Nazwisko i imię:
Elzenberg (Elsenberg) Jakub (1820?—1886).
Tytuł:
Biblioteczka popularna dla klasy rzemieślniczej.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, S. Orgelbranda Synowie, 1873.
Opis/komentarz:
Zeszyt po 71/2 kop. Zapowiedziane.
Całość:
Elzenberg (Elsenberg) Jakub (1820?—1886).
Biblioteczka popularna dla klasy rzemieślniczej.
Warszawa, S. Orgelbranda Synowie, 1873.
Zeszyt po 71/2 kop.
Zapowiedziane.