Nazwisko i imię:
Głosy Kościelne.
Tytuł:
Organ katolickiego duchowieństwa.
Miejsce i rok wydania:
Łódź, 1889.
Całość:
Głosy Kościelne.
Organ katolickiego duchowieństwa.
Łódź, 1889.