Nazwisko i imię:
Dziennik Powszechny.
Tytuł:
Dziennik Powszechny. Pismo urzędowe, polityczne i naukowe.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, redaktorzy: Franc. Maksym. Sobieszczański i od 1 X 1863 M. Pawliszczew, druk. J. Jaworskiego (od 1 X 1863: Druk. Rządowa przy Kom. Rz. W. R. i O. P.), 1861 (nr 1 z 1 X)—1864 (nrów 147),
Opis/komentarz:
fol., pojedynczy nr liczy przeciętnie str. 4, prenumerata roczna rubli 8, pojedynczy nr kop. 5. Jest kontynuacją Gazety Rządowej Królestwa Polskiego. Od nru 148 r. 1864 wychodzi jako Dziennik Warszawski (obacz). Piszą tu m. i.: K. Andrzejowski (1862 nr 81); Józef Bądkowski (1862 nr 106); Jul. Bartoszewicz (1861 nr 61 i n., 1862 nr 62, 135); F. Bentkowski (1863 nr 135 i n.); Roman Bierzyński (1862 nr 33, 226); Ign. Boczyliński (1861 nr 51, 69, 1862 nr 16 i n.); Józ. Borgoni (1863 nr 47, 48); St. Budziński (1862 nr 250); Ant. Celichowski (1862 nr 37); Tytus Chałubiński (1861 nr 46); Jan Chobrzyński (1862 nr 172 i n.); Adam Chodyński (1862 nr 264); Hip. Chwalibóg (1862 nr 256, 257); Ant. Czaplicki (1862 nr 32); W. Dawid (1863 nr 96); Józ. Dietl (1863 nr 174, 175); Jan Dreszer (1863 nr 16); Walenty Dutkiewicz (1861 nr 69, 1862 nr 13 i n.); Faltz (1863 nr 228—232); F. Goleński (1863 nr 22 i n.); Walery Golian (1862 nr 215); Konst. Gorski (1862 nr 109, 112); Włodz. Górski (1862 nr 206 i n.); K. Goworskoj (1862 nr 162, 172); Leop. Grabowski (1862 nr 47, 93, 94, 201 i n., 1863 nr 2, 3); Aleks. Gradenwic (1862 nr 54, 106 i n., 228); Aug. Hejleman (1862 nr 64, 69, 70); Jan Hempel (1862 nr 128—131); Heylman (1862 nr 109, 115, 126, 127); E. Hignet (1862 nr 50, 114, 143, 193, 1863 nr 195); Wł. Holewiński (1862 nr 108); Romuald Hube (1863 nr 113 i n.); Walenty Hubert (1863: Spis akt dawnych w archiwum gubernii płockiej); Józ. Korzeniowski (1862 nr 7, 20, 101); J. Kozierowski (1862 nr 144 i n.); Ksaw. Krysiński (1862 nr 119, 1863 nr 4, 5, 29, 35); H. Krzyżanowski (1861 nr 32, 33); T. Kurhanowicz (1862 nr 94, 97); Kwiet (1863 nr 27); Hier. Łabęcki (1862 nr 1, 11, 12); Jak. Łaszczyński (1861 nr 4); Wacł. Al. Maciejowski (1861 nr 14, 24, 55, 56, 1862 nr 48, 81 i n. 1863 nr 14 i n.); Jan Maleszewski (1862 nr 4—6, 225 i n.); F. Miłosz (1862 nr 7 i n., 74 i n.); J. A. Mini-szewski (1861 nr 16 i n., 1862 nr 155 i n., 1863 nr 7 i n.); Nagórny (1862 nr 146 i n.); Walery Nalepiński (1862 nr 39); Al. Niewiarowski; Jan Papłoński (1861 nr 8 i n.); Ludwik Pietrusiński (1862 nr 40, 53); J. K. Plebański (1861 nr 47, 48, 1862 nr 15 i n.); Adam Plewe (1861 nr 37—9); Adam Prażmowski (1861 nr 41); Kwiryn Przeorski (1862 nr 59); J. Przystański (1861 nr 26); St. Radwański (1862 nr 271—2); Leon Rogalski (1862 nr 3 i n.); J. B. Rogojski (1862 nr 90, 95); B. von Rothkirch (1864 nr 128, 135); Leon Rzeczniowski (1862 nr 41); Walenty Siekaczyński (1862 nr 222, 273, 274); Wład. Skłodkowski (1861 nr 27 i n., 1862 nr 51); Julian Skupniewski (1861 nr 27, 1863 nr 57 i n.); Selig Słonimski (1861 nr 72); M. Sporzyński (1862 nr 10); ks. A. Szelewski (1862 nr 45, 46, 1863 nr 24); A. Szmurło (1862 nr 185, 192, 193, 285, 294); Wiktor Szokalski (1861 nr 63); Tobiasz Sztrejt (1862 nr 157); L. Szyller (1863 nr 62); Wł. Taczanowski (1861 nr 64, 1862 nr 31 i n.); A. Wałecki (1862 nr 118); R. Wierzchlejski (1862 nr 87, 224); Woliński (1861 nr 35); Jan Kanty Wołowski (1862 nr 77); J. Wyczechowski (1862 nr 25—8, 79 i n.); N. K. Zaborowski (1862 nr 240, 274, 1863 nr 56); St. Zalewski (1862 nr 277); Feliks Zieliński (1861 nr 22, 1862 nr 22—4). W r. 1863 (nr 278) Ludw. Mierosławskiego Program powstania polskiego; w r. 1863 (nr 58 i n.) praca Łuk. Gołębiowskiego. Listy do redakcji: E. Hignet (1861 nr 72); Sobolewski (1863 nr 208). Od 1863 nru 207 przekład F. Guizota „Trzy pokolenia 1789—1814—1848", od 1863 nr 267 przekład Macaulaya „William Pitt"; w 1864 nr 17 przekład listu M. E. Grant Duffa. Co miesiąc drukowana jest obszerna Bibliografia Warszawska. Ak. — Czart. — Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.
Całość:
Dziennik Powszechny.
Dziennik Powszechny. Pismo urzędowe, polityczne i naukowe.
Warszawa, redaktorzy: Franc. Maksym. Sobieszczański i od 1 X 1863 M. Pawliszczew, druk. J. Jaworskiego (od 1 X 1863: Druk. Rządowa przy Kom. Rz. W. R. i O. P.), 1861 (nr 1 z 1 X)—1864 (nrów 147),
fol., pojedynczy nr liczy przeciętnie str. 4, prenumerata roczna rubli 8, pojedynczy nr kop. 5.
Jest kontynuacją Gazety Rządowej Królestwa Polskiego. Od nru 148 r. 1864 wychodzi jako Dziennik Warszawski (obacz).
Piszą tu m. i.: K. Andrzejowski (1862 nr 81); Józef Bądkowski (1862 nr 106); Jul. Bartoszewicz (1861 nr 61 i n., 1862 nr 62, 135); F. Bentkowski (1863 nr 135 i n.); Roman Bierzyński (1862 nr 33, 226); Ign. Boczyliński (1861 nr 51, 69, 1862 nr 16 i n.); Józ. Borgoni (1863 nr 47, 48); St. Budziński (1862 nr 250); Ant. Celichowski (1862 nr 37); Tytus Chałubiński (1861 nr 46); Jan Chobrzyński (1862 nr 172 i n.); Adam Chodyński (1862 nr 264); Hip. Chwalibóg (1862 nr 256, 257); Ant. Czaplicki (1862 nr 32); W. Dawid (1863 nr 96); Józ. Dietl (1863 nr 174, 175); Jan Dreszer (1863 nr 16); Walenty Dutkiewicz (1861 nr 69, 1862 nr 13 i n.); Faltz (1863 nr 228—232); F. Goleński (1863 nr 22 i n.); Walery Golian (1862 nr 215); Konst. Gorski (1862 nr 109, 112); Włodz. Górski (1862 nr 206 i n.); K. Goworskoj (1862 nr 162, 172); Leop. Grabowski (1862 nr 47, 93, 94, 201 i n., 1863 nr 2, 3); Aleks. Gradenwic (1862 nr 54, 106 i n., 228); Aug. Hejleman (1862 nr 64, 69, 70); Jan Hempel (1862 nr 128—131); Heylman (1862 nr 109, 115, 126, 127); E. Hignet (1862 nr 50, 114, 143, 193, 1863 nr 195); Wł. Holewiński (1862 nr 108); Romuald Hube (1863 nr 113 i n.); Walenty Hubert (1863: Spis akt dawnych w archiwum gubernii płockiej); Józ. Korzeniowski (1862 nr 7, 20, 101); J. Kozierowski (1862 nr 144 i n.); Ksaw. Krysiński (1862 nr 119, 1863 nr 4, 5, 29, 35); H. Krzyżanowski (1861 nr 32, 33); T. Kurhanowicz (1862 nr 94, 97); Kwiet (1863 nr 27); Hier. Łabęcki (1862 nr 1, 11, 12); Jak. Łaszczyński (1861 nr 4); Wacł. Al. Maciejowski (1861 nr 14, 24, 55, 56, 1862 nr 48, 81 i n. 1863 nr 14 i n.); Jan Maleszewski (1862 nr 4—6, 225 i n.); F. Miłosz (1862 nr 7 i n., 74 i n.); J. A. Mini-szewski (1861 nr 16 i n., 1862 nr 155 i n., 1863 nr 7 i n.); Nagórny (1862 nr 146 i n.); Walery Nalepiński (1862 nr 39); Al. Niewiarowski; Jan Papłoński (1861 nr 8 i n.); Ludwik Pietrusiński (1862 nr 40, 53); J. K. Plebański (1861 nr 47, 48, 1862 nr 15 i n.); Adam Plewe (1861 nr 37—9); Adam Prażmowski (1861 nr 41); Kwiryn Przeorski (1862 nr 59); J. Przystański (1861 nr 26); St. Radwański (1862 nr 271—2); Leon Rogalski (1862 nr 3 i n.); J. B. Rogojski (1862 nr 90, 95); B. von Rothkirch (1864 nr 128, 135); Leon Rzeczniowski (1862 nr 41); Walenty Siekaczyński (1862 nr 222, 273, 274); Wład. Skłodkowski (1861 nr 27 i n., 1862 nr 51); Julian Skupniewski (1861 nr 27, 1863 nr 57 i n.); Selig Słonimski (1861 nr 72); M. Sporzyński (1862 nr 10); ks. A. Szelewski (1862 nr 45, 46, 1863 nr 24); A. Szmurło (1862 nr 185, 192, 193, 285, 294); Wiktor Szokalski (1861 nr 63); Tobiasz Sztrejt (1862 nr 157); L. Szyller (1863 nr 62); Wł. Taczanowski (1861 nr 64, 1862 nr 31 i n.); A. Wałecki (1862 nr 118); R. Wierzchlejski (1862 nr 87, 224); Woliński (1861 nr 35); Jan Kanty Wołowski (1862 nr 77); J. Wyczechowski (1862 nr 25—8, 79 i n.); N. K. Zaborowski (1862 nr 240, 274, 1863 nr 56); St. Zalewski (1862 nr 277); Feliks Zieliński (1861 nr 22, 1862 nr 22—4).
W r. 1863 (nr 278) Ludw. Mierosławskiego Program powstania polskiego; w r. 1863 (nr 58 i n.) praca Łuk. Gołębiowskiego.
Listy do redakcji: E. Hignet (1861 nr 72); Sobolewski (1863 nr 208).
Od 1863 nru 207 przekład F. Guizota „Trzy pokolenia 1789—1814—1848", od 1863 nr 267 przekład Macaulaya „William Pitt"; w 1864 nr 17 przekład listu M. E. Grant Duffa.
Co miesiąc drukowana jest obszerna Bibliografia Warszawska.
Ak. — Czart. — Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.