Nazwisko i imię:
Echo.
Tytuł:
(Dziennik).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, redaktor Zygmunt Sarnecki (od nru 246 r. 1878 redaktorowie i wydawcy Zygm. Sarnecki i Jan Noskowski, od nru 70 r. 1881 redaktor Zygm. Sarnecki, wydawcy: Zygm. Sarnecki i spadkobiercy po Janie Noskowskim, od nru 197 tegoż roku redaktor i wydawca Piotr Noskowski, od nru 203 tegoż roku wydawcy: Piotr Noskowski i spadkobiercy po Janie Noskowskim), druk. Jana Noskowskiego (od nru 244 r. 1881: druk. Noskowskiego), rok I: 1877 (nr 1 z 2 I) — rok VII: 1883 (nr ostatni 290 z 31 XII),
Opis/komentarz:
fol., pojedynczy nr liczy przeciętnie stron 8 (od nru 37 r. 1879 — str. 4), co sobotę (czy stale?) dołączano 4 strony zawierające przeważnie materiał beletrystyczny. Prenumerata roczna rsr. 6, pojedynczy nr kop. 5. W okresie trudnym do ustalenia (ale na pewno w r. 1882) dołączany był osobny „Dodatek Echa” w mniejszym formacie i z własną numeracją zachowany w jednym numerze. Sekretarzem red. był Władysław Noskowski. Pisali tu m. in.: Bruno Abakanowicz (1877 nr 84, 118 i n” 1878 nr 8 i n., 160 i n.); Bron. Abramowicz (1879 nr 262); Adamowicz (1881 nr 215, 221, 241, 251, 1882 nr 53, 69); Agricola (1882 nr 170); Alfa Omega (od nru 15 w r. 1877); Antoniusz (1879 od nru 71); Argus (od nru 25 w r. 1882); Adam Asnyk (1877 nr 148, 208, 226, 261, 277 i n., 1878 nr 264, 265, 269, 284, 1879 nr 77, 136, 181, 193, 258, 271, 283, 1880 nr 68); Bogumił Aspis (1879 nr 149, 1880 nr 145 i n., 164 ?, 243 i n., 259?, 289 i n.); Asturus (1881 nr 243, 250, 262 i n., 277, 290, 1882 nr 1, 6); Juliusz Au (1879 nr 145 i wcześniej); Augur (1882); Ant. Auleitner (1881 nr 271); Aureli (od nru 142 w r. 1879); Mich. Bałucki (1880 nr 218 i n.); Jan Banzemer (od nru 58 w r. 1877); Maria Bartus (1877 nr 170, 1878 nr 121, 1881 nr 4, 122); Ant. Białecki (1877 nr 89, 1880 nr 45 i n., 117 i n., 132, 280, 286, 287); Adolf Biesiekierski (od nru 228 w r. 1877); Konrad Sieciech-Bilczyński (1881 nr 125 i n.); Leon Bohdanowicz (1880 nr 95); Marcin Bończa z Woli (1877 nr 6, 13); Ł. Borzewski (1879 nr 20, 1882 nr 240); Aleks. Bossakiewicz (1880 nr 19); Cz. Brona (od nru 41 w r. 1879); Karol Broski (1881 nr 168); Feliks Brzozowski (1879 nr 239, 264); Karol Brzozowski (1880 nr 191); G. Bykowska (1877 nr 245); Piotr Jaxa Bykowski (od nru 74 w r. 1878); Campo (od nru 82 w r. 1882); Hen. Cederbaum (1883 nr 13); Winc. Chełmiński (jako Korwin, 1883 nr 135—136); Stef. Chłędowska (jako Z. D., 1882 nr 58, 61); Julian Paweł Chmielowski (1880 nr 11); Wład. Chodecki (od nru 123 w r. 1880); Ig. Chodorowicz (od nru 214 w r. 1879); Juliusz Chodorowicz (1881 nr 261, 1883 nr 153 i n.); Teodor Jeske Choiński (1882 nr 241 i n., 275 i n., 1883 nr 113 i n. ?); Mat. Cholewa (1877 od nru 145); Wład. Chomentowski (lub Chomętowski od nru 69 w r. 1877); Chrząszcz (od nru 24 w r. 1877); Michał Chyliński (od nru 274 w r. 1878); Zyg. Cieszkowski (1880 nr 292 i n., 1881 nr 2); Cz. Ciołek (1878 nr 167); Tad. Ciołek (1878 nr 290, 1879 nr 19 i n.); J. Ad. Cohn (od nru 26 w r. 1878); Stefan Cybulski (w latach 1879 lub 1880?); Wiktor Czajewski (1879 nr 109); Czantyr (od nru 249 w r. 1881); Wład. Czarnoziemski (1881 nr 18); Witold Czeczot (1880 nr 74 i n.); Gustaw Czernicki; Wład. Czerwieński (1877 nr 8); Piotr Czupurny (1877 nr 213 i n.); Leon Ćwiek (1877 nr 48, 61); Lucyna Ćwierczakiewicz (1877 nr 231, 1882 nr 108); Adam Bol. Danielewicz (1877); Ig. Danielewski (od nru 69 w r. 1880); Aleks. Darewski (1881 nr 195, 198, 214, 239, 240, 1882 nr 6); Ludwik Dębicki (jako L. D., 1882 nr 249); Szymon Dickstein (? jako Jan Młot, 1877 nr 21, 37—8); Kaz. Dobiecki (1878 nr 147, 150, 167, 1879 nr 230); Józefa ze Śmigielskich Dobieszewska (1877 nr 90 i n.); Zyg. Dobieszewski (1878 nr 256, 1879 nr 50, 80, 1881 nr 100); F. (lub A.) Dola (1879 nr 244 i n., 1880 nr 15 i n., 1881 nr 61, 129, 218, 220); Julian Doliwa (1880 nr 196, 199); Domator (od nru 285 w r. 1878); Ig. Dominik (1877 nr 266, 275, 1878 nr 9, 34); Ksaw. Dominik (1877 nr 240, 253); Don Kiszot (1877 nr 166 i n.); Stan. Dorożyński (1879 nr 130); W. Dorski (1878 nr 98); Ig. Doszyński lub Donoszyński (1877 nr 12, 21, 36); Leon Doświadczyński (1877 nr 35); Dowgiełło (1877 nr 2); Sew. Duchińska (1882 nr 65); Dukat Holenderski (1877 nr 29, 47, 103); Adolf Dygasiński (? jako Alf, 1880 nr 26); Dymek (1877 nr 105, 236); Miecz. Dzikowski (1877 nr 7, 14); a. Dzwonkowski (1883 nr 235); Feliks Ehrenfeucht (od nru 159 w r. 1882); Hen. Elzenberg; Bol. Erzepki (1883 nr 33); Felicjan Faleński; Faustyn (1881 nr 272, 1882 nr 73 i n.); Feraryusz (od nru 67 w r. 1882); Figaro (1879 nr 254, 266 i n.); Jan Aleks. Fredro (1878 nr 129 i n.); K. M. Gall... (1878 nr 233); Gamma-Delta (od nr 214 w r. 1878); Zdz. Garbowiecki (1882 nr 20 i n.); Marian Gawalewicz (1880 nr 81, 92 i n.); ks. Ant. Gąsiorowski (1883 nr 170 i n.); Ag. Giller (1881 nr 262); Mich. Glinka (od nru 44 w r. 1877); Franc. Gliński (1877 nr 110, 139); Zyg. Gloger (od nru 181 w r. 1877); Celina z Wołowskich Gładkowska (1883 nr 277—9, 289 i n.); Jan Gnatowski (1880 nr 124 i n., 132, 270 i n.); Piotr Godziemba (1877 nr 17, 20, 31); Jakub Goldszmit (od nru 13 w r. 1877); Ig. Gołębiowski (1883 nr 282 i n.); Wład. Gołębiowski (1879 nr 261); Wiktor Gomulicki (1877 nr 70, 156); Jar. Górowski (1878 nr 241); J. J. Gostecki (1879 nr 176); ks. Wład. Gościniecki (1882 nr 212); Jan Gozdawa (1877 nr 260, 1881 nr 123); Bron. Grabowski (1877 nr 222 i n., 1882 nr 88, 267, 1883 nr 115 i n.); Adam Grąbczewski (1877 nr 213, 1879 nr 1); Jan Kanty Gregorowicz (1879 nr 253 i n., 1880 nr 204, 1881 nr 115); Stan. Grudziński; Artur Gruszecki (od nru 156 w r. 1878); Józ. Grzywiński (1880 nr 45); ks. W. Gurzyński (1881 nr 268, 1882 nr 155); Alexy Hempel (1878 nr 245, 1881 nr 110); K. Hoffman (1880 nr 10); Waleria Hryniewska (1882 nr 39, wcz. i n.); Impar (1877 nr 189); Iró (korespondent z Budapesztu 1879 nr 62); Wład. Iżycki (1880 nr 128); A. Jabłonowski (1878 nr 41 i n.); ks. F. Jaczewski (1881 nr 45); Kalikst Jagmin (1882 nr 18); Jago z Paryża (1880 nr 133); Jakub znad Soży (1881 nr 240); Janek ze Żmujdzi (1877 nr 179); Józ. Janina (1877 nr 59); Cz. Jankowski (1881 nr 257 i n., 1882 nr 21); Ludwik Janowski (1879 nr 131); Jan Jarmutowski (1883 nr 192); K. J. Jasiński (1878 nr 76); Roman Jasiński (1877 nr 283 i n.); Stan. Jastrzębczyk (1877 nr 81, 164); Edmund Jastrzębiec (1879 nr 10); Ig. Jastrzębiec (od nru 82 w r. 1879); Ludomił Jastrzębowski (1878 nr 21, 1881 nr 88 i n., 270, 272, 1882 nr 61); Hier. Jastrzębowski (1877 nr 41, 109); Wiktor Jastrzębski (1879 nr 49, 238); Józ. Jaworski; Roman Jaworski (od nru 236 w r. 1880); Wac. Jaxa (1879 nr 197); Jan Jeleński (1880 nr 49, 284, 1882 nr 195); Jan Jerzow (1882 nr 112, 1883 nr 26); Feliks Jeziorański (1877 nr 70, 1879 nr 31 i n., 69, 1880 nr 113 i n., 1881 nr 178 i n.); Junius Spectator (od nru 40 w r. 1877); Jussuf (lub Jussóv, 1877 nr 190, 1878 nr 188, 1879 nr 149, 220); A. Kaliski (1879 nr 21); Elż. Maria Kamińska (1877 nr 266, 284); F. Kamiński (1882 nr 136); Karaś (1882 nr 250); Ksaw. Karasiński (1877 nr 41): F. Karwowski (1881 nr 270); Hip. Kieszczyński (1877 nr 4, 12); Kłos (od nru 68 w r. 1877); Fr. Komierowski (1882 nr 161); Jan Komierowski (1879 nr 63); ks. Adam Konaszewicz (1881 nr 208); Maria Konopnicka (1878 nr 179 i n.); Stan. Konwicki (od nru 100 w r. 1877); M. Korab (od nru 174 w r. 1877); Korczak (1881 nr 81); M. Korewa (1880 nr 129); Natan Korngold (1882 nr 181); Juliusz Korwin; Leon Korwin (1880 nr 177); Zenon Korwin (od nru 78 w r. 1878); Koryzna (od nru 115 w r. 1878); Stan. Kossakowski (1880 nr 104); Józ. Kościelski (1879 nr 7 i n.); Witalis Kotkiewicz (1881 nr 195, 206, 216, 231, 1883 nr 11); F. Kowalski (od nru 50 w r. 1877); W. Kowalski (1877 nr 4); Kornel Kozłowski (1882 nr 209); inż. Kraczkiewicz (1878 nr 227); Hubert Krasiński (1880 nr 275, 1881 nr 1); Józ. Ig. Kraszewski; Kaj. Kraszewski (1877 nr 94 i n., 286 i n., 1878 nr 1 i n., 1879 nr 204 i n., 1880 nr 44, 79 i n., 202, 1881 nr 131 i n., 234, 1883 nr 68, 80 i n.); Rob. Krotoszyński (1879 nr 204); Krifos (od nru 189 w r. 1883); Stefan Kruk (od nru 252 w r. 1878); Edmund Krzymuski (1878 nr 13, 1881 nr 65, 1882 nr 163); Wład. Książek (1880 nr 29 i n., 180 i n.); Kuba znad Buga (1881 nr 222); Hier. Kuczalski (od nru 5 w r. 1877); Stef. Kuczyński (1877 nr 183, 190, 1879 nr 37); Anastazy Kwiryn (1877 nr 8); Laryssa (1882 nr 17, wcz. i n.); Jerzy Laskarys (? jako Omega, Omikron, 1878 nr 156, 239, 1880 nr 240, 1881 nr 163, 1882 nr 271, 1883 nr 6, 57); Latarnik (1881 nr 252, 258, 269, 1882 nr 9); Bernard Lauterbach (1879 nr 256); Lawrance (pseudonim Polaka? 1877 nr 78); A. Lebedeano (korespondent z Bukaresztu — od nru 145 w r. 1879); L. Leja (1878 nr 134); S. Lejzerowicz (1879 nr 38); K. Leszczyc (od nr 62 w r. 1877); Bron. Leśniewska (1882 nr 98); Gustaw Lewestam (1879 nr 23); Ligman (1882 nr 237); E. Lipnicki (1878 nr 149); ks. Bol. Lisiecki (1879 nr 268); Lorenzo (1879 nr 80 i n.); Marek Lubicz (1878 nr 215, 1879 nr 122, 1881 nr 109); Luceński (1881 nr 241); Łagisza (1881 nr 16 i n., 71 i n.); Julian Łapicki (od r. 1878); Marcin Łaszcz (od nru 16 w r. 1877); Kalas. Łata (1883 nr 94); Józ. Łepkowski (1878 nr 214, 1880 nr 191, 213, 1881 nr 225); Bol. Łodzia (1877 nr 144, 1879 nr 12); Bron. Łodzia (1877 nr 83); Prometeusz Łodzia (1877 nr 30, 38, 46); Łodzia z Bnina (1880 nr 104); Bol. Łopaciński (1877 nr 68, 90); dr Łuczkiewicz (1877 nr 6, 54, 137); Stefania Łuczycka (1880 nr 248); Łukawita (1879 nr 104); Kaz. Łuniewski (od nru 137 w r. 1878); Jadw. Łuszczewska (1879 nr 7, 1880 nr 111, 1881 nr 10); Boi. Maciejowski (1883 nr 88 i n., 269); Ign. Maciejowski (1878 nr 89 i n., 1880 nr 17 i n.); Aleks. Makowiecki (1880 nr 65 i n., 220); Marcin z Błonia (od r. 1880); F. Marco (1877 nr 114); Marek z Zielonego Placu (1877 nr 1, 3, 10, 17); W. Maringe (1880 nr 90, 140); Waleria Marrené (1877 nr 99 i n., 1878 nr 81 i n., 1881 nr 224 i n., 269, 1882 nr 5 1 n., 255); F. K. Martynowski (1883 nr 140); Maryusz (1877 nr 29, 68); Masław (od nru 177 w r. 1877); Bron. Mayzel; Mazur (1877 nr 60, 74, 249, 1878 nr 155, 228); Stan. Mazurek (1881 nr 204); Merkury; Aleks. Messyng (1883 nr 165 i n., 246, 290); Metronom (od nru 101 w r. 1877); Ant. Michałowski (1880 nr 174); Juliusz Mien (od nru 20 w r. 1878); W. Mikuliński (od nru 167 w r. 1877); J. Mikulski (1881 nr 241); Albert Mohra lub Mora (od nru 5 w r. 1878); Leon Mohra (1880 nr 69); A. Moldenhawer (od nru 213 w r. 1877); A. Morzycki (1878 nr 76 i n.); Adolf Mostowski (1877 nr 14, 38, 73, 164, 254, 1878 nr 10, 47); ks. Ant. Moszyński (1882 nr 66 i n.); Nadwiślanin (od nru 221 w r. 1877); Edmund Naganowski (? jako E. Działosz od nru 106 w r. 1880); Jan Chryz. Nałęcz; S. Nałęcz (1882 nr 52); W. Nemo (1878 nr 268, 1882 nr 58); A. Niemirowski (od nru 32 w r. 1878); Ludwik Niemojowski (1882 nr 19, 78); H. Niewiadomski (1883 nr 105 i n., 232 i n.); Florentyna Niewiarowska (1877 nr 76 i n. ?, 1878 nr 40, 86, 1879 nr 246, 1880 nr 247, 1881 nr 181); Aleks. Niewiarowski; Hen. Niwrok (1877 nr 28); Witold Noskowski; Wład. Noskowski; Leon Nowak (od nru 127 w r. 1881); Józ. Nowe (1877 nr 69); ks. M. Nowodworski (1881 nr 167); Z. Nowiniarski (lub Nowowiniarski, 1877 nr 6, 35, 107); Feliks Ochimowski; Odrowąż (1877 nr 90, 1881 nr 262); Ant. Edw. Odyniec (1877 nr 153, 1878 nr 37, 1879 nr 3, 18); Wład. Olendzki; Optymista (od nru 14 w r. 1882); Ant. Orłowski (? jako Fortunio od nru 232 r. 1877); Stan. Ornowski (od nru 5 w r. 1877); Eliza Orzeszkowa (1877 nr 102, 178 i n.); ks. Józ. Osiecki (1882 nr 203); Aleks. Ostoja (1882 nr 43); W. Ostoja (1880 nr 101 i n.); Jan Ostroróg (od nru 88 w r. 1877); Hel. z Boguskich Pajzderska (od nru 44 w r. 1879); Miecz. Pawlikowski; S. H. Pełtyn (lub Peltyn, 1878 nr 27, 1880 nr 192); Adolf Peretz; Fl. Petrycy (1877 nr 114, 1878 nr 54, 92); Pictor (1880 nr 120); Ant. Pietkiewicz (1881 nr 159 i n.); ks. Ant. Piliczowski (1880 nr 227); J. K. Corvin Piotrowski (1880 nr 19); Wł. Adam Piotrowski (1879 nr 292 i n., 1880 nr 9 i n.); Mich. Plater (1879 nr 42); Plomba (1881 nr 265); Jerzy Pobóg (1880 nr 266 i od nru 20 w r. 1881); K. Pobóg (1880 nr 134 i n.); B. Podkowa (1877 nr 1); Podlasiak (od nru 120 w r. 1877); ks. Ig. Polkowski (1881 nr 66); Roman Korwin Popławski (1880 nr 25); Wład. Poraj (1878 nr 38 i n.); Karol Poŝepny (1877 nr 1); Witold Potkański (1878 nr 150, 1880 nr 164, 203); Ant. Prawdzic (od nru 25 w r. 1877); Z. Prawdzic (1882 nr 268); Primavera (1879 nr 49); Stan. K. Próchnik (od nru 211 w r. 1882); Prot (1877 nr 215); Przecisław (1881 nr 83, 91, 119, 138); Stan. Przyborowski (1877 nr 1, 6, 63, 96, 181, 213); Walery Przyborowski (od nru 241 w r. 1877); Zyg. Przybylski (1880 nr 183 i n.); Tom. Tyt. Pstrągowski (1880 nr 102); Puszczyk (1879 nr 13); Quaerens od nru 21 w r. 1877); Al. Rajchman (jako Mefisto, 1881 nr 51); inż. Rak (1877 nr 7); Wład. Rakowski (1881 nr 30); Winc. Rapacki (1883 nr 184 i n.); Zenon Rappaport (1877 nr 61); W. M. Rawicz; J. N. Rembertowski (1879 nr 49); Ant. Rembieliński (1880 nr 197 i n., 283, 1881 nr 163); Stan. Rewieński (1878 nr 21, 1882 nr 100 i n., 1883 nr 12, 23, 55); Rodosław (1881 nr 169, 1882 nr 175, 1883 nr 3); Rodziwonowicz (1881 nr 107); Rogacz (1877 nr 244); Karol Rogala (1878 nr 170); Klemens Rogala (od nru 112 w r. 1877); Jan Rogowski (1879 nr 77); J. J. Rola (1879 nr 176); Józ. Ant. Rolle (1881 nr 133); Z. Rouppert (1878 nr 148); Aleks. Stan. Rożniecki (1877 nr 2, 10, 26); Sanszo Panszo (1877 nr 187 i wcz.); Mik. Sarnecki (1881 nr 80 1883 nr 119); Zyg. Sarnecki; Saryusz (1877 nr 42); A. Sas (od nru 254 w r. 1881); Jan Scherzyk Doliwa (1878 nr 265 i n., 1879 nr 4 i n.); E. Sedlaczek (od nru 33 w r. 1883); Mik. Sewro (1880 nr 221); Stef. Sęp (1878 nr 238); Ig. Sieciński (1882 nr 52); Sigma (1881 nr 24); Leop. Sielawa (1881 nr 164 i n.); Eug. Skrodzki (1879 nr 82, 1880 nr 30 i n., 1881 nr 55, 1882 nr 36, 216, 1883 nr 289); Sławój (1877 nr 9); Zyg. Słupski (1879 nr 172 i n., 1881 nr 147 i n., 293); Adolf Smorczewski (1880 nr 23 i n., 115); Tad. Socha (1879 nr 40); Leon. Sowiński (od nru 125 w r. 1877); Soy (1877 nr 275); Sozyusz z Amfitryona (1879 nr 72); Hen. Starczyk (1881 nr 193, 195, 207, 1882 nr 3, 18, 118); Sokrates Starynkiewicz (1877 nr 8, 1882 nr 11); Rob. Starża (1881 nr 60, 140, 171); Maria Stecka (1877 nr 114): ks. Stecki (1883 nr 79); K. Stecki (1882 nr 156); Jerzy Tad. Stecki (od nru 88 w r. 1877); Feliks Stopelle (1882 nr 259, 1883 nr 10 i n.); Maur. Straszewski (1881 nr 34 i n.); Jan Sulatycki (1878 nr 234); Rob. Sulima (1877 nr 236, 1881 nr 145, wcz. i n.); Filip Sulimierski (1879 nr 268, 1880 nr 5); Faustyn Świderski (od nru 17 w r. 1877); Justyn Świderski (1877 nr 218); Jul. Ad. Święcicki (1877 nr 19, 59, 60); Jan Świenczyk (1879 nr 33, 1883 nr 274 i n.); Jan Swojaczek (1877 nr 212); Klemens Szaniawski; Witold Szaniawski (1878 nr 221); Jan Szczerba (1877 nr 284); A. Szczerbiec (1879 nr 228, 265); Szczęsny (1881 nr 181, 1882 nr 231 i n.); Zyg. Szeliga (od nru 252 w r. 1878); Julian Szenman (1877 nr 107); J. Szlezyngier (1877 nr 98, 1878 nr 3); Talis (1879 nr 245 i n.); Józ. Talko (1877 nr 114 i n.); Stan. Tarnowski (1878 nr 170); Julia Terpiłowska (1878 nr 102 i n.); Klemens Tomczek (1883 nr 89); Grzeg. Topór (1877 nr 5); Janko Toporek; ks. Wik. Trejdosiewicz (1883 nr 191); M. Trekil (od nru 21 w r. 1877); ks. W. Trella (1880 nr 50); Aniela Tripplin (od nru 178 w r. 1880); Aleks Trylski (1880 nr 214); Twardowski z Krzemionek (1877 nr 161); Veritas (1877 nr 56 i n.); Franc. Walczakiewicz (1881 nr 202); Aleks. Walicki (1879 nr 87, 212); F. Waliszewski (1880 nr 282 i n., 1881 nr 87, wcz. i n., 178 i n., 1882 nr 49 1 n.); Wareg (1881 nr 66 i n., 225, 1882 nr 72); Karol Warski (od nru 40 w r. 1877); W. S. Waszyński (1877 nr 114); Ed. Wawerkiewicz (1882 nr 85); A. M. Weinberg (1883 nr 8); Aleks. Wejnert (1878 nr 219, 233, 1879 nr 10, 130, 1880 nr 87 i n.); dr Weitzenblut (1877 nr 191); Weredyk; Wiarus (1881 nr 266); Zyg. Wielhorski (1880 nr 24 i n.); Wielkopolanin (od nru 147 w r. 1881); Jan Romuald Wiland (1879 nr 137, 1880 nr 7, 1883 nr 237, 248); Wilczan (1878 nr 113 i n., 124); A. Wilczyński (1877 nr 70 i n., 137 i n., 143,1878 nr 98 i n.): Roman Wilheem (1878 nr 280); Artur Wilkońskl (1880 nr 160); Józ. Winnicki (? jako Józef Sas, 1879 nr 69); Mik. Wisłocki (1883 nr 59, 238, 256); Witelinus (1878 nr 261); Janusz Włodek (1881 nr 256); Włodzimierz (1877 nr 130, 135, 176, 1879 nr 82); Kaz. Wład. Wójcicki (od nru 60 w r. 1877); E. Wojewódzki; Justyn Wojewódzki (1877 nr 31, 1879 nr 96); Bron. Wołowski (1880 nr 278 i n.); Józ. Wołowski (1878 nr 278); Stan. Wołowski (1880 nr 204); Ksaw. S. Woyciechowski (1879 nr 241); Zenon Wszędobylski (1878 nr 215, 240); Jan Zacharyasiewicz (1878 nr 288 i n., 290 i n., 1879 nr 1, 104 i n., 283, 289 i n., 1880 nr 290 i n.); Justyn Zaklika (1878 nr 224, 1879 nr 24); Ant. Zaleski; Marc. Zamiełło (1881 nr 160 i n.); Ewa Zaradna (1877 nr 65); Bron. Żarski (1881 nr 11); Bron. Zawadzki (1877 nr 20, 86, 96, 1881 nr 209); Zawieja (1882 nr 103); Wład. Żeleński (1880 nr 268); Ludwik Zgoda (1882 nr 66); Wład. K Zieliński (1877 nr 38, 1878 nr 74, 208, 281, 283, 1882 nr 118); Zlicz (1877 nr 130); Kaz. Znaniecki (od nru 59 w r. 1881); Zygzak (od nru 114 w r. 1877). Współpracy Ad. Bełcikowskiego i Wład. Bogusławskiego nie stwierdzono. Ponadto z łamów pisma korzystali: J. Aleksandrowicz (1878 nr 155); W. Brzozowski (1878 nr 155); Jan Bull (1877 nr 223); Miecz. Chrzanowski (1880 nr 213); Franc. Ciągliński (1880 nr 96); J. Cichocki (1879 nr 3); Piotr Czarniecki (1882 nr 78); Feliks Dąbski (1881 nr 268); J. Detmerski (1878 nr 229); Józ. Dobrzyński (1877 nr 56); Edward Dunin (1878 nr 40); Maria Filipowicz (1879 nr 217); G. Fritsche (1883 nr 124); Józ. Grajnert (1877 nr 259, 1878 nr 293); ks. A Grzesiewicz (1878 nr 276); Marceli Grzybowski (1882 nr 31); Jan Guddatt (1882 nr 147); Franc. Imelski (1879 nr 50); Ant. Jędrzejewicz (1882 nr 253); ks. Kamosiński (1883 nr 238); Apolin. Kątski (1878 nr 31); J. S. Kornecki (1883 nr 290); Adam Amilkar Kosiński (1883 nr 35); J. Kühn (1882 nr 149); Aleks. Kwiatkowski (1879 nr 95); Wład. Ledóchowski (1883 nr 3); J. N. Leszczyński (1879 nr 207); S. Lewental (1879 nr 26); dr Levittoux (1877 nr 249); L. Lubliński (1878 nr 51); Edmund R. Łojko (1883 nr 81); M. Łojowski (1879 nr 213); Hip. Majewski (1878 nr 139); Jakub Margulies (1880 nr 78); Karol Miarka (1879 nr 289); dr W. Miklaszewski (1882 nr 203); Jan Mroczek (1880 nr 216); N. Nalaski (1882 nr 102); Seweryn Neumark (1879 nr 33) Bron. Noskowski (1879 nr 76); J. Ferd. Nowakowski (1877 nr 245); M. Ogiński (1881 nr 135) Kaz. Ostrowski (1879 nr 3); K. Piasecki (1880 nr 43) A. Połtan (1882 nr 1); Józ. Pracki (1878 nr 118): Konst. Przeździecki (1882 nr 230); D. Rosenblum (1879 nr 61, 1880 nr 79); Edward Rossbaum (1880 nr 44); A. Saładycki (1882 nr 246, 1883 nr 72); Aleks. Siedlecki (1883 nr 82); Hen. Siemiradzki (1879 nr 56); Hen. Sienkiewicz (1880 nr 9); ks. Sotkiewicz (1879 nr 127); O. Stobiecki (1880 nr 46); Hen. Struve (1877 nr 251 i n.); Stef. Szafarkiewicz (1883 nr 198); M. Szydłowski (1878 nr 204); Cezar Trombini (1882 nr 118); Sew. Uruski (1877 nr 263); Józ. Wieniawski (1879 nr 59); Jan Wisłocki (1880 nr 89); ks. Julian Zaleski (1878 nr 152); Stan. Szczep. Zaleski (1881 nr 75); W. Żukowski (1878 nr 232). Nadto ogłoszono teksty następujących autorów żyjących: Bartels (1881 nr 5); Wł. Bełza (1880 nr 98); Józ. Bliziński (1878 nr 15); Ign. Domejko (1879 nr 154); Zygm. Szczęsny Feliński (1883 nr 259); Platon Kostecki (1883 nr 103); Ant. Pietkiewicz (1879 nr 133); Adolf Wiesiołowski (1883 nr 21). Pośmiertnie wydrukowano utwory: Ludw. Brzozowskiego (1878 nr 143); Cypriana Norwida (wiersz Memento, 1883 nr 159). Przekładani byli: Edmund de Amicis (1881 nr 246); Mik. Andruzski (1881 nr 65, 76); Alfred Assolant (1879 nr 216 i n.); Adolf Belot (1879 nr 251 i n., 1880 nr 188, 219, wcz. i n., 225, 1881 nr 276 i n.); Jan Piotr Béranger (tłum. F. Faleński 1877 nr 8); Sara Bernhard (1881 nr 265); Robert Bourke (1880 nr 10); M. E. Braddon (1880 nr 94 i n., 1881 nr 288 i n., 1882 nr 293, wcz. i n.); Rhoda Broughton (1880 nr 225 i n., 1881 nr 59 i n.); Giordano Bruno (tłum. A. Asnyk 1877 nr 226); M. du Camp (1881 nr 288 i n.); Hen. Castelnuovo (1883 nr 124 i n.); Aleks. Chatrian (1882 nr 221 i n.); Wiktor Cherbuliez (1878 nr 184 i n., 202 i n.); Wilkie Collins (1880 nr 1 i n., 1883 nr 229 i n.); Franc. Coppée (tłum. K. Szaniawski 1877 nr 233—7, 251, 1879 nr 52, 1880 nr 199 i n., 1881 nr 178, tłum. St. Budz. 1882 nr 57); Dante Alighieri (tłum. A. Asnyk 1877 nr 261); Karol Daubi'ge (1883 nr 143 i n.); Alfons Daudet (1882 nr 48, 103 i n.); Ludwik Enault (1883 nr 96 i n.); Emil Erckmann (1882 nr 221 i n.); Kamil Flammarion (1879 nr 183, 1881 nr 4 i n.); A. de Fontaine (1878 nr 64); William Ewart Gladstone (1880 nr 10); Hen. Gréville (1882 nr 105 i n.); J. Hawthorne (1883 nr 127 i n.); Hen. Heine (tłum. A. Asnyk 1877 nr 208, tłum. anon. 1878 nr 99); Horacy (tłum. A. Asnyk 1877 nr 208); Wiktor Hugo (tł. K. Szaniawski 1877 nr 112, 117, tł. W. Gomulicki 1877 nr 156, tł. F. Faleński 1877 nr 159, tł. H. Pajzderska 1880 nr 221); prof. A. Jacobi (1880 nr 201); E. Junker (tł. Karolina Szaniawska 1883 nr 37 i n.); Karol D'Orléans (tł. A. Asnyk 1877 nr 261); Wiktor de Laprade (tłum. K. Szaniawski 1879 nr 14); C. Lesenn (1881 nr 20 i n.); Franc. Liszt. (1877 nr 236); E. Lynn Linton (1881 nr 249 i n.); M. Małkowa (1881 nr 69); Alfred de Musset (tł. H. Pajzderska 1880 nr 239); Jerzy Ohnet (1883 nr 145 i n.); Franc. Petrarca (tłum. A. Asnyk 1877 nr 208); Jerzy Pradel (1883 nr 207 i n.); Luiza de la Ramée (1881 nr 255 i n.); Fryd. Rückert (tł. A. Asnyk 1877 nr 226); Dora Russel (1879 nr 112 i n.); Alfred Tennyson (1877 nr 226); Ponson du Terraille (1882 nr 35, wcz. i n.); Texier (1881 nr 18); Andrzej Theuriet (1879 nr 116 i n., 136 i n.); Wiktor Tissot (1882 nr 66 i n.); Achilles Torella (tł. Waleria Hryniewska 1882 nr 22 i n.); Iwan Turgieniew (1879 nr 252); Mario Uchard (1882 nr 56 i n.); Ludwik Uhland (tłum. A. Asnyk 1877 nr 226); Józ. Weilen (tł. Wł. L. Anczyc 1879 nr 99); J. J. Weiss (1882 nr 7 i n.); C. J. Whyte Melville (1880 nr 32 i n.); Wolter (1880 nr 187 — tłum. A. Tripplin ?); Piotr Zaccone (1881 nr 137 i n); Emil Zola (1882 nr 102, 1883 nr 80 i n.). Przekłady obcojęzycznych tekstów polskich autorów: Julian Klaczko (z franc. tłum. Hen. Janina 1882 nr 244 i n.); Ant. Kontski (z franc. 1879 nr 187); J. I. Kraszewski (z niem. 1883 nr 180). Jag. — Nar. — Warsz.Un.
Całość:
Echo.
(Dziennik).
Warszawa, redaktor Zygmunt Sarnecki (od nru 246 r. 1878 redaktorowie i wydawcy Zygm. Sarnecki i Jan Noskowski, od nru 70 r. 1881 redaktor Zygm. Sarnecki, wydawcy: Zygm. Sarnecki i spadkobiercy po Janie Noskowskim, od nru 197 tegoż roku redaktor i wydawca Piotr Noskowski, od nru 203 tegoż roku wydawcy: Piotr Noskowski i spadkobiercy po Janie Noskowskim), druk. Jana Noskowskiego (od nru 244 r. 1881: druk. Noskowskiego), rok I: 1877 (nr 1 z 2 I) — rok VII: 1883 (nr ostatni 290 z 31 XII),
fol., pojedynczy nr liczy przeciętnie stron 8 (od nru 37 r. 1879 — str. 4), co sobotę (czy stale?) dołączano 4 strony zawierające przeważnie materiał beletrystyczny. Prenumerata roczna rsr. 6, pojedynczy nr kop. 5.
W okresie trudnym do ustalenia (ale na pewno w r. 1882) dołączany był osobny „Dodatek Echa” w mniejszym formacie i z własną numeracją zachowany w jednym numerze.
Sekretarzem red. był Władysław Noskowski. Pisali tu m. in.: Bruno Abakanowicz (1877 nr 84, 118 i n” 1878 nr 8 i n., 160 i n.); Bron. Abramowicz (1879 nr 262); Adamowicz (1881 nr 215, 221, 241, 251, 1882 nr 53, 69); Agricola (1882 nr 170); Alfa Omega (od nru 15 w r. 1877); Antoniusz (1879 od nru 71); Argus (od nru 25 w r. 1882); Adam Asnyk (1877 nr 148, 208, 226, 261, 277 i n., 1878 nr 264, 265, 269, 284, 1879 nr 77, 136, 181, 193, 258, 271, 283, 1880 nr 68); Bogumił Aspis (1879 nr 149, 1880 nr 145 i n., 164 ?, 243 i n., 259?, 289 i n.); Asturus (1881 nr 243, 250, 262 i n., 277, 290, 1882 nr 1, 6); Juliusz Au (1879 nr 145 i wcześniej); Augur (1882); Ant. Auleitner (1881 nr 271); Aureli (od nru 142 w r. 1879); Mich. Bałucki (1880 nr 218 i n.); Jan Banzemer (od nru 58 w r. 1877); Maria Bartus (1877 nr 170, 1878 nr 121, 1881 nr 4, 122); Ant. Białecki (1877 nr 89, 1880 nr 45 i n., 117 i n., 132, 280, 286, 287); Adolf Biesiekierski (od nru 228 w r. 1877); Konrad Sieciech-Bilczyński (1881 nr 125 i n.); Leon Bohdanowicz (1880 nr 95); Marcin Bończa z Woli (1877 nr 6, 13); Ł. Borzewski (1879 nr 20, 1882 nr 240); Aleks. Bossakiewicz (1880 nr 19); Cz. Brona (od nru 41 w r. 1879); Karol Broski (1881 nr 168); Feliks Brzozowski (1879 nr 239, 264); Karol Brzozowski (1880 nr 191); G. Bykowska (1877 nr 245); Piotr Jaxa Bykowski (od nru 74 w r. 1878); Campo (od nru 82 w r. 1882); Hen. Cederbaum (1883 nr 13); Winc. Chełmiński (jako Korwin, 1883 nr 135—136); Stef. Chłędowska (jako Z. D., 1882 nr 58, 61); Julian Paweł Chmielowski (1880 nr 11); Wład. Chodecki (od nru 123 w r. 1880); Ig. Chodorowicz (od nru 214 w r. 1879); Juliusz Chodorowicz (1881 nr 261, 1883 nr 153 i n.); Teodor Jeske Choiński (1882 nr 241 i n., 275 i n., 1883 nr 113 i n. ?); Mat. Cholewa (1877 od nru 145); Wład. Chomentowski (lub Chomętowski od nru 69 w r. 1877); Chrząszcz (od nru 24 w r. 1877); Michał Chyliński (od nru 274 w r. 1878); Zyg. Cieszkowski (1880 nr 292 i n., 1881 nr 2); Cz. Ciołek (1878 nr 167); Tad. Ciołek (1878 nr 290, 1879 nr 19 i n.); J. Ad. Cohn (od nru 26 w r. 1878); Stefan Cybulski (w latach 1879 lub 1880?); Wiktor Czajewski (1879 nr 109); Czantyr (od nru 249 w r. 1881); Wład. Czarnoziemski (1881 nr 18); Witold Czeczot (1880 nr 74 i n.); Gustaw Czernicki; Wład. Czerwieński (1877 nr 8); Piotr Czupurny (1877 nr 213 i n.); Leon Ćwiek (1877 nr 48, 61); Lucyna Ćwierczakiewicz (1877 nr 231, 1882 nr 108); Adam Bol. Danielewicz (1877); Ig. Danielewski (od nru 69 w r. 1880); Aleks. Darewski (1881 nr 195, 198, 214, 239, 240, 1882 nr 6); Ludwik Dębicki (jako L. D., 1882 nr 249); Szymon Dickstein (? jako Jan Młot, 1877 nr 21, 37—8); Kaz. Dobiecki (1878 nr 147, 150, 167, 1879 nr 230); Józefa ze Śmigielskich Dobieszewska (1877 nr 90 i n.); Zyg. Dobieszewski (1878 nr 256, 1879 nr 50, 80, 1881 nr 100); F. (lub A.) Dola (1879 nr 244 i n., 1880 nr 15 i n., 1881 nr 61, 129, 218, 220); Julian Doliwa (1880 nr 196, 199); Domator (od nru 285 w r. 1878); Ig. Dominik (1877 nr 266, 275, 1878 nr 9, 34); Ksaw. Dominik (1877 nr 240, 253); Don Kiszot (1877 nr 166 i n.); Stan. Dorożyński (1879 nr 130); W. Dorski (1878 nr 98); Ig. Doszyński lub Donoszyński (1877 nr 12, 21, 36); Leon Doświadczyński (1877 nr 35); Dowgiełło (1877 nr 2); Sew. Duchińska (1882 nr 65); Dukat Holenderski (1877 nr 29, 47, 103); Adolf Dygasiński (? jako Alf, 1880 nr 26); Dymek (1877 nr 105, 236); Miecz. Dzikowski (1877 nr 7, 14); a. Dzwonkowski (1883 nr 235); Feliks Ehrenfeucht (od nru 159 w r. 1882); Hen. Elzenberg; Bol. Erzepki (1883 nr 33); Felicjan Faleński; Faustyn (1881 nr 272, 1882 nr 73 i n.); Feraryusz (od nru 67 w r. 1882); Figaro (1879 nr 254, 266 i n.); Jan Aleks. Fredro (1878 nr 129 i n.); K. M. Gall... (1878 nr 233); Gamma-Delta (od nr 214 w r. 1878); Zdz. Garbowiecki (1882 nr 20 i n.); Marian Gawalewicz (1880 nr 81, 92 i n.); ks. Ant. Gąsiorowski (1883 nr 170 i n.); Ag. Giller (1881 nr 262); Mich. Glinka (od nru 44 w r. 1877); Franc. Gliński (1877 nr 110, 139); Zyg. Gloger (od nru 181 w r. 1877); Celina z Wołowskich Gładkowska (1883 nr 277—9, 289 i n.); Jan Gnatowski (1880 nr 124 i n., 132, 270 i n.);
Piotr Godziemba (1877 nr 17, 20, 31); Jakub Goldszmit (od nru 13 w r. 1877); Ig. Gołębiowski (1883 nr 282 i n.); Wład. Gołębiowski (1879 nr 261); Wiktor Gomulicki (1877 nr 70, 156); Jar. Górowski (1878 nr 241); J. J. Gostecki (1879 nr 176); ks. Wład. Gościniecki (1882 nr 212); Jan Gozdawa (1877 nr 260, 1881 nr 123); Bron. Grabowski (1877 nr 222 i n., 1882 nr 88, 267, 1883 nr 115 i n.); Adam Grąbczewski (1877 nr 213, 1879 nr 1); Jan Kanty Gregorowicz (1879 nr 253 i n., 1880 nr 204, 1881 nr 115); Stan. Grudziński; Artur Gruszecki (od nru 156 w r. 1878); Józ. Grzywiński (1880 nr 45); ks. W. Gurzyński (1881 nr 268, 1882 nr 155); Alexy Hempel (1878 nr 245, 1881 nr 110); K. Hoffman (1880 nr 10); Waleria Hryniewska (1882 nr 39, wcz. i n.); Impar (1877 nr 189); Iró (korespondent z Budapesztu 1879 nr 62); Wład. Iżycki (1880 nr 128); A. Jabłonowski (1878 nr 41 i n.); ks. F. Jaczewski (1881 nr 45); Kalikst Jagmin (1882 nr 18); Jago z Paryża (1880 nr 133); Jakub znad Soży (1881 nr 240); Janek ze Żmujdzi (1877 nr 179); Józ. Janina (1877 nr 59); Cz. Jankowski (1881 nr 257 i n., 1882 nr 21); Ludwik Janowski (1879 nr 131); Jan Jarmutowski (1883 nr 192); K. J. Jasiński (1878 nr 76); Roman Jasiński (1877 nr 283 i n.); Stan. Jastrzębczyk (1877 nr 81, 164); Edmund Jastrzębiec (1879 nr 10); Ig. Jastrzębiec (od nru 82 w r. 1879); Ludomił Jastrzębowski (1878 nr 21, 1881 nr 88 i n., 270, 272, 1882 nr 61); Hier. Jastrzębowski (1877 nr 41, 109); Wiktor Jastrzębski (1879 nr 49, 238); Józ. Jaworski; Roman Jaworski (od nru 236 w r. 1880); Wac. Jaxa (1879 nr 197); Jan Jeleński (1880 nr 49, 284, 1882 nr 195); Jan Jerzow (1882 nr 112, 1883 nr 26); Feliks Jeziorański (1877 nr 70, 1879 nr 31 i n., 69, 1880 nr 113 i n., 1881 nr 178 i n.); Junius Spectator (od nru 40 w r. 1877); Jussuf (lub Jussóv, 1877 nr 190, 1878 nr 188, 1879 nr 149, 220); A. Kaliski (1879 nr 21); Elż. Maria Kamińska (1877 nr 266, 284); F. Kamiński (1882 nr 136); Karaś (1882 nr 250); Ksaw. Karasiński (1877 nr 41): F. Karwowski (1881 nr 270); Hip. Kieszczyński (1877 nr 4, 12); Kłos (od nru 68 w r. 1877); Fr. Komierowski (1882 nr 161); Jan Komierowski (1879 nr 63); ks. Adam Konaszewicz (1881 nr 208); Maria Konopnicka (1878 nr 179 i n.); Stan. Konwicki (od nru 100 w r. 1877); M. Korab (od nru 174 w r. 1877); Korczak (1881 nr 81); M. Korewa (1880 nr 129); Natan Korngold (1882 nr 181); Juliusz Korwin; Leon Korwin (1880 nr 177); Zenon Korwin (od nru 78 w r. 1878); Koryzna (od nru 115 w r. 1878); Stan. Kossakowski (1880 nr 104); Józ. Kościelski (1879 nr 7 i n.); Witalis Kotkiewicz (1881 nr 195, 206, 216, 231, 1883 nr 11); F. Kowalski (od nru 50 w r. 1877); W. Kowalski (1877 nr 4); Kornel Kozłowski (1882 nr 209); inż. Kraczkiewicz (1878 nr 227); Hubert Krasiński (1880 nr 275, 1881 nr 1); Józ. Ig. Kraszewski; Kaj. Kraszewski (1877 nr 94 i n., 286 i n., 1878 nr 1 i n., 1879 nr 204 i n., 1880 nr 44, 79 i n., 202, 1881 nr 131 i n., 234, 1883 nr 68, 80 i n.); Rob. Krotoszyński (1879 nr 204); Krifos (od nru 189 w r. 1883); Stefan Kruk (od nru 252 w r. 1878); Edmund Krzymuski (1878 nr 13, 1881 nr 65, 1882 nr 163); Wład. Książek (1880 nr 29 i n., 180 i n.); Kuba znad Buga (1881 nr 222); Hier. Kuczalski (od nru 5 w r. 1877); Stef. Kuczyński (1877 nr 183, 190, 1879 nr 37); Anastazy Kwiryn (1877 nr 8); Laryssa (1882 nr 17, wcz. i n.); Jerzy Laskarys (? jako Omega, Omikron, 1878 nr 156, 239, 1880 nr 240, 1881 nr 163, 1882 nr 271, 1883 nr 6, 57); Latarnik (1881 nr 252, 258, 269, 1882 nr 9); Bernard Lauterbach (1879 nr 256); Lawrance (pseudonim Polaka? 1877 nr 78); A. Lebedeano (korespondent z Bukaresztu — od nru 145 w r. 1879); L. Leja (1878 nr 134); S. Lejzerowicz (1879 nr 38); K. Leszczyc (od nr 62 w r. 1877); Bron. Leśniewska (1882 nr 98); Gustaw Lewestam (1879 nr 23); Ligman (1882 nr 237); E. Lipnicki (1878 nr 149); ks. Bol. Lisiecki (1879 nr 268); Lorenzo (1879 nr 80 i n.); Marek Lubicz (1878 nr 215, 1879 nr 122, 1881 nr 109); Luceński (1881 nr 241); Łagisza (1881 nr 16 i n., 71 i n.); Julian Łapicki (od r. 1878); Marcin Łaszcz (od nru 16 w r. 1877); Kalas. Łata (1883 nr 94); Józ. Łepkowski (1878 nr 214, 1880 nr 191, 213, 1881 nr 225); Bol. Łodzia (1877 nr 144, 1879 nr 12); Bron. Łodzia (1877 nr 83); Prometeusz Łodzia (1877 nr 30, 38, 46); Łodzia z Bnina (1880 nr 104); Bol. Łopaciński (1877 nr 68, 90); dr Łuczkiewicz (1877 nr 6, 54, 137); Stefania Łuczycka (1880 nr 248); Łukawita (1879 nr 104); Kaz. Łuniewski (od nru 137 w r. 1878); Jadw. Łuszczewska (1879 nr 7, 1880 nr 111, 1881 nr 10); Boi. Maciejowski (1883 nr 88 i n., 269); Ign. Maciejowski (1878 nr 89 i n., 1880 nr 17 i n.); Aleks. Makowiecki (1880 nr 65 i n., 220); Marcin z Błonia (od r. 1880); F. Marco (1877 nr 114); Marek z Zielonego Placu (1877 nr 1, 3, 10, 17); W. Maringe (1880 nr 90, 140); Waleria Marrené (1877 nr 99 i n., 1878 nr 81 i n., 1881 nr 224 i n., 269, 1882 nr 5 1 n., 255); F. K. Martynowski (1883 nr 140); Maryusz (1877 nr 29, 68); Masław (od nru 177 w r. 1877); Bron. Mayzel; Mazur (1877 nr 60, 74, 249, 1878 nr 155, 228); Stan. Mazurek (1881 nr 204); Merkury; Aleks. Messyng (1883 nr 165 i n., 246, 290); Metronom (od nru 101 w r. 1877); Ant. Michałowski (1880 nr 174); Juliusz Mien (od nru 20 w r. 1878); W. Mikuliński (od nru 167 w r. 1877); J. Mikulski (1881 nr 241); Albert Mohra lub Mora (od nru 5 w r. 1878); Leon Mohra (1880 nr 69); A. Moldenhawer (od nru 213 w r. 1877); A. Morzycki (1878 nr 76 i n.); Adolf Mostowski (1877 nr 14, 38, 73, 164, 254, 1878 nr 10, 47); ks. Ant. Moszyński (1882 nr 66 i n.); Nadwiślanin (od nru 221 w r. 1877); Edmund Naganowski (? jako E. Działosz od nru 106 w r. 1880); Jan Chryz. Nałęcz; S. Nałęcz (1882 nr 52); W. Nemo (1878 nr 268, 1882 nr 58); A. Niemirowski (od nru 32 w r. 1878); Ludwik Niemojowski (1882 nr 19, 78); H. Niewiadomski (1883 nr 105 i n., 232 i n.); Florentyna Niewiarowska (1877 nr 76 i n. ?, 1878 nr 40, 86, 1879 nr 246, 1880 nr 247, 1881 nr 181); Aleks. Niewiarowski; Hen. Niwrok (1877 nr 28); Witold Noskowski; Wład. Noskowski; Leon Nowak (od nru 127 w r. 1881); Józ. Nowe (1877 nr 69); ks. M. Nowodworski (1881 nr 167); Z. Nowiniarski (lub Nowowiniarski, 1877 nr 6, 35, 107); Feliks Ochimowski; Odrowąż (1877 nr 90, 1881 nr 262); Ant. Edw. Odyniec (1877 nr 153, 1878 nr 37, 1879 nr 3, 18); Wład. Olendzki; Optymista (od nru 14 w r. 1882); Ant. Orłowski (? jako Fortunio od nru 232 r. 1877); Stan. Ornowski (od nru 5 w r. 1877); Eliza Orzeszkowa (1877 nr 102, 178 i n.); ks. Józ. Osiecki (1882 nr 203); Aleks. Ostoja (1882 nr 43); W. Ostoja (1880 nr 101 i n.); Jan Ostroróg (od nru 88 w r. 1877); Hel. z Boguskich Pajzderska (od nru 44 w r. 1879); Miecz. Pawlikowski; S. H. Pełtyn (lub Peltyn, 1878 nr 27, 1880 nr 192); Adolf Peretz; Fl. Petrycy (1877 nr 114, 1878 nr 54, 92); Pictor (1880 nr 120); Ant. Pietkiewicz (1881 nr 159 i n.); ks. Ant. Piliczowski (1880 nr 227); J. K. Corvin Piotrowski (1880 nr 19); Wł. Adam Piotrowski (1879 nr 292 i n., 1880 nr 9 i n.); Mich. Plater (1879 nr 42); Plomba (1881 nr 265); Jerzy Pobóg (1880 nr 266 i od nru 20 w r. 1881); K. Pobóg (1880 nr 134 i n.); B. Podkowa (1877 nr 1); Podlasiak (od nru 120 w r. 1877); ks. Ig. Polkowski (1881 nr 66); Roman Korwin Popławski (1880 nr 25); Wład. Poraj (1878 nr 38 i n.); Karol Poŝepny (1877 nr 1); Witold Potkański (1878 nr 150, 1880 nr 164, 203); Ant. Prawdzic (od nru 25 w r. 1877); Z. Prawdzic (1882 nr 268); Primavera (1879 nr 49); Stan. K. Próchnik (od nru 211 w r. 1882); Prot (1877 nr 215); Przecisław (1881 nr 83, 91, 119, 138); Stan. Przyborowski (1877 nr 1, 6, 63, 96, 181, 213); Walery Przyborowski (od nru 241 w r. 1877); Zyg. Przybylski (1880 nr 183 i n.); Tom. Tyt. Pstrągowski (1880 nr 102); Puszczyk (1879 nr 13); Quaerens od nru 21 w r. 1877); Al. Rajchman (jako Mefisto, 1881 nr 51); inż. Rak (1877 nr 7); Wład. Rakowski (1881 nr 30); Winc. Rapacki (1883 nr 184 i n.); Zenon Rappaport (1877 nr 61); W. M. Rawicz; J. N. Rembertowski (1879 nr 49); Ant. Rembieliński (1880 nr 197 i n., 283, 1881 nr 163); Stan. Rewieński (1878 nr 21, 1882 nr 100 i n., 1883 nr 12, 23, 55); Rodosław (1881 nr 169, 1882 nr 175, 1883 nr 3); Rodziwonowicz (1881 nr 107); Rogacz (1877 nr 244); Karol Rogala (1878 nr 170); Klemens Rogala (od nru 112 w r. 1877); Jan Rogowski (1879 nr 77); J. J. Rola (1879 nr 176); Józ. Ant. Rolle (1881 nr 133); Z. Rouppert (1878 nr 148); Aleks. Stan. Rożniecki (1877 nr 2, 10, 26); Sanszo Panszo (1877 nr 187 i wcz.); Mik. Sarnecki (1881 nr 80 1883 nr 119); Zyg. Sarnecki; Saryusz (1877 nr 42); A. Sas (od nru 254 w r. 1881); Jan Scherzyk Doliwa (1878 nr 265 i n., 1879 nr 4 i n.); E. Sedlaczek (od nru 33 w r. 1883); Mik. Sewro (1880 nr 221); Stef. Sęp (1878 nr 238); Ig. Sieciński (1882 nr 52); Sigma (1881 nr 24); Leop. Sielawa (1881 nr 164 i n.); Eug. Skrodzki (1879 nr 82, 1880 nr 30 i n., 1881 nr 55, 1882 nr 36, 216, 1883 nr 289); Sławój (1877 nr 9); Zyg. Słupski (1879 nr 172 i n., 1881 nr 147 i n., 293); Adolf Smorczewski (1880 nr 23 i n., 115); Tad. Socha (1879 nr 40); Leon. Sowiński (od nru 125 w r. 1877); Soy (1877 nr 275); Sozyusz z Amfitryona (1879 nr 72); Hen. Starczyk (1881 nr 193, 195, 207, 1882 nr 3, 18, 118); Sokrates Starynkiewicz (1877 nr 8, 1882 nr 11); Rob. Starża (1881 nr 60, 140, 171); Maria Stecka (1877 nr 114): ks. Stecki (1883 nr 79); K. Stecki (1882 nr 156); Jerzy Tad. Stecki (od nru 88 w r. 1877); Feliks Stopelle (1882 nr 259, 1883 nr 10 i n.); Maur. Straszewski (1881 nr 34 i n.); Jan Sulatycki (1878 nr 234); Rob. Sulima (1877 nr 236, 1881 nr 145, wcz. i n.); Filip Sulimierski (1879 nr 268, 1880 nr 5); Faustyn Świderski (od nru 17 w r. 1877); Justyn Świderski (1877 nr 218); Jul. Ad. Święcicki (1877 nr 19, 59, 60); Jan Świenczyk (1879 nr 33, 1883 nr 274 i n.); Jan Swojaczek (1877 nr 212); Klemens Szaniawski; Witold Szaniawski (1878 nr 221); Jan Szczerba (1877 nr 284); A. Szczerbiec (1879 nr 228, 265); Szczęsny (1881 nr 181, 1882 nr 231 i n.); Zyg. Szeliga (od nru 252 w r. 1878); Julian Szenman (1877 nr 107); J. Szlezyngier (1877 nr 98, 1878 nr 3); Talis (1879 nr 245 i n.); Józ. Talko (1877 nr 114 i n.); Stan. Tarnowski (1878 nr 170); Julia Terpiłowska (1878 nr 102 i n.); Klemens Tomczek (1883 nr 89); Grzeg. Topór (1877 nr 5); Janko Toporek; ks. Wik. Trejdosiewicz (1883 nr 191); M. Trekil (od nru 21 w r. 1877); ks. W. Trella (1880 nr 50); Aniela Tripplin (od nru 178 w r. 1880); Aleks Trylski (1880 nr 214); Twardowski z Krzemionek (1877 nr 161); Veritas (1877 nr 56 i n.); Franc. Walczakiewicz (1881 nr 202); Aleks. Walicki (1879 nr 87, 212); F. Waliszewski (1880 nr 282 i n., 1881 nr 87, wcz. i n., 178 i n., 1882 nr 49 1 n.); Wareg (1881 nr 66 i n., 225, 1882 nr 72); Karol Warski (od nru 40 w r. 1877); W. S. Waszyński (1877 nr 114); Ed. Wawerkiewicz (1882 nr 85); A. M. Weinberg (1883 nr 8); Aleks. Wejnert (1878 nr 219, 233, 1879 nr 10, 130, 1880 nr 87 i n.); dr Weitzenblut (1877 nr 191); Weredyk; Wiarus (1881 nr 266); Zyg. Wielhorski (1880 nr 24 i n.); Wielkopolanin (od nru 147 w r. 1881); Jan Romuald Wiland (1879 nr 137, 1880 nr 7, 1883 nr 237, 248); Wilczan (1878 nr 113 i n., 124); A. Wilczyński (1877 nr 70 i n., 137 i n., 143,1878 nr 98 i n.): Roman Wilheem (1878 nr 280); Artur Wilkońskl (1880 nr 160); Józ. Winnicki (? jako Józef Sas, 1879 nr 69); Mik. Wisłocki (1883 nr 59, 238, 256); Witelinus (1878 nr 261); Janusz Włodek (1881 nr 256); Włodzimierz (1877 nr 130, 135, 176, 1879 nr 82); Kaz. Wład. Wójcicki (od nru 60 w r. 1877); E. Wojewódzki; Justyn Wojewódzki (1877 nr 31, 1879 nr 96); Bron. Wołowski (1880 nr 278 i n.); Józ. Wołowski (1878 nr 278); Stan. Wołowski (1880 nr 204); Ksaw. S. Woyciechowski (1879 nr 241); Zenon Wszędobylski (1878 nr 215, 240); Jan Zacharyasiewicz (1878 nr 288 i n., 290 i n., 1879 nr 1, 104 i n., 283, 289 i n., 1880 nr 290 i n.); Justyn Zaklika (1878 nr 224, 1879 nr 24); Ant. Zaleski; Marc. Zamiełło (1881 nr 160 i n.); Ewa Zaradna (1877 nr 65); Bron. Żarski (1881 nr 11); Bron. Zawadzki (1877 nr 20, 86, 96, 1881 nr 209); Zawieja (1882 nr 103); Wład. Żeleński (1880 nr 268); Ludwik Zgoda (1882 nr 66); Wład. K Zieliński (1877 nr 38, 1878 nr 74, 208, 281, 283, 1882 nr 118); Zlicz (1877 nr 130); Kaz. Znaniecki (od nru 59 w r. 1881); Zygzak (od nru 114 w r. 1877). Współpracy Ad. Bełcikowskiego i Wład. Bogusławskiego nie stwierdzono. Ponadto z łamów pisma korzystali: J. Aleksandrowicz (1878 nr 155); W. Brzozowski (1878 nr 155); Jan Bull (1877 nr 223); Miecz. Chrzanowski (1880 nr 213); Franc. Ciągliński (1880 nr 96); J. Cichocki (1879 nr 3); Piotr Czarniecki (1882 nr 78); Feliks Dąbski (1881 nr 268); J. Detmerski (1878 nr 229); Józ. Dobrzyński (1877 nr 56); Edward Dunin (1878 nr 40); Maria Filipowicz (1879 nr 217); G. Fritsche (1883 nr 124); Józ. Grajnert (1877 nr 259, 1878 nr 293); ks. A Grzesiewicz (1878 nr 276); Marceli Grzybowski (1882 nr 31); Jan Guddatt (1882 nr 147); Franc. Imelski (1879 nr 50); Ant. Jędrzejewicz (1882 nr 253); ks. Kamosiński (1883 nr 238); Apolin. Kątski (1878 nr 31); J. S. Kornecki (1883 nr 290); Adam Amilkar Kosiński (1883 nr 35); J. Kühn (1882 nr 149); Aleks. Kwiatkowski (1879 nr 95); Wład. Ledóchowski (1883 nr 3); J. N. Leszczyński (1879 nr 207); S. Lewental (1879 nr 26); dr Levittoux (1877 nr 249); L. Lubliński (1878 nr 51); Edmund R. Łojko (1883 nr 81); M. Łojowski (1879 nr 213); Hip. Majewski (1878 nr 139); Jakub Margulies (1880 nr 78); Karol Miarka (1879 nr 289); dr W. Miklaszewski (1882 nr 203); Jan Mroczek (1880 nr 216); N. Nalaski (1882 nr 102); Seweryn Neumark (1879 nr 33) Bron. Noskowski (1879 nr 76); J. Ferd. Nowakowski (1877 nr 245); M. Ogiński (1881 nr 135) Kaz. Ostrowski (1879 nr 3); K. Piasecki (1880 nr 43) A. Połtan (1882 nr 1); Józ. Pracki (1878 nr 118): Konst. Przeździecki (1882 nr 230); D. Rosenblum (1879 nr 61, 1880 nr 79); Edward Rossbaum (1880 nr 44); A. Saładycki (1882 nr 246, 1883 nr 72); Aleks. Siedlecki (1883 nr 82); Hen. Siemiradzki (1879 nr 56); Hen. Sienkiewicz (1880 nr 9); ks. Sotkiewicz (1879 nr 127); O. Stobiecki (1880 nr 46); Hen. Struve (1877 nr 251 i n.); Stef. Szafarkiewicz (1883 nr 198); M. Szydłowski (1878 nr 204); Cezar Trombini (1882 nr 118); Sew. Uruski (1877 nr 263); Józ. Wieniawski (1879 nr 59); Jan Wisłocki (1880 nr 89); ks. Julian Zaleski (1878 nr 152); Stan. Szczep. Zaleski (1881 nr 75); W. Żukowski (1878 nr 232).
Nadto ogłoszono teksty następujących autorów żyjących:
Bartels (1881 nr 5); Wł. Bełza (1880 nr 98); Józ. Bliziński (1878 nr 15); Ign. Domejko (1879 nr 154); Zygm. Szczęsny Feliński (1883 nr 259); Platon Kostecki (1883 nr 103); Ant. Pietkiewicz (1879 nr 133); Adolf Wiesiołowski (1883 nr 21).
Pośmiertnie wydrukowano utwory: Ludw. Brzozowskiego (1878 nr 143); Cypriana Norwida (wiersz Memento, 1883 nr 159).
Przekładani byli:
Edmund de Amicis (1881 nr 246); Mik. Andruzski (1881 nr 65, 76); Alfred Assolant (1879 nr 216 i n.); Adolf Belot (1879 nr 251 i n., 1880 nr 188, 219, wcz. i n., 225, 1881 nr 276 i n.); Jan Piotr Béranger (tłum. F. Faleński 1877 nr 8); Sara Bernhard (1881 nr 265); Robert Bourke (1880 nr 10); M. E. Braddon (1880 nr 94 i n., 1881 nr 288 i n., 1882 nr 293, wcz. i n.); Rhoda Broughton (1880 nr 225 i n., 1881 nr 59 i n.); Giordano Bruno (tłum. A. Asnyk 1877 nr 226); M. du Camp (1881 nr 288 i n.); Hen. Castelnuovo (1883 nr 124 i n.); Aleks. Chatrian (1882 nr 221 i n.); Wiktor Cherbuliez (1878 nr 184 i n., 202 i n.); Wilkie Collins (1880 nr 1 i n., 1883 nr 229 i n.); Franc. Coppée (tłum. K. Szaniawski 1877 nr 233—7, 251, 1879 nr 52, 1880 nr 199 i n., 1881 nr 178, tłum. St. Budz. 1882 nr 57); Dante Alighieri (tłum. A. Asnyk 1877 nr 261); Karol Daubi'ge (1883 nr 143 i n.); Alfons Daudet (1882 nr 48, 103 i n.); Ludwik Enault (1883 nr 96 i n.); Emil Erckmann (1882 nr 221 i n.); Kamil Flammarion (1879 nr 183, 1881 nr 4 i n.); A. de Fontaine (1878 nr 64); William Ewart Gladstone (1880 nr 10); Hen. Gréville (1882 nr 105 i n.); J. Hawthorne (1883 nr 127 i n.); Hen. Heine (tłum. A. Asnyk 1877 nr 208, tłum. anon. 1878 nr 99); Horacy (tłum. A. Asnyk 1877 nr 208); Wiktor Hugo (tł. K. Szaniawski 1877 nr 112, 117, tł. W. Gomulicki 1877 nr 156, tł. F. Faleński 1877 nr 159, tł. H. Pajzderska 1880 nr 221); prof. A. Jacobi (1880 nr 201); E. Junker (tł. Karolina Szaniawska 1883 nr 37 i n.); Karol D'Orléans (tł. A. Asnyk 1877 nr 261); Wiktor de Laprade (tłum. K. Szaniawski 1879 nr 14); C. Lesenn (1881 nr 20 i n.); Franc. Liszt. (1877 nr 236); E. Lynn Linton (1881 nr 249 i n.); M. Małkowa (1881 nr 69); Alfred de Musset (tł. H. Pajzderska 1880 nr 239); Jerzy Ohnet (1883 nr 145 i n.); Franc. Petrarca (tłum. A. Asnyk 1877 nr 208); Jerzy Pradel (1883 nr 207 i n.); Luiza de la Ramée (1881 nr 255 i n.); Fryd. Rückert (tł. A. Asnyk 1877 nr 226); Dora Russel (1879 nr 112 i n.); Alfred Tennyson (1877 nr 226); Ponson du Terraille (1882 nr 35, wcz. i n.); Texier (1881 nr 18); Andrzej Theuriet (1879 nr 116 i n., 136 i n.); Wiktor Tissot (1882 nr 66 i n.); Achilles Torella (tł. Waleria Hryniewska 1882 nr 22 i n.); Iwan Turgieniew (1879 nr 252); Mario Uchard (1882 nr 56 i n.); Ludwik Uhland (tłum. A. Asnyk 1877 nr 226); Józ. Weilen (tł. Wł. L. Anczyc 1879 nr 99); J. J. Weiss (1882 nr 7 i n.); C. J. Whyte Melville (1880 nr 32 i n.); Wolter (1880 nr 187 — tłum. A. Tripplin ?); Piotr Zaccone (1881 nr 137 i n); Emil Zola (1882 nr 102, 1883 nr 80 i n.).
Przekłady obcojęzycznych tekstów polskich autorów:
Julian Klaczko (z franc. tłum. Hen. Janina 1882 nr 244 i n.); Ant. Kontski (z franc. 1879 nr 187); J. I. Kraszewski (z niem. 1883 nr 180).
Jag. — Nar. — Warsz.Un.