Nazwisko i imię:
Girdwoyń Michał (1841—1924).
Tytuł:
Część pierwsza. Budowa ulów. Część druga. Narzędzia pszczolnicze. Część III. Ustrój ciała pszczolego.
Miejsce i rok wydania:
Żabikowo pod Poznaniem, 1872,
Opis/komentarz:
fol., kart 4 nl., 18, 1 nl., litografowane. (Wyszło pod nazwiskiem Michał Girdwojń). Dedykowane przez autora gronu nauczycielskiemu i towarzyszom szkolnym Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie. Jag. — Pozn.TPN — Pozn.Un.
Całość:
Girdwoyń Michał (1841—1924).
Część pierwsza. Budowa ulów. Część druga. Narzędzia pszczolnicze. Część III. Ustrój ciała pszczolego.
Żabikowo pod Poznaniem, 1872,
fol., kart 4 nl., 18, 1 nl., litografowane. (Wyszło pod nazwiskiem Michał Girdwojń).
Dedykowane przez autora gronu nauczycielskiemu i towarzyszom szkolnym Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie.
Jag. — Pozn.TPN — Pozn.Un.