Nazwisko i imię:
Gieskiet S.
Tytuł:
Wojennyja diejstwija w carstwie polskom w 1863 godu. Naczało wozstanija, Janwar', Fiewral i pierwaja połowina Marta. Sostawił... pod riedakcyjej gienierał-lejtienanta Puzyriewskago.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, M. Orgelbrand, Artisticzeskaja Tipografija Saturnina Sikorskago, 1894,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., III, 1 nl., 401,1 nl., IV, z atlasem (52 planów), rub. 4.50. Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Tor.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Gieskiet S.
Wojennyja diejstwija w carstwie polskom w 1863 godu. Naczało wozstanija, Janwar', Fiewral i pierwaja połowina Marta.
Sostawił... pod riedakcyjej gienierał-lejtienanta Puzyriewskago.
Warszawa, M. Orgelbrand, Artisticzeskaja Tipografija Saturnina Sikorskago, 1894,
w 8ce, str. 4 nl., III, 1 nl., 401,1 nl., IV, z atlasem (52 planów), rub. 4.50.
Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Tor.Un. — Warsz.Un.