Nazwisko i imię:
Elkana J. M.
Tytuł:
Nowa metoda nauczenia się łatwym sposobem pierwszych zasad języków: polskiego, francuskiego i niemieckiego dla młodzieży praktycznie wyłożona w wokabułach, rozmowach i przykładach. Część I. Wydanie I.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, S. H. Merzbach, 1832 (u Rafalskiego podany rok 1834),
Opis/komentarz:
w 12ce, złp. 3 gr. 15. — toż, wydanie 2gie. Warszawa, 1836, w 12ce, złp. 8. — toż. Trzecia poprawna edycja. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. J. Węckiego, 1836, w 12ce, str. 8 nl., 144, 2 nl. (Anonimowo). Warsz.Un. — toż. Czwarta poprawna edycja. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. Maksymiliana Chmielewskiego, 1838, w 12ce, str. 8 nl., 144, 4 nl. (Anonimowo). Warsz.Un. — toż, wydanie 5te. Cz. I. 184.? — toż. Szóste wydanie zupełnie przerobione i dodaniem niezbędnych prawideł prozodii pomnożone. Warszawa, nakł. S.H. Merzbacha, druk. pod firmą Maksymiliana Chmielewskiego, 1843, w 12ce, str. 10 nl., 165, 5 nl. Warsz.Un. — toż, z dodaniem niezbędnych prawideł prozodyi. Wydanie 7me poprawione i pomnożone. Warszawa, 1845, w 4ce, str. 6 nl., 164, 2 nl., złp. 3 gr. 15. Ossol. — toż. Ósme wydanie poprawione i pomnożone. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, 1848, w 12ce, str. 10 nl., 164, 4 nl. Jag. — Gdańsk — toż. Dziewiąte wydanie poprawione i pomnożone. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. J. Ungra, 1855, w 12ce, str. 208, 2 nl. Ossol. — toż, w wokabułach, rozmowach, i przykładach. Z dodaniem niezbędnych prawideł prozodyi. Dziesiąte wydanie poprawione i pomnożone. Warszawa, nakł. Księgarni J. Błaszkowskiego, druk. Aleksandra Ginsa, 1869, w 8ce, str. 2 nl., 212, kop. 52 1/2. (Anonimowo). Warsz.Un.
Całość:
Elkana J. M.
Nowa metoda nauczenia się łatwym sposobem pierwszych zasad języków: polskiego, francuskiego i niemieckiego dla młodzieży praktycznie wyłożona w wokabułach, rozmowach i przykładach. Część I. Wydanie I.
Warszawa, S. H. Merzbach, 1832 (u Rafalskiego podany rok 1834),
w 12ce, złp. 3 gr. 15.
— toż, wydanie 2gie. Warszawa, 1836, w 12ce, złp. 8.
— toż. Trzecia poprawna edycja. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. J. Węckiego, 1836, w 12ce, str. 8 nl., 144, 2 nl. (Anonimowo).
Warsz.Un.
— toż. Czwarta poprawna edycja. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. Maksymiliana Chmielewskiego, 1838, w 12ce, str. 8 nl., 144, 4 nl. (Anonimowo).
Warsz.Un.
— toż, wydanie 5te. Cz. I. 184.?
— toż. Szóste wydanie zupełnie przerobione i dodaniem niezbędnych prawideł prozodii pomnożone. Warszawa, nakł. S.H. Merzbacha, druk. pod firmą Maksymiliana Chmielewskiego, 1843, w 12ce, str. 10 nl., 165, 5 nl.
Warsz.Un.
— toż, z dodaniem niezbędnych prawideł prozodyi. Wydanie 7me poprawione i pomnożone. Warszawa, 1845, w 4ce, str. 6 nl., 164, 2 nl., złp. 3 gr. 15.
Ossol.
— toż. Ósme wydanie poprawione i pomnożone. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, 1848, w 12ce, str. 10 nl., 164, 4 nl.
Jag. — Gdańsk
— toż. Dziewiąte wydanie poprawione i pomnożone. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. J. Ungra, 1855, w 12ce, str. 208, 2 nl.
Ossol.
— toż, w wokabułach, rozmowach, i przykładach. Z dodaniem niezbędnych prawideł prozodyi. Dziesiąte wydanie poprawione i pomnożone. Warszawa, nakł. Księgarni J. Błaszkowskiego, druk. Aleksandra Ginsa, 1869, w 8ce, str. 2 nl., 212, kop. 52 1/2. (Anonimowo).
Warsz.Un.