Nazwisko i imię:
Barta Marian A.
Tytuł:
Pro uprawu rosłyn hospodarśkych, czast' I: O uprawi naszych zbiż.
Miejsce i rok wydania:
(Wydaw. Proświty, 118),
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 40, hal. 20.
Całość:
Barta Marian A.
Pro uprawu rosłyn hospodarśkych, czast' I: O uprawi naszych zbiż.
(Wydaw. Proświty, 118),
w 8ce małej, str. 40, hal. 20.