Nazwisko i imię:
Barciński Antoni (prof. handlu, 1803— 1878).
Tytuł:
Popularny wykład początków arytmetyki, obejmujący: liczenie, działania na liczbach całkowitych, wiadomość o miarach i wagach, działania na liczbach wielorakich, i za- stósowania działań arytmetycznych do rozwiązywania zagadnień z życia potocznego.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Chmielewskiego, 1843,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 232, 2 nl., 3 złp. 10 gr. Na lepszym pap. 4 złp. Ak. — Jag. — Kórnik — Nar. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un. — toż. Wyd. 2gie. Tamże, nakładem i drukiem S. Orgelbranda, 1856, w 8ce, str. 228, kop. 25. Ak. — Jag. — Pozn.TPN — Warsz.Un.
Całość:
Barciński Antoni (prof. handlu, 1803— 1878).
Popularny wykład początków arytmetyki, obejmujący: liczenie, działania na liczbach całkowitych, wiadomość o miarach i wagach, działania na liczbach wielorakich, i za- stósowania działań arytmetycznych do rozwiązywania zagadnień z życia potocznego.
Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Chmielewskiego, 1843,
w 8ce, str. 4 nl., 232, 2 nl., 3 złp. 10 gr. Na lepszym pap. 4 złp.
Ak. — Jag. — Kórnik — Nar. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un.
— toż. Wyd. 2gie. Tamże, nakładem i drukiem S. Orgelbranda, 1856, w 8ce, str. 228, kop. 25.
Ak. — Jag. — Pozn.TPN — Warsz.Un.