenum. roczna rsr. 6, pojedynczy nr kop. 25. Współred. był Zygmunt Jaroszewski. Pisali tu m. in.: Ksawera Chojecka; Tomasz Dangel; Ant. Donhaiser; Julia Dydyńska; Gabriela Frey; Michał Girdwoyń; Baltazar Grabowski; E. Jankowski; Zygmunt Jaroszewski; Jan Jeleński; J. L. Kaczkowski; Wanda Komorowska; Władysław Kossowski; Paweł Kur; A. Kwiatkowski; Maria Łaszczyńska; Paulina Neymann; M. Nowicki; Jadwiga Ochorowicz; Wiktoria Pągowska; Malwina Pieńkowska; Antoni Popiel; M. Przanowska; Z. Rokosowska; Bronisław Ryx; Aniela Rzowiewska; A. Sochacki; Z. A. Szaniawski; P. Szumlańska; Józefa Wiśniewska; Maria Benigna Wiśniewska. C. d. pt. Gospodyni Miejska i Wiejska (ob.). Nar. — Pozn.TPN — Warsz.Un.
Całość:
Gospodyni Wiejska.
Pismo illustrowane dla kobiet poświęcone gospodarstwu domowemu obejmujące Gospodarstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Ogrodnictwo, Pszczolnictwo, Jedwabnictwo i wszelkie gałęzie wchodzące w zakres zajęć kobiecych. (Wychodzi dwa razy na miesiąc).
Warszawa, redaktor odpowiedzialny i wydawca Józef Lipiński, druk. A. Ginsa (od nru 13 z r. 1879: druk. J. Noskowskiego), rok I: 1877 (nr 1 z 20 XII 1876/1 I 1877) — rok V: 1881 (ostatni nr 10 z 15/27 V),
w 4ce, str. 384, 4 nl.; 378, 6 nl.; 376, 6 nl.; 376, 6 nl; 160; prenum. roczna rsr. 6, pojedynczy nr kop. 25.
Współred. był Zygmunt Jaroszewski.
Pisali tu m. in.: Ksawera Chojecka; Tomasz Dangel; Ant. Donhaiser; Julia Dydyńska; Gabriela Frey; Michał Girdwoyń; Baltazar Grabowski; E. Jankowski; Zygmunt Jaroszewski; Jan Jeleński; J. L. Kaczkowski; Wanda Komorowska; Władysław Kossowski; Paweł Kur; A. Kwiatkowski; Maria Łaszczyńska; Paulina Neymann; M. Nowicki; Jadwiga Ochorowicz; Wiktoria Pągowska; Malwina Pieńkowska; Antoni Popiel; M. Przanowska; Z. Rokosowska; Bronisław Ryx; Aniela Rzowiewska; A. Sochacki; Z. A. Szaniawski; P. Szumlańska; Józefa Wiśniewska; Maria Benigna Wiśniewska.
C. d. pt. Gospodyni Miejska i Wiejska (ob.).
Nar. — Pozn.TPN — Warsz.Un.