Nazwisko i imię:
Eutropius (4 wiek po Chr.).
Tytuł:
Breviarium historiae romanae. Z uwagami historycznemi i grammatykalnemi, oraz słowniczkiem objaśniającym ważnieysze wyrazy do tłumaczenia. Dla użytku szkolney młodzieży przez Edwarda Walentego Kainkę. (Biblioteka Klasyczna Autorów Łacińskich).
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1822,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. XVIII, 224, z dołączoną wiadomością o życiu autora, złp. 1 gr. 15. Czart. — Jag. — Nar. — Ossol.
Całość:
Eutropius (4 wiek po Chr.).
Breviarium historiae romanae. Z uwagami historycznemi i grammatykalnemi, oraz słowniczkiem objaśniającym ważnieysze wyrazy do tłumaczenia. Dla użytku szkolney młodzieży przez Edwarda Walentego Kainkę. (Biblioteka Klasyczna Autorów Łacińskich).
Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1822,
w 8ce, str. XVIII, 224, z dołączoną wiadomością o życiu autora, złp. 1 gr. 15.
Czart. — Jag. — Nar. — Ossol.