Nazwisko i imię:
Ezop (w VI wieku przed Chr.).
Tytuł:
Bajki, poprzedzone krótkim opisem życia tegoż, z sensem moralnym czterowierszowym po każdej bayce. Nowe wydanie z rycinami ilumin.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, u Wilh.
Opis/komentarz:
Bogumiła Korna, 1821, w 12ce, str. 312, złp. 7. Ossol. — toż. Tamże, 1829, złp. 6.
Całość:
Ezop (w VI wieku przed Chr.).
Bajki, poprzedzone krótkim opisem życia tegoż, z sensem moralnym czterowierszowym po każdej bayce. Nowe wydanie z rycinami ilumin.
Wrocław, u Wilh.
Bogumiła Korna, 1821, w 12ce, str. 312, złp. 7.
Ossol.
— toż. Tamże, 1829, złp. 6.