Nazwisko i imię:
Gillet (pani, nauczycielka w Londynie).
Tytuł:
Cent pensées d'une Jeune Anglaise, publiées en Français et en Polonois. On y a joint des Mélanges, des Apologues moraux, et une Description allégorique du Voyage d'un Jeune Homme au Pays du Bonheur. Avec Carte et Figure. Seconde Edition. Sto mysli Młodey Angielki wydane w ięzyku Francuzkim i Polskim. Z przydatkiem, rożnego zbioru apologiiow moralnych, i opisu allegorycznego podroży, młodego człowieka w kraiach szczęścia. Z Kartą i Figurami. Wydanie Drugie.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna drukarza i księgarza, 1804,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. XV, 16—163, 21 nl., plan 1, tabl. 2. Po francusku i po polsku. Ossol. — toż. Wydanie Drugie. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna drukarza i księgarza, 1805, w 12ce, str. XV, 2 nl., 18—145, 10 nl., ryc. 1 i karta sztych., złp. 3. Jag. — Ossol. — toż. Wydanie Trzecie. Tamże, 1817, w 12ce, str. XV, 2 nl., 18—145, 10 nl., rycin 2 i karta sztych. Jag. — toż, z mappą i dwiema rycinami. Wydanie czwarte. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1821, w 12ce, str. XV, 2 nl., 18—145, 5 nl., złp. 5. Nar.
Całość:
Gillet (pani, nauczycielka w Londynie).
Cent pensées d'une Jeune Anglaise, publiées en Français et en Polonois. On y a joint des Mélanges, des Apologues moraux, et une Description allégorique du Voyage d'un Jeune Homme au Pays du Bonheur. Avec Carte et Figure. Seconde Edition. Sto mysli Młodey Angielki wydane w ięzyku Francuzkim i Polskim. Z przydatkiem, rożnego zbioru apologiiow moralnych, i opisu allegorycznego podroży, młodego człowieka w kraiach szczęścia. Z Kartą i Figurami. Wydanie Drugie.
Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna drukarza i księgarza, 1804,
w 16ce, str. XV, 16—163, 21 nl., plan 1, tabl. 2.
Po francusku i po polsku.
Ossol.
— toż. Wydanie Drugie. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna drukarza i księgarza, 1805, w 12ce, str. XV, 2 nl., 18—145, 10 nl., ryc. 1 i karta sztych., złp. 3.
Jag. — Ossol.
— toż. Wydanie Trzecie. Tamże, 1817, w 12ce, str. XV, 2 nl., 18—145, 10 nl., rycin 2 i karta sztych.
Jag.
— toż, z mappą i dwiema rycinami. Wydanie czwarte. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1821, w 12ce, str. XV, 2 nl., 18—145, 5 nl., złp. 5.
Nar.