Nazwisko i imię:
Dziennik Łódzki.
Tytuł:
Dziennik Łódzki. Pismo przemysłowe, handlowe i literackie.
Miejsce i rok wydania:
Łódź, wyd. i red. Zdzisław Kułakowski (od nru 35 r. 1885 wyd. Stefan Kossuth, od nru 190 r. 1886 red. Antoni Chomętowski, od nru 186 r. 1889 red. Bolesław Knichowiecki), druk. L. Krukowskiego (od nru 116 r. 1885 druk. Dziennika Łódzkiego), rok I: 1884 (nr 1 z 6 I)—r. IX: 1892,
Opis/komentarz:
fol., pojedynczy nr liczy przeciętnie str. 4, prenumerata roczna rs. 9 (od r. 1887: rs. 6), pojedynczy nr kop. 5. Właściwym redaktorem i inicjatorem założenia pisma byl Henryk Elzenberg. Założycielami byli Stefan Kossuth, księgarz Richter i in., pomocy finansowej udzielał Edward Herbst, naczelny dyrektor i udziałowiec zakładów Scheiblerowskich. Sekretarzami red. byli początkowo Maria Elzenbergowa, potem K. Filipowicz, Wł. Trąmpczyński, A. Wiśniewski, Włodz. Wisłocki, K. Łaganowski, Luc. Kościelecki. W połowie r. 1892 red. działu literackiego objął A. Mieszkowski. W nrze 285 r. 1884 opublikowano listę współpracowników pisma, wykorzystaną w poniższym opracowaniu. Por. również Zygmunt Gostkowski: Dziennik Łódzki w latach 1884—1892, Łódź 1963. Piszą tu m. i.: Konrad Alberti (1887 nr 151 i n.); J. Arkuszewski (1889 nr 176, 1890 nr 156 i wcz.); Bagiński (1885 nr 147); Juliusz Benzef (1884 nr 230, 232, 1885 nr 152—3); Bielski (1886 nr 105); St. Bienias (1885 nr 170—71, 191); Bernard Birencweig (1884 nr 124, 1891 nr 80, 1892 nr 252—4); J. Bojanowski (1888 nr 245, 248, 254, 257, 262, 269); Wojciech Bronikowski (1885 nr 29, 1886 nr z 1 XlI, 1889 nr 272—3); Adolf Burdo (1886 nr 233 i n.); Chamiec (1886 nr 15); T. Jeske-Choiński (1884 nr 58, 72—3, 96—7); E. Czekański (1892 nr 181); Dahal (1884 nr 1, 11, 43, 54, 95, 249, 261, 290—1); N. Dołęga; L. Drecki (1885 nr 117, 1886 nr 117); Henryk Elzenberg (anonimowo); Stefania Elzenberg; Maria z Olędzkich Elzenbergowa (anonimowo); Edward Filipkowski (1891 nr 178 i n.); Karol Filipowicz; Fuchs; Leon Gajewicz (też jako Palestrant bez praktyki); Samuel Glücksman (1886 nr 187, 1887 nr 13); Jakub S. Goldman; M. Grünfeld; Dawid S. Halpern (1884 nr 128); Wiktor Hausbrand; Stan. Hertzberg (1884 nr 205, 1885 nr 157, 1889 nr 1); Gabriela Hertzówna; Małgorzata Hertzówna (1888 nr 286, 287, 288, 290, 1889 nr 1, 17, 130); Juliusz Bogd. Hopfenstand (1885 nr 106, 1886 nr 51 i n., 217); Regina Horowicz (1886 nr 177, 1888 nr 123—4); Leop. Janiszewski; E. Jankowski (1892 nr 197); L. Kadler (1892 nr 134, 148, 193); Wacław Karczewski (1885 nr 149 i n.); Stan. Kempowski; Alfred Kinderfreund (1889 nr 185 i n.); Jakub Kohn (1888 nr 247 i n., 286, 1889 nr 1, 14, 27, 33, 42); Józ. Koliński; Jan Komierowski; W. Z. Kościałkowska (1884 i 1885 „Listy z Grodna do Warszawy"); Łuc. Kościelecki (jako Sarmaticus); Al. Kossuth (1885 nr 27, 28); S. Kossuth (1885 nr 5 i n.,9, 10, 1888 nr 2); Maria Kostrowicka; Kraushar (1884 nr 287); Jadw. Krausharowa, S. Krzyszkowski (1889 nr 78, 91, 95, 98, 108, 117, 170, 202, 227, 253, 292, 1890 nr 170, 206, 1891 nr 215, 227, 1892 nr 1, w latach 1890—92 pisywał prawdopodobnie noty o teatrze i muzyce sygnując S. Krz.); Żelisław Krzywda (Z. K.) (1887 nr 175, 185, 209, 221, 264, 289); Ludwik Kulczycki (1887 nr 134—6); Zdzisław Kułakowski (1888 nr 4); Ant. Lange; Zenon Leszko (1885 nr 89); Józef Lewin (1885 nr 249, 1886 nr 179—80); Gustaw Lewy; St. Lisiecki (1892 nr 46, 256, 277, 281, 282); Maria Loevy-Czarnowska (1884 nr 6—9, 39—40, 67—8, 73—5, 174, 196—7, 1885 nr 35—7, 127, 166, 238—9, 1886 nr 101); Karol Łaganowski (też jako Homonovus); Henryk Łaski (1886 nr 236, 1890 nr 118 i n.); Łoziński; J. Maleszewski (1891 nr 153); Ign. Marchwiński (1885 nr 56, 88, 104); T. Marenicz; Waleria Marrené („Listy z Warszawy" oraz 1889 nr 39, 55, 63—4, 96, 99); Leop. Méyet; hr. Mieroszewski; A. Mieszkowski (1892 nr 212); Jan Mir (1891 nr 119). Stefan Młodowski; Konst. Mogilnicki (1888 nr 6, 251—2, 277, 281, 285, 1890 nr 222, 223, 225, 226, 1891 nr 282, 284, 285); Ant. Morzkowska (pod pseud. Echowicz 1884); K. Mościcki (1887 nr 180); Ign. Nahorski (1885 nr 49—50); Bron. Najfeldówna; Melania Najfeldówna; Maria Najmarkówna; Z. Nalepińska (1886 nr 51—2); M. Nałęcz (1884 nr 12, 48); Winc. Niewiadomski; Julia Noskowska (1892 nr 163 i n.); Eliza Orzeszkowa (1884 nr 204, 208 i n.); Hel. Pajzderska (Hajota); Adolf Peretz; Wiktor Piątkowski (1884 nr 154, 1885 nr 30, 31,235 ,1888 nr 13, 236); J. N. Piotrowski; Józef Polczyński; J. N. Popławski (1885 nr 2); A. Pospiszylowa (1889 nr 29 i n., 110—11, 192 i n.); Józef Poznański; Ludwik Przedborski (1885 nr 220, 1888 nr 249,1889 nr 13, 1890 nr 275—7, 281); Walery Przyborowski (1889 nr 197—8); Helena Przystojecka (1889 nr 171—2); Józef Radwański (1889 nr 12); J. B. Rogojski; B. K. Rondthaler; Wiktoria Rosicka (1886 nr 138); Jan RoSicki (1884, 1885 nr 48); A. Rosset; W. Rostworowska; Wład. Rowiński (też anonimowo); Helena Rumowska (1888 nr 185—6); Józ. Sawicka (jako Ostoja do 1888); Maria Siemaszko; M. Silberstrom 1892 nr 163); B. Śliwiński (1887 nr 290, 1888 nr 14, 18, 72—3, 81, 91, 103); K Stużewski (1891 nr 242): Tymoteusz Jan Śniechowski; Stępniewski (1891 nr 2—4); Julia Strzemińska (1892 nr 66); Maksym. Szlosberg; Szymon Sztochel; B. Szwajcer (1887 nr 82 i n.); Al. Taubworcel (1889, 1890 nr 39): dr Tomaszewiczówna; Włodzimierz Trąmpczynski (1884 nr 153, 156, 157, 236—7, 270—73); Waligóra (1890 nr 58); Stan. Wegner; B. Werner (l892 nr 214); Aniela Wisłocka; Jan Wisłocki (1884 nr 20, 1885 nr 100, 124, 242); Włodz. Wisłocki; A. Wiśniewski (1887 nr 28, 145 i n . i wcz.); Lucjan Włodek (1892 nr 208); Tadeusz Zaleski (1889 nr 93, 98, 107, 289, 1890 nr 252, 268, 285, 1891 nr 44); G. Zapolska (1887 nr 227—8, 1888 nr 17 i n.); Bernard Zebel (1886 nr 210); Jadwiga Zlasnowska (1889). Przekłady: Charlotta Arndt (1886 nr 182); Babenko (tł. E. Orzeszkowa 1886 nr 185 i n.); Teodor de Banville (tł. W. R. 1892 nr 12 i n.); René Bazin (1890 nr 85 i n.); Ange Bénigne (tł. W. B. 1889 nr 260—1); Walter Besant (tł. A. Morżkowska 1887 nr 154 i n., H. Glücksberg 1890 nr 182 i n.); M. Bieliński (tł. D. P. Z. 1885 nr 161 i n.); W. D. Biełow (1892 nr 259—63); Klementyna Black (tł. Wiktoria Rosicka 1886 nr 122 i n.); Robert de Bounierés (1886 nr 102); Paweł Bourget (tł. St. Kenipowski 1885 nr 179 i n., K. Messing 1886 nr 82 i n., tł. an. 1890 nr 59 i n., M. Ł. 1891 nr 86); Edward Bulwer-Lytton (tł. W. R. 1892 nr 242); Edw. Cadol 1887 nr 270 i n.); Światopełk Čech (tł. A. Lange) 1884 nr 245, 259, 1885 nr 21 i n., Karolina M. 1885 nr 158 i n., K. Messing 1885 nr 205 i n., 218 i n., 272 i n., 1887 nr 230—32); Filip Chaperon (tł. St. K. 1884 nr ?—134); Eugène Chavette (1892 nr 168); Wiktor Cherbuliez (tł. E. D. 1887 nr 235 i n., Helena Przystojecka 1890 nr 65 i n.,); C. de Cherville (1885 nr 107 in., 276 in., 1886 nr 75, 117, 1889 nr 245—6); Juliusz Claretie (1885 nr 266, Z. N. 1886 nr 236 i n.); Berta Maria Clay (1885 nr 274 i n.); Hugh Conway (tł. W. Rosicka 1884 nr 226 i n., 235 i n., 1886 nr 16 i n., 1887 nr 242 i n., 1889 nr 278 in., tł. W. R. 1891 nr 274); Fr. Coppée (tł. Maria K. 1884 nr 9—10, tł. an. nr 69 i n., Józ. Caro nr 138—9, Br. N. nr 175); Daniel Darc (tł. W. Z. Kościałkowska 1885 nr 9 i n.); Alfons Daudet (tł. Małgorzata H. 1884 nr 26, Maria Siemaszko 1884 nr 207, W. B. 1889 nr 2—16); Piotr Decourcelle (1886 nr 110, 175 i n., tł. Z. Bader 1891 nr 208 i n.); Adolf Delpit (tł. J. N. 1890 nr 123 i n.); Albert Delpit (1884 nr 154, 1889 nr 43 i n.); Edw. Delpit (1888 nr 124 i n.); Alfred Delvau (1892 nr 237 i n., 260); Maria von Ebner-Eschenbach (tł. W. Rosicka 1889 nr 172 i n., tł. W. R. 1892 nr 59 i n.); Ernest Eckstein (1884 nr 247 i n., 1886 nr 193); Anna Szarlotta Edgren (tł. Ewelina Feinkind 1888 nr 99 i n.); Amelia B. Edwards (1890 nr 232 i n.); Elżbieta Paulina Otylia Ludwika królowa rumuńska (tł. W. R. 1891 nr 116 i n., tł. an. 1892 nr 16 i n., 194 i n.); Salwator Farina (tł. Felicja Krzywicka 1885 nr 35 i n., tł. an. 1885 nr 123 i n.); B. L. Farjeon tł. Wiktoria Rosicka 1886 nr 54—55); Józef Fedkowicz (tł. M. Siemaszko 1888 nr 121, 157 i n.); May Agnes Fleming (tł. Br. Neufeldówna 1884 nr 180 i n.); Forrester (tł. M. H. 1885 nr 262, 270 i n., 1886 nr 15 i n.); Iwan Franko (tł. M. Siemaszko 1888 nr 24 i n., 1889 nr 94 i n.); J. Gaal (tł. H. L. 1884 nr 278) Teotil Gauthier (syn) (1886 nr 32 i n.); Gérald (tł. H. J. B. 1884 nr 157 i n.); Andrzej Gill (tł. St. Kempowski 1884 nr 59); Gniedicz (1884 nr 165 i n.), E. i J. Goncourt (tł. L. H.1891 nr 145 in.); J. Grand-Carteret (1887 nr 123 i n.); Grant-Allen (tł. W. Rosicka 1887 nr 18 i n.); Henryk Gréville ( 1889 nr 128 i n., tł. M. Ł. 1891 nr 105 i n., tł. L. H. 1892 nr 138 i n.); Ludwik Gualdo (1886 nr 144 i n.), A. B. de Guerville (1892 nr 102); E. Haeckel (tł. A. Lange 1885 nr 74 i n.); Bret Harte (tł. W. Z. Kościałkowska 1884 nr 4—5, 45 i n., 61 i n., 1885 nr 40 i n., 88 i n., 100, 102 i n., tł. an. 1886 nr 56, tł. W. Z. Kościałkowska 1888 nr 160 i n., 1889 nr 186 i n.); Maria Cecylia Hay (1884 nr 237—9), W. Heimburg (tł. Karolina Messing 1885 nr 171 i n.); F. Herites (tł. W. Z. Kościałkowska 1884 nr 176); Paweł Hervieu (1887 nr 197—9); R. du Pontavice de Heussey (1886 nr 183); Pawet Heusy (tł. M. Siemaszko 1888 nr 117—8, 245); Jakoweńko (tł. M. Siemaszko 1889 nr 4 i n.); Al. Jirasek (1888); Maurycy Jokai (tł. A. Lange 1885 nr 87 i n., 1885 nr 138 i n., tł. an. 1887 nr 131 i n.); M. Kalmanson (tł. J. Graff 1887 nr 275); Aleksander L. Kielland (1886 nr 104, 117 187 i n.); P. Lafargue (1884), A. Lara (1892 nr 70 i n.); Henryk Lavedan (1886 nr 77—8, 110); Leon XIII papież (1891 nr z 11 IX i n.); Karol Letourneau (1887 nr 89 i n.); Jan Lier (tł. A. Lange 1885 nr 105 i n.); W. Lużicka (tł. K. Messing 1886 nr 96 i n., 1887 nr 281 i n.); Justyn Mac Carthy (tł. W. R. 1892 nr 110 i n.); René Maizeroy (tł. W. B. 1890 nr 8); Hector Malot (1890 nr 229, tł. S. E. 271 i n., tł. an. 1892 nr 173 i n.); Artur Mangin (1886 nr 236 i n., 1887 nr 12); Florencja Marryat (1891 nr 212); Guy de Maupassant (tł. A. Z. 1885 nr 117 i n., Z. Nalepińska 1886 nr 157, 170, tł. an. 1885 nr 173—4, 178 i n., 193, 1889 nr 205—242, 247—8, 249—50, 1890 nr 84, Hel. Glücksberg 1891 nr 258 i n., anon. 1892 nr 11, 18); Catulle Mendès (1886 nr 21); Em. Michelet (1887 nr 18); Koloman Mikszath (1886 nr 22 i n.); Marc Monnier (1884 nr 147 i n.); Karol Monselet (tł. Gabriela H. 1884 nr 40, tł. an. 1892 nr 123); A. Musset (tł. Jadwiga Zlasnowska 1889 nr 15); A. K. Niewskij (tł. Maria Neymarkówna 1885 nr 223 i n.); Max Nordau (1886 nr 105, 106); Jerzy Ohnet (1887 nr 104 i n., 1888 nr 240); Max O'Rell; Pietari Päivärinta (1892 nr 228 i n .); James Payn (tł. W. Rosicka 1888 nr 41 i n.); E. A. Poe (tł. W. Z. Kościałkowska 1884 nr 209 i n., W. Rosicka 1888 nr 187 i n.); Henryk Rabusson (tł. H. Przystojecka 1890 nr 186 i n.); Jan Rameau (1892 nr 278—9); Maria Ludwika de la Ramée (1886 nr 122 i n., tł. W. Rosicka 1887 nr 146 i n., 233, 234—5, E. Dobrzańska 1888 nr 285, 1889 nr 14—90); Maurycy von Reichenbach (tł. W. Rosicka 1888 nr 208); James Rice (tł. H. Glücksberg 1890 nr 182 i n.); A. Rosset (1885 nr 140, 147—8, 151, 158, 165, 168, 183, 1886 nr 172, 174, 190—1, 208, 212—4, 220 i n., l887 nr 15—7,33 i n.); Ferdynand von Saar (tł.W. Rosicka 1889 nr 251 i n.); Paweł de Saint-Victor (tł. M. Szeliga 1885 nr 230 in.); Aureli Scholl (tł. Małgorzata H. 1884 nr 56—7); Ossip Schubin (ti. L. H. 1890 nr 129 i n.); Matylda Serao (tł. St. Kempowski 1884 nr 231 i n.); Edw. Siebecker (tł. T. Marenicz 1884 nr 78 i n.); Teodor Storm (1892 nr 282 i n.); Berta von Suttner (1890 nr 237 i n.); Karolina Svétla (tł. M. Cz. 1888 nr 192 i n.); Sergiusz Szarapow (1886 nr 7—8); W. M.Thackeray (tł. Helena Przystojecka 1889 nr 163 i n.); Andrzej Theuriet (tł. Małgorzata H. 1885 nr 29, 30, L. H. 1890 nr 12); Leon de Tinseau (tł. Helena Glücksberg 1890 nr 34 i n., anon. 1891 nr 260 i n.); Iwan Turgieniew (tł. W. Z. Kościałkowska 1884 nr 153); Ludwig Ulbach (tł. K. Messing 1887 nr 212 i n., 222); G. Vastier (tł. Jan S. Rychter 1889 nr 152—4); Fryderyk Wedmore (1885 nr 9 i n.); Józef Verga (tł. W. Marrené 1884 nr 41 i n.); Julien Viaud (tł. W. Z. Kościałkowska 1889 nr 19—26, tł. an. 1892 nr 68); Margareta L. Woods (tł. H. Przystojecka 1889 nr 261 i n.); Luc de Vos (?) (1892 nr 150); Marko Wowczok (tł. E. Orzeszkowa 1886 nr 117—8, M. Siemaszko 1888 nr 289); Piotr Zaccone (1890 nr 9); E. Zola (tł. St. Kempowski 1884 nr 274 i n., M. Ł. 1890 nr 281 i n.,anon. 1892 nr 150). Przedruki z innych wydawnictw: A. Kalinowskij (1886 nr 82—104); Artur Mangin (1886 nr 124—5); A. Schopenhauer (1886 nr 60 i n.); Ludwik Straszewicz (1886 nr 181—4). Przetłumaczono francuski tekst Antoniego Wodzińskiego (tł. Caritas 1890 nr 214 i n.). Listy do redakcji (sprostowania, noty polemiczne itp.) nadesłali m. i.: Wł. Aloiz (1891 nr 88); Maksymilian Blüth (1887 nr 106, 109); Wład. Chodecki (1889 nr 84); Zygm. Folman (1887 nr 109); Fuchs Knichowiecki (1887 nr 44); H. Lefèvre (1887 nr 20); Jakub Lipiński (1890 nr 158); Ign. Marchwiński (1884 nr 214); K. G. Schön (1885 nr 25 IX); W. Wizbek (1891 nr 118). Jag. — Pozn.TPN (?) — Warsz.Un.
Całość:
Dziennik Łódzki.
Dziennik Łódzki. Pismo przemysłowe, handlowe i literackie.
Łódź, wyd. i red. Zdzisław Kułakowski (od nru 35 r. 1885 wyd. Stefan Kossuth, od nru 190 r. 1886 red. Antoni Chomętowski, od nru 186 r. 1889 red. Bolesław Knichowiecki), druk. L. Krukowskiego (od nru 116 r. 1885 druk. Dziennika Łódzkiego), rok I: 1884 (nr 1 z 6 I)—r. IX: 1892,
fol., pojedynczy nr liczy przeciętnie str. 4, prenumerata roczna rs. 9 (od r. 1887: rs. 6), pojedynczy nr kop. 5.
Właściwym redaktorem i inicjatorem założenia pisma byl Henryk Elzenberg. Założycielami byli Stefan Kossuth, księgarz Richter i in., pomocy finansowej udzielał Edward Herbst, naczelny dyrektor i udziałowiec zakładów Scheiblerowskich. Sekretarzami red. byli początkowo Maria Elzenbergowa, potem K. Filipowicz, Wł. Trąmpczyński, A. Wiśniewski, Włodz. Wisłocki, K. Łaganowski, Luc. Kościelecki. W połowie r. 1892 red. działu literackiego objął A. Mieszkowski. W nrze 285 r. 1884 opublikowano listę współpracowników pisma, wykorzystaną w poniższym opracowaniu. Por. również Zygmunt Gostkowski: Dziennik Łódzki w latach 1884—1892, Łódź 1963.
Piszą tu m. i.: Konrad Alberti (1887 nr 151 i n.); J. Arkuszewski (1889 nr 176, 1890 nr 156 i wcz.); Bagiński (1885 nr 147); Juliusz Benzef (1884 nr 230, 232, 1885 nr 152—3); Bielski (1886 nr 105); St. Bienias (1885 nr 170—71, 191); Bernard Birencweig (1884 nr 124, 1891 nr 80, 1892 nr 252—4); J. Bojanowski (1888 nr 245, 248, 254, 257, 262, 269); Wojciech Bronikowski (1885 nr 29, 1886 nr z 1 XlI, 1889 nr 272—3); Adolf Burdo (1886 nr 233 i n.); Chamiec (1886 nr 15); T. Jeske-Choiński (1884 nr 58, 72—3, 96—7); E. Czekański (1892 nr 181); Dahal (1884 nr 1, 11, 43, 54, 95, 249, 261, 290—1); N. Dołęga; L. Drecki (1885 nr 117, 1886 nr 117); Henryk Elzenberg (anonimowo); Stefania Elzenberg; Maria z Olędzkich Elzenbergowa (anonimowo); Edward Filipkowski (1891 nr 178 i n.); Karol Filipowicz; Fuchs; Leon Gajewicz (też jako Palestrant bez praktyki); Samuel Glücksman (1886 nr 187, 1887 nr 13); Jakub S. Goldman; M. Grünfeld; Dawid S. Halpern (1884 nr 128); Wiktor Hausbrand; Stan. Hertzberg (1884 nr 205, 1885 nr 157, 1889 nr 1); Gabriela Hertzówna; Małgorzata Hertzówna (1888 nr 286, 287, 288, 290, 1889 nr 1, 17, 130); Juliusz Bogd. Hopfenstand (1885 nr 106, 1886 nr 51 i n., 217); Regina Horowicz (1886 nr 177, 1888 nr 123—4); Leop. Janiszewski; E. Jankowski (1892 nr 197); L. Kadler (1892 nr 134, 148, 193); Wacław Karczewski (1885 nr 149 i n.); Stan. Kempowski; Alfred Kinderfreund (1889 nr 185 i n.); Jakub Kohn (1888 nr 247 i n., 286, 1889 nr 1, 14, 27, 33, 42); Józ. Koliński; Jan Komierowski; W. Z. Kościałkowska (1884 i 1885 „Listy z Grodna do Warszawy"); Łuc. Kościelecki (jako Sarmaticus); Al. Kossuth (1885 nr 27, 28); S. Kossuth (1885 nr 5 i n.,9, 10, 1888 nr 2); Maria Kostrowicka; Kraushar (1884 nr 287); Jadw. Krausharowa, S. Krzyszkowski (1889 nr 78, 91, 95, 98, 108, 117, 170, 202, 227, 253, 292, 1890 nr 170, 206, 1891 nr 215, 227, 1892 nr 1, w latach 1890—92 pisywał prawdopodobnie noty o teatrze i muzyce sygnując S. Krz.); Żelisław Krzywda (Z. K.) (1887 nr 175, 185, 209, 221, 264, 289); Ludwik Kulczycki (1887 nr 134—6); Zdzisław Kułakowski (1888 nr 4); Ant. Lange; Zenon Leszko (1885 nr 89); Józef Lewin (1885 nr 249, 1886 nr 179—80); Gustaw Lewy; St. Lisiecki (1892 nr 46, 256, 277, 281, 282); Maria Loevy-Czarnowska (1884 nr 6—9, 39—40, 67—8, 73—5, 174, 196—7, 1885 nr 35—7, 127, 166, 238—9, 1886 nr 101); Karol Łaganowski (też jako Homonovus); Henryk Łaski (1886 nr 236, 1890 nr 118 i n.); Łoziński; J. Maleszewski (1891 nr 153); Ign. Marchwiński (1885 nr 56, 88, 104); T. Marenicz; Waleria Marrené („Listy z Warszawy" oraz 1889 nr 39, 55, 63—4, 96, 99); Leop. Méyet; hr. Mieroszewski; A. Mieszkowski (1892 nr 212); Jan Mir (1891 nr 119). Stefan Młodowski; Konst. Mogilnicki (1888 nr 6, 251—2, 277, 281, 285, 1890 nr 222, 223, 225, 226, 1891 nr 282, 284, 285); Ant. Morzkowska (pod pseud. Echowicz 1884); K. Mościcki (1887 nr 180); Ign. Nahorski (1885 nr 49—50); Bron. Najfeldówna; Melania Najfeldówna; Maria Najmarkówna; Z. Nalepińska (1886 nr 51—2); M. Nałęcz (1884 nr 12, 48); Winc. Niewiadomski; Julia Noskowska (1892 nr 163 i n.); Eliza Orzeszkowa (1884 nr 204, 208 i n.); Hel. Pajzderska (Hajota); Adolf Peretz; Wiktor Piątkowski (1884 nr 154, 1885 nr 30, 31,235 ,1888 nr 13, 236); J. N. Piotrowski; Józef Polczyński; J. N. Popławski (1885 nr 2); A. Pospiszylowa (1889 nr 29 i n., 110—11, 192 i n.); Józef Poznański; Ludwik Przedborski (1885 nr 220, 1888 nr 249,1889 nr 13, 1890 nr 275—7, 281); Walery Przyborowski (1889 nr 197—8); Helena Przystojecka (1889 nr 171—2); Józef Radwański (1889 nr 12); J. B. Rogojski; B. K. Rondthaler; Wiktoria Rosicka (1886 nr 138); Jan RoSicki (1884, 1885 nr 48); A. Rosset; W. Rostworowska; Wład. Rowiński (też anonimowo); Helena Rumowska (1888 nr 185—6); Józ. Sawicka (jako Ostoja do 1888); Maria Siemaszko; M. Silberstrom 1892 nr 163); B. Śliwiński (1887 nr 290, 1888 nr 14, 18, 72—3, 81, 91, 103); K Stużewski (1891 nr 242): Tymoteusz Jan Śniechowski; Stępniewski (1891 nr 2—4); Julia Strzemińska (1892 nr 66); Maksym. Szlosberg; Szymon Sztochel; B. Szwajcer (1887 nr 82 i n.); Al. Taubworcel (1889, 1890 nr 39): dr Tomaszewiczówna; Włodzimierz Trąmpczynski (1884 nr 153, 156, 157, 236—7, 270—73); Waligóra (1890 nr 58); Stan. Wegner; B. Werner (l892 nr 214); Aniela Wisłocka; Jan Wisłocki (1884 nr 20, 1885 nr 100, 124, 242); Włodz. Wisłocki; A. Wiśniewski (1887 nr 28, 145 i n . i wcz.); Lucjan Włodek (1892 nr 208); Tadeusz Zaleski (1889 nr 93, 98, 107, 289, 1890 nr 252, 268, 285, 1891 nr 44); G. Zapolska (1887 nr 227—8, 1888 nr 17 i n.); Bernard Zebel (1886 nr 210); Jadwiga Zlasnowska (1889).
Przekłady: Charlotta Arndt (1886 nr 182); Babenko (tł. E. Orzeszkowa 1886 nr 185 i n.); Teodor de Banville (tł. W. R. 1892 nr 12 i n.); René Bazin (1890 nr 85 i n.); Ange Bénigne (tł. W. B. 1889 nr 260—1); Walter Besant (tł. A. Morżkowska 1887 nr 154 i n., H. Glücksberg 1890 nr 182 i n.); M. Bieliński (tł. D. P. Z. 1885 nr 161 i n.); W. D. Biełow (1892 nr 259—63); Klementyna Black (tł. Wiktoria Rosicka 1886 nr 122 i n.); Robert de Bounierés (1886 nr 102); Paweł Bourget (tł. St. Kenipowski 1885 nr 179 i n., K. Messing 1886 nr 82 i n., tł. an. 1890 nr 59 i n., M. Ł. 1891 nr 86); Edward Bulwer-Lytton (tł. W. R. 1892 nr 242); Edw. Cadol 1887 nr 270 i n.); Światopełk Čech (tł. A. Lange) 1884 nr 245, 259, 1885 nr 21 i n., Karolina M. 1885 nr 158 i n., K. Messing 1885 nr 205 i n., 218 i n., 272 i n., 1887 nr 230—32); Filip Chaperon (tł. St. K. 1884 nr ?—134); Eugène Chavette (1892 nr 168); Wiktor Cherbuliez (tł. E. D. 1887 nr 235 i n., Helena Przystojecka 1890 nr 65 i n.,); C. de Cherville (1885 nr 107 in., 276 in., 1886 nr 75, 117, 1889 nr 245—6); Juliusz Claretie (1885 nr 266, Z. N. 1886 nr 236 i n.); Berta Maria Clay (1885 nr 274 i n.); Hugh Conway (tł. W. Rosicka 1884 nr 226 i n., 235 i n., 1886 nr 16 i n., 1887 nr 242 i n., 1889 nr 278 in., tł. W. R. 1891 nr 274); Fr. Coppée (tł. Maria K. 1884 nr 9—10, tł. an. nr 69 i n., Józ. Caro nr 138—9, Br. N. nr 175); Daniel Darc (tł. W. Z. Kościałkowska 1885 nr 9 i n.); Alfons Daudet (tł. Małgorzata H. 1884 nr 26, Maria Siemaszko 1884 nr 207, W. B. 1889 nr 2—16); Piotr Decourcelle (1886 nr 110, 175 i n., tł. Z. Bader 1891 nr 208 i n.); Adolf Delpit (tł. J. N. 1890 nr 123 i n.); Albert Delpit (1884 nr 154, 1889 nr 43 i n.); Edw. Delpit (1888 nr 124 i n.); Alfred Delvau (1892 nr 237 i n., 260); Maria von Ebner-Eschenbach (tł. W. Rosicka 1889 nr 172 i n., tł. W. R. 1892 nr 59 i n.); Ernest Eckstein (1884 nr 247 i n., 1886 nr 193); Anna Szarlotta Edgren (tł. Ewelina Feinkind 1888 nr 99 i n.); Amelia B. Edwards (1890 nr 232 i n.); Elżbieta Paulina Otylia Ludwika królowa rumuńska (tł. W. R. 1891 nr 116 i n., tł. an. 1892 nr 16 i n., 194 i n.); Salwator Farina (tł. Felicja Krzywicka 1885 nr 35 i n., tł. an. 1885 nr 123 i n.); B. L. Farjeon tł. Wiktoria Rosicka 1886 nr 54—55); Józef Fedkowicz (tł. M. Siemaszko 1888 nr 121, 157 i n.); May Agnes Fleming (tł. Br. Neufeldówna 1884 nr 180 i n.); Forrester (tł. M. H. 1885 nr 262, 270 i n., 1886 nr 15 i n.); Iwan Franko (tł. M. Siemaszko 1888 nr 24 i n., 1889 nr 94 i n.); J. Gaal (tł. H. L. 1884 nr 278) Teotil Gauthier (syn) (1886 nr 32 i n.); Gérald (tł. H. J. B. 1884 nr 157 i n.); Andrzej Gill (tł. St. Kempowski 1884 nr 59); Gniedicz (1884 nr 165 i n.), E. i J. Goncourt (tł. L. H.1891 nr 145 in.); J. Grand-Carteret (1887 nr 123 i n.); Grant-Allen (tł. W. Rosicka 1887 nr 18 i n.); Henryk Gréville ( 1889 nr 128 i n., tł. M. Ł. 1891 nr 105 i n., tł. L. H. 1892 nr 138 i n.); Ludwik Gualdo (1886 nr 144 i n.), A. B. de Guerville (1892 nr 102); E. Haeckel (tł. A. Lange 1885 nr 74 i n.); Bret Harte (tł. W. Z. Kościałkowska 1884 nr 4—5, 45 i n., 61 i n., 1885 nr 40 i n., 88 i n., 100, 102 i n., tł. an. 1886 nr 56, tł. W. Z. Kościałkowska 1888 nr 160 i n., 1889 nr 186 i n.); Maria Cecylia Hay (1884 nr 237—9), W. Heimburg (tł. Karolina Messing 1885 nr 171 i n.);
F. Herites (tł. W. Z. Kościałkowska 1884 nr 176); Paweł Hervieu (1887 nr 197—9); R. du Pontavice de Heussey (1886 nr 183); Pawet Heusy (tł. M. Siemaszko 1888 nr 117—8, 245); Jakoweńko (tł. M. Siemaszko 1889 nr 4 i n.); Al. Jirasek (1888); Maurycy Jokai (tł. A. Lange 1885 nr 87 i n., 1885 nr 138 i n., tł. an. 1887 nr 131 i n.); M. Kalmanson (tł. J. Graff 1887 nr 275); Aleksander L. Kielland (1886 nr 104, 117 187 i n.); P. Lafargue (1884), A. Lara (1892 nr 70 i n.); Henryk Lavedan (1886 nr 77—8, 110); Leon XIII papież (1891 nr z 11 IX i n.); Karol Letourneau (1887 nr 89 i n.); Jan Lier (tł. A. Lange 1885 nr 105 i n.); W. Lużicka (tł. K. Messing 1886 nr 96 i n., 1887 nr 281 i n.); Justyn Mac Carthy (tł. W. R. 1892 nr 110 i n.); René Maizeroy (tł. W. B. 1890 nr 8); Hector Malot (1890 nr 229, tł. S. E. 271 i n., tł. an. 1892 nr 173 i n.); Artur Mangin (1886 nr 236 i n., 1887 nr 12); Florencja Marryat (1891 nr 212); Guy de Maupassant (tł. A. Z. 1885 nr 117 i n., Z. Nalepińska 1886 nr 157, 170, tł. an. 1885 nr 173—4, 178 i n., 193, 1889 nr 205—242, 247—8, 249—50, 1890 nr 84, Hel. Glücksberg 1891 nr 258 i n., anon. 1892 nr 11, 18); Catulle Mendès (1886 nr 21); Em. Michelet (1887 nr 18); Koloman Mikszath (1886 nr 22 i n.); Marc Monnier (1884 nr 147 i n.); Karol Monselet (tł. Gabriela H. 1884 nr 40, tł. an. 1892 nr 123); A. Musset (tł. Jadwiga Zlasnowska 1889 nr 15); A. K. Niewskij (tł. Maria Neymarkówna 1885 nr 223 i n.); Max Nordau (1886 nr 105, 106); Jerzy Ohnet (1887 nr 104 i n., 1888 nr 240); Max O'Rell; Pietari Päivärinta (1892 nr 228 i n .); James Payn (tł. W. Rosicka 1888 nr 41 i n.); E. A. Poe (tł. W. Z. Kościałkowska 1884 nr 209 i n., W. Rosicka 1888 nr 187 i n.); Henryk Rabusson (tł. H. Przystojecka 1890 nr 186 i n.); Jan Rameau (1892 nr 278—9); Maria Ludwika de la Ramée (1886 nr 122 i n., tł. W. Rosicka 1887 nr 146 i n., 233, 234—5, E. Dobrzańska 1888 nr 285, 1889 nr 14—90); Maurycy von Reichenbach (tł. W. Rosicka 1888 nr 208); James Rice (tł. H. Glücksberg 1890 nr 182 i n.); A. Rosset (1885 nr 140, 147—8, 151, 158, 165, 168, 183, 1886 nr 172, 174, 190—1, 208, 212—4, 220 i n., l887 nr 15—7,33 i n.); Ferdynand von Saar (tł.W. Rosicka 1889 nr 251 i n.); Paweł de Saint-Victor (tł. M. Szeliga 1885 nr 230 in.); Aureli Scholl (tł. Małgorzata H. 1884 nr 56—7); Ossip Schubin (ti. L. H. 1890 nr 129 i n.); Matylda Serao (tł. St. Kempowski 1884 nr 231 i n.); Edw. Siebecker (tł. T. Marenicz 1884 nr 78 i n.); Teodor Storm (1892 nr 282 i n.); Berta von Suttner (1890 nr 237 i n.); Karolina Svétla (tł. M. Cz. 1888 nr 192 i n.); Sergiusz Szarapow (1886 nr 7—8); W. M.Thackeray (tł. Helena Przystojecka 1889 nr 163 i n.); Andrzej Theuriet (tł. Małgorzata H. 1885 nr 29, 30, L. H. 1890 nr 12); Leon de Tinseau (tł. Helena Glücksberg 1890 nr 34 i n., anon. 1891 nr 260 i n.); Iwan Turgieniew (tł. W. Z. Kościałkowska 1884 nr 153); Ludwig Ulbach (tł. K. Messing 1887 nr 212 i n., 222); G. Vastier (tł. Jan S. Rychter 1889 nr 152—4); Fryderyk Wedmore (1885 nr 9 i n.); Józef Verga (tł. W. Marrené 1884 nr 41 i n.); Julien Viaud (tł. W. Z. Kościałkowska 1889 nr 19—26, tł. an. 1892 nr 68); Margareta L. Woods (tł. H. Przystojecka 1889 nr 261 i n.); Luc de Vos (?) (1892 nr 150); Marko Wowczok (tł. E. Orzeszkowa 1886 nr 117—8, M. Siemaszko 1888 nr 289); Piotr Zaccone (1890 nr 9); E. Zola (tł. St. Kempowski 1884 nr 274 i n., M. Ł. 1890 nr 281 i n.,anon. 1892 nr 150).
Przedruki z innych wydawnictw: A. Kalinowskij (1886 nr 82—104); Artur Mangin (1886 nr 124—5); A. Schopenhauer (1886 nr 60 i n.); Ludwik Straszewicz (1886 nr 181—4).
Przetłumaczono francuski tekst Antoniego Wodzińskiego (tł. Caritas 1890 nr 214 i n.).
Listy do redakcji (sprostowania, noty polemiczne itp.) nadesłali m. i.: Wł. Aloiz (1891 nr 88); Maksymilian Blüth (1887 nr 106, 109); Wład. Chodecki (1889 nr 84); Zygm. Folman (1887 nr 109); Fuchs Knichowiecki (1887 nr 44); H. Lefèvre (1887 nr 20); Jakub Lipiński (1890 nr 158); Ign. Marchwiński (1884 nr 214); K. G. Schön (1885 nr 25 IX); W. Wizbek (1891 nr 118).
Jag. — Pozn.TPN (?) — Warsz.Un.