Nazwisko i imię:
Elkana J. M.
Tytuł:
Nauka czytania języków polskiego i niemieckiego, podług najnowszej metody ułożona.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Dietrichowej, 1843,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 95, złp. 1 gr. 10. — toż. Tamże, 1844, w 12ce, str. 95. — toż. Tamże, 1849. — toż, 2gie poprawne wydanie. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1851, w 8ce, str. 98. — toż, wydanie 3cie. Tamże, 1858, w 8ce, str. 96.
Całość:
Elkana J. M.
Nauka czytania języków polskiego i niemieckiego, podług najnowszej metody ułożona.
Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Dietrichowej, 1843,
w 12ce, str. 95, złp. 1 gr. 10.
— toż. Tamże, 1844, w 12ce, str. 95.
— toż. Tamże, 1849.
— toż, 2gie poprawne wydanie. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1851, w 8ce, str. 98.
— toż, wydanie 3cie. Tamże, 1858, w 8ce, str. 96.