Nazwisko i imię:
Dwutygodnik medycyny publicznéj.
Tytuł:
Dwutygodnik medycyny publicznéj. Organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich. Poświęcony I) Sprawom Zawodu Lekarskiego i Organizacyi służby zdrowia; II) Higijenie publicznéj i prywatnéj; i III) Medycynie sądowéj.
Miejsce i rok wydania:
Wydawany pod redakcyją Doc. Dra K. Grabowskiego i Prof. Dra St. Janikowskiego w Krakowie, oraz Prymar. Dra J. Różańskiego we Lwowie (od nru 7 r. 1878: Wydawany pod redakcyją Doc. Dr. K. Grabowskiego i Prof. Dr. St. Janikowskiego w Krakowie, oraz Radzcy zdrow. Dr. F. Cassiny i Prosekt. Dr. L. Feigla we Lwowie, od nru 1 r. 1879: Wydawany pod redakcyją Doc. Dr. K. Grabowskiego i Prof. Dr. St. Janikowskiego w Krakowie, oraz prosekt. Dr. L. Feigla we Lwowie; od r. 1880: Dwutygodnik medycyny publicznéj i praktycznéj. Organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich. Wydawany pod redakcyją Prof. Dr. St. Janikowskiego w Krakowie, ze współudziałem Doc. Dr. L. Feigla we Lwowie). Kraków, redaktor odp. Stanisław Janikowski, nakł. K. Grabowskiego i St. Janikowskiego (od. nru 1 r. 1880: nakł. St. Janikowskiego), druk. Uniw. Jag. (od 1878 nr 13 druk. Pobudkiewicza), 1877 (rok I, nr 1 z 1 I)—1880 (rok IV, nr ostatni 12 z 25 VI), wychodzi 1 i 15, a potem 10 i 25 każdego miesiąca
Opis/komentarz:
, r. 1877 str. XII, 448; r. 1878 str. X, 2 nl., 396; r. 1879 str. XI, 1 nl., 380; r. 1880 str. VIII, 260; prenumerata roczna w Krakowie zła. 3. Kontynuacja Dwutygodnika Higienicznego (ob. wyżej). Piszą tu m. in.: Biegelmajer; Alfred Biesiadecki; Jan Biesiadecki; Broniowski; Jan Buszek; Ferd. Cassina; Dembowski; Dworski; Zygmunt Dzikowski; Eckhardt; Bruno Eitelberg; Longin Feigel; Gąsiorowski; Adolf Goldhaber; Kazimierz Grabowski; Homme; Maciej Leon Jakubowski; Stanisław Janikowski; M. Kohn; Koller; Emil Kozłowski; Bolesław Kramarzyński; Karol Kramarzyński; Aleksander Kremer; Żegota Krówczyński; Krzykowski; R. Laskowski; Lewandowski; B. Lutostański; Madejski; Madurowicz; St. Markiewicz; Józef Marki; M. Martynowicz; Merunowicz; F. Murdzieński; G. Neusser; Ferd. Obtułowicz; Józef Oetinger: Opolski; A. Pacuła; J. Pacuła; A. Papieski; Piotr Pawlikiewicz; A. Pawlikowski; Pietrzycki; Radek; Rasp; A. Reifer; K. Reiss; Rieger; Rosner; Józef Rożański; Jan Stella Sawicki; B. Serkowski; A. Sieradzki; B. Skórczewski; Spiegel; Studziński; Apolinary Tarnawski; Tymaczkowski; Uranowicz; T. Wasylewski; M. D. Wąsowicz; S. Wilkosz; Zengteller; Zielewicz; Żelazowski; Tadeusz Żuliński; M. Zyblikiewicz. Zamieszczano nadto komunikaty Rady Zawiadowczej Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich oraz przedrukowano „Regulamin administracyjny francuski w wykonaniu ustawy z dnia 23 grudnia 1874 r. o opiece nad dziećmi do dwóch lat wieku mającemi". Do nr 24 rocznika 1878 i 1879 dołączono „Sprawozdanie ze Zgromadzenia walnego Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich". Ak. — Jag. — Pozn.TPN — Pozn.Un.
Całość:
Dwutygodnik medycyny publicznéj.
Dwutygodnik medycyny publicznéj. Organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich. Poświęcony I) Sprawom Zawodu Lekarskiego i Organizacyi służby zdrowia; II) Higijenie publicznéj i prywatnéj; i III) Medycynie sądowéj.
Wydawany pod redakcyją Doc. Dra K. Grabowskiego i Prof. Dra St. Janikowskiego w Krakowie, oraz Prymar. Dra J. Różańskiego we Lwowie (od nru 7 r. 1878: Wydawany pod redakcyją Doc. Dr. K. Grabowskiego i Prof. Dr. St. Janikowskiego w Krakowie, oraz Radzcy zdrow. Dr. F. Cassiny i Prosekt. Dr. L. Feigla we Lwowie, od nru 1 r. 1879: Wydawany pod redakcyją Doc. Dr. K. Grabowskiego i Prof. Dr. St. Janikowskiego w Krakowie, oraz prosekt. Dr. L. Feigla we Lwowie; od r. 1880: Dwutygodnik medycyny publicznéj i praktycznéj. Organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich. Wydawany pod redakcyją Prof. Dr. St. Janikowskiego w Krakowie, ze współudziałem Doc. Dr. L. Feigla we Lwowie). Kraków, redaktor odp. Stanisław Janikowski, nakł. K. Grabowskiego i St. Janikowskiego (od. nru 1 r. 1880: nakł. St. Janikowskiego), druk. Uniw. Jag. (od 1878 nr 13 druk. Pobudkiewicza), 1877 (rok I, nr 1 z 1 I)—1880 (rok IV, nr ostatni 12 z 25 VI), wychodzi 1 i 15, a potem 10 i 25 każdego miesiąca
, r. 1877 str. XII, 448; r. 1878 str. X, 2 nl., 396; r. 1879 str. XI, 1 nl., 380; r. 1880 str. VIII, 260; prenumerata roczna w Krakowie zła. 3.
Kontynuacja Dwutygodnika Higienicznego (ob. wyżej).
Piszą tu m. in.: Biegelmajer; Alfred Biesiadecki; Jan Biesiadecki; Broniowski; Jan Buszek; Ferd. Cassina; Dembowski; Dworski; Zygmunt Dzikowski; Eckhardt; Bruno Eitelberg; Longin Feigel; Gąsiorowski; Adolf Goldhaber; Kazimierz Grabowski; Homme; Maciej Leon Jakubowski; Stanisław Janikowski; M. Kohn; Koller; Emil Kozłowski; Bolesław Kramarzyński; Karol Kramarzyński; Aleksander Kremer; Żegota Krówczyński; Krzykowski; R. Laskowski; Lewandowski; B. Lutostański; Madejski; Madurowicz; St. Markiewicz; Józef Marki; M. Martynowicz; Merunowicz; F. Murdzieński; G. Neusser; Ferd. Obtułowicz; Józef Oetinger: Opolski; A. Pacuła; J. Pacuła; A. Papieski; Piotr Pawlikiewicz; A. Pawlikowski; Pietrzycki; Radek; Rasp; A. Reifer; K. Reiss; Rieger; Rosner; Józef Rożański; Jan Stella Sawicki; B. Serkowski; A. Sieradzki; B. Skórczewski; Spiegel; Studziński; Apolinary Tarnawski; Tymaczkowski; Uranowicz; T. Wasylewski; M. D. Wąsowicz; S. Wilkosz; Zengteller; Zielewicz; Żelazowski; Tadeusz Żuliński; M. Zyblikiewicz.
Zamieszczano nadto komunikaty Rady Zawiadowczej Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich oraz przedrukowano „Regulamin administracyjny francuski w wykonaniu ustawy z dnia 23 grudnia 1874 r. o opiece nad dziećmi do dwóch lat wieku mającemi". Do nr 24 rocznika 1878 i 1879 dołączono „Sprawozdanie ze Zgromadzenia walnego Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich".
Ak. — Jag. — Pozn.TPN — Pozn.Un.