Nazwisko i imię:
Elementarz.
Tytuł:
Nowy Elementarz polski, zawierający różne do pojęcia dzieci stosowne wiadomości, powieści i nauki moralne, wypisy z historyi naturalnej i wiersze wyborne z celniejszych autorów ojczystych, z obrazkami kolorowanemi. Wydanie 2gie poprawne.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1808,
Opis/komentarz:
w 8ce, rub. 2. (Jerzy Sam. Bandtkie przerobił z Mewiusa). Ob. wyżej Elementarz (Nowy) Polski z obrazkami (1803). — toż. Z Obrazkami. Wydanie trzecie zupełnie poprawne. Tamże, 1824, w 8ce, str. 4 nl., 160, tabl. 9. (Jerzy Samuel Bandtkie przerobił z Mewiusa). Jag.
Całość:
Elementarz.
Nowy Elementarz polski, zawierający różne do pojęcia dzieci stosowne wiadomości, powieści i nauki moralne, wypisy z historyi naturalnej i wiersze wyborne z celniejszych autorów ojczystych, z obrazkami kolorowanemi. Wydanie 2gie poprawne.
Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1808,
w 8ce, rub. 2. (Jerzy Sam. Bandtkie przerobił z Mewiusa).
Ob. wyżej Elementarz (Nowy) Polski z obrazkami (1803).
— toż. Z Obrazkami. Wydanie trzecie zupełnie poprawne. Tamże, 1824, w 8ce, str. 4 nl., 160, tabl. 9. (Jerzy Samuel Bandtkie przerobił z Mewiusa).
Jag.