Nazwisko i imię:
Gospodarz (Jak może) wiejski.
Tytuł:
Jak może Gospodarz wiejski poznać konie na nosaciznę (smarkociznę) i tylczak chore? Jak powinien obchodzić się z końmi na początku parchów i zołzów, aby zapobiedz rozszerzeniu się pierwszych, albo pogorszeniu się drugich, zawczasu? na rozkaz królewsko-pruskiéj Regencyi wrocławskiéj w Szląsku, dla nauki gospodarzy wiejskich rozwiązane zapytania.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1809,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 16, złp. 1. Pozn.TPN
Całość:
Gospodarz (Jak może) wiejski.
Jak może Gospodarz wiejski poznać konie na nosaciznę (smarkociznę) i tylczak chore? Jak powinien obchodzić się z końmi na początku parchów i zołzów, aby zapobiedz rozszerzeniu się pierwszych, albo pogorszeniu się drugich, zawczasu? na rozkaz królewsko-pruskiéj Regencyi wrocławskiéj w Szląsku, dla nauki gospodarzy wiejskich rozwiązane zapytania.
Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1809,
w 4ce, str. 16, złp. 1.
Pozn.TPN