Nazwisko i imię:
Dziennik Warszawski.
Tytuł:
Dziennik Warszawski (poprzednio wychodził jako Dziennik Powszechny).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, redaktorzy: M. Pawliszczew (1864—1870), P. Weinberg (1870—częściowo 1873), E. Wojewódzki (za red. częściowo 1871, częściowo 1872, częściowo 1874, częściowo 1875), Henryk Bartsch (pełniący obowiązki red. częściowo 1873), Mikołaj Berg (1874—1876), Druk. Rządowa przy Komisji Oświecenia Publicznego, potem w Druk. Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1864 (od nru 148 z 19 czerwca/l lipca)—1876 (ostatni nr z ?),
Opis/komentarz:
fol., pojedynczy nr początkowo str. 8—12, od 1871 zwiększono format i liczył str. 4 (przeważnie), prenumerata roczna rs. 8 kop. 60, pojedynczy nr kop. 5. Pismo złożone głównie z tłumaczeń z prasy rosyjskiej. Pisali tu m. i.: Henryk Bartsch (1873 nr 150, 165, 171, 182); K. Chlebnikow (1865 nr 90); Fr. Drewnowski (1867 nr 9 i wcz.); J. Dymnicki (1865 nr 113); Jan Hempel (1865 nr 140); Al. Makowski (1866—1876); Winc. Makuszew (1871 nr 92, 100, 125—6, 140 i n.); Markusfeld (1865 nr 140); F. Miaskowski (1867 nr 155 i wcześniej); Apollon Młochowski (jako A. M. w 1866 koresp. z Paryża); Niewiadomski (1865 nr 78); Al. Niewiarowski (1865—69 felietony podpisane Al., 1867 nr 97 i n., 228 i n., 1868 nr 224 i n.); N. Seland (1873 nr 96 i wcz.); J. Sporny (1865 nr 145); Kaz. Wiśniewski (1875 nr 274); Erazm Zalewski (jako K... G...ski, E. Z., 1865 nr 21 i wcz., 53, 78 i n., 85, 121, 128, 220, 261, 1866 nr 6 i n.). Z redakcją współpracowali też (nadsyłając listy do redakcji, noty polemiczne itp.) m. i.: St. Kosiński (1865 nr 241); K. Latała (1865 nr 83); Jan Mieczkowski (1867 nr 146); Teofil Sikorski (1868 nr 43); Józef Szlezygier (1867 nr 76); T. Wieniawski junior (1868 nr 155). Przekłady: Edmund de Boissiere (1869 nr 258 i n.); M. E. Braddon (1870 nr 92 i n., 194 i n.); Ernest Feydeau (1870 nr 45 i n.); Emil Gaboriau (1868 nr 259 i n.): M. Gogol (1871 nr 153—7); Armand Jusselain (1869 nr 270 i n.); Al. Puszkin (1871 nr 191 i n.); Carus Sterne (1875 nr 107, 112); L. Tołstoj (1876 nr 55, 60, 65, 104—115); I. S. Turgieniew (1871 nr 45 i n.). Z papierów pośmiertnych po J. A. Miniszewskim ogłoszono dwa jego utwory (1865 nr 26 i n., 141 i n.). W 1865 nr 16, 20 wydrukowano wyciągi z broszury Jędrzeja Moraczewskiego Jezuici w Polsce, w tymże roku (nr 115) przedrukowano art. Lud. Dęb.(ickiego?). Czart. — Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.
Całość:
Dziennik Warszawski.
Dziennik Warszawski (poprzednio wychodził jako Dziennik Powszechny).
Warszawa, redaktorzy: M. Pawliszczew (1864—1870), P. Weinberg (1870—częściowo 1873), E. Wojewódzki (za red. częściowo 1871, częściowo 1872, częściowo 1874, częściowo 1875), Henryk Bartsch (pełniący obowiązki red. częściowo 1873), Mikołaj Berg (1874—1876), Druk. Rządowa przy Komisji Oświecenia Publicznego, potem w Druk. Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1864 (od nru 148 z 19 czerwca/l lipca)—1876 (ostatni nr z ?),
fol., pojedynczy nr początkowo str. 8—12, od 1871 zwiększono format i liczył str. 4 (przeważnie), prenumerata roczna rs. 8 kop. 60, pojedynczy nr kop. 5.
Pismo złożone głównie z tłumaczeń z prasy rosyjskiej.
Pisali tu m. i.: Henryk Bartsch (1873 nr 150, 165, 171, 182); K. Chlebnikow (1865 nr 90); Fr. Drewnowski (1867 nr 9 i wcz.); J. Dymnicki (1865 nr 113); Jan Hempel (1865 nr 140); Al. Makowski (1866—1876); Winc. Makuszew (1871 nr 92, 100, 125—6, 140 i n.); Markusfeld (1865 nr 140); F. Miaskowski (1867 nr 155 i wcześniej); Apollon Młochowski (jako A. M. w 1866 koresp. z Paryża); Niewiadomski (1865 nr 78); Al. Niewiarowski (1865—69 felietony podpisane Al., 1867 nr 97 i n., 228 i n., 1868 nr 224 i n.); N. Seland (1873 nr 96 i wcz.); J. Sporny (1865 nr 145); Kaz. Wiśniewski (1875 nr 274); Erazm Zalewski (jako K... G...ski, E. Z., 1865 nr 21 i wcz., 53, 78 i n., 85, 121, 128, 220, 261, 1866 nr 6 i n.).
Z redakcją współpracowali też (nadsyłając listy do redakcji, noty polemiczne itp.) m. i.: St. Kosiński (1865 nr 241); K. Latała (1865 nr 83); Jan Mieczkowski (1867 nr 146); Teofil Sikorski (1868 nr 43); Józef Szlezygier (1867 nr 76); T. Wieniawski junior (1868 nr 155).
Przekłady: Edmund de Boissiere (1869 nr 258 i n.); M. E. Braddon (1870 nr 92 i n., 194 i n.); Ernest Feydeau (1870 nr 45 i n.); Emil Gaboriau (1868 nr 259 i n.): M. Gogol (1871 nr 153—7); Armand Jusselain (1869 nr 270 i n.); Al. Puszkin (1871 nr 191 i n.); Carus Sterne (1875 nr 107, 112); L. Tołstoj (1876 nr 55, 60, 65, 104—115); I. S. Turgieniew (1871 nr 45 i n.).
Z papierów pośmiertnych po J. A. Miniszewskim ogłoszono dwa jego utwory (1865 nr 26 i n., 141 i n.). W 1865 nr 16, 20 wydrukowano wyciągi z broszury Jędrzeja Moraczewskiego Jezuici w Polsce, w tymże roku (nr 115) przedrukowano art. Lud. Dęb.(ickiego?).
Czart. — Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.