Nazwisko i imię:
Elzenberg (Elsenberg) Jakub (1820?—1886).
Tytuł:
Przewodnik religijny dla młodzieży wyznania Mojżeszowego.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, S. Orgelbrand, 1863,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 70, II, kop. 20. Ob. także wyżej Droga wiary... (1863).
Całość:
Elzenberg (Elsenberg) Jakub (1820?—1886).
Przewodnik religijny dla młodzieży wyznania Mojżeszowego.
Warszawa, S. Orgelbrand, 1863,
w 8ce, str. 70, II, kop. 20.
Ob. także wyżej Droga wiary... (1863).